Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#24 closed defect (fixed)

Zalutala "reč"

Reported by: marko@… Owned by: marko@…
Priority: major Milestone: KDE 4.4.1
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.3.5
Keywords: Cc:

Description

U postavkama KMaila moguće je specificirati riječi po kojima da KMail nasluti da ste htjeli priložiti privitak. Kada kliknem na gumb za dodvanje nove riječi, u dijalogu piše "Unesite &novu ključnu reč:". Moguće da je netko kopirao iz srpskog prijevoda :)

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Ovom metodom:

$ grep "[Rr]eč[^e]" summit/messages/*\/[^.]* -R | wc -l

ih je nađeno čak 17 takvih slučajeva:

summit/messages/kdeedu/ktouch.po:msgstr "   Točnih znakova: %1   Ukupno znakova: %1   Reči: %1   "
summit/messages/kdeedu/ktouch.po:msgstr "   Točnih znakova: %1   Ukupno znakova: %1   Reči: %1   "
summit/messages/kdeedu/ktouch.po:msgstr "Otkucano reči:"
summit/messages/kdeedu/ktouch.po:msgstr "Otkucano reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "V&rsta reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "V&rsta reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "V&rsta reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "V&rsta reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "Unesite reč:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "V&rsta reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:msgstr "V&rsta reči:"
summit/messages/kdeedu/parley.po:#~ msgstr "Unesite reč:"
summit/messages/kdelibs/katepart4.po:msgstr "Granica reči"
summit/messages/kdepim/kmail.po:msgstr "Unesite novu ključnu reč:"
summit/messages/kdepim/knode.po:msgstr "Nema pogrešno napisanih reči."
summit/messages/koffice/kexi.po:msgstr "Granica reči"
summit/messages/playground-utils/kregexpeditor.po:msgstr "Granica reči"

comment:2 Changed 14 years ago by marko@…

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ispravio prijavljenu grešku, no ne i ostale koje je Andrej naveo.

Note: See TracTickets for help on using tickets.