Info

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Program GNU Info prikazuje na terminalu upute o zadanom programu, tj. namjena mu je slična kao programu man no umjesto man-stranica on prikazuje upute napravljene u formatu info. Taj format omogućava da se stranice s uputama organiziraju hijerarhijski (kao stablo) te da se s jedne stranice prelazi na drugu koristeći međuveze (poput linova na web-stranicama).

Sintaksa

 info [opcije] [stavka]

Nakon pozivanja program ispisuje samo toliko teksta koliko stane u terminal a za vidjeti ostatak teksta potrebno je kretati se po njemu koristeći tipke na tipkovnici. Ako se info pozove bez ikakvih parametara, prikazat će vršnu stranicu u stablu info-stranica. Osnovne tipke za kretanje po tekstu su sljedeće:

  • q - izlaz iz programa
  •  ? - daje upute o tipkama za kretanje kroz tekst
  • strelice - pomicanje pokazivača po tekstu gore-dolje, lijevo-desno
  • razmaknica - pomicanje teksta za jedan puni zaslon prema naprijed
  • Delete - pomicanje teksta za jedan puni zaslon unazad
  • Enter - slijedi link na kojem je pokazivač
  • d - prijeđi na vršnu stranicu u stablu

Primjeri pozivanja programa:

  • Prikaži upute o programu info, tj. o samom sebi:
 info info
  • Prikaži upute o programu wget:
 info wget
  • Prikaži upute o pojmu "file permissions" (prava nad datotekama):
 info "file permissions"

Reference