Priručnik GNU/Linux

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
U izradi
Priručnik je još u izradi!

Priručnik je namjenjen potpunim početnicima u radu na računalima, a predviđa usvajanje znanja iz osnovnih radnji rada na računalu i snalaženje u operativnom sustavu. Ovaj dio je u principu praktički i zahtjeva interakciju korisnika sa računalom.

Svi primjeri u priručniku napravljeni su na Ubuntu 8.10 Linux distribuciji sa GNOME grafičkim sučeljem.

Sadržaj

Operacijski sustav GNU/Linux

Prvi koraci

Uključivanje računala i prijava

Ispravno restartanje

Gašenje aplikacije koja ne reagira

Ispravno isključivanje

Postavke

Pregled sistemskih informacija

Mijenjanje postavki radne okoline

Postavke jezika

Instaliranje i deinstaliranje programa

Korištenje "Print Screen" mogućnosti

Rad sa ikonama

Ikone na radnoj površini

Označavanje i pomicanje ikone

Kreiranje i brisanje prečica

Korištenje ikona za otvaranje datoteka, mapa i programa

Rad sa prozorima

Dijelovi prozora

Minimiziranje, maksimiziranje, promjena veličine...

Prijelaz između otvorenih prozora

Upravljanje datotekama

Osnovni pojmovi

Prikaz uređaja za pohranu, datoteka, mapa...

Uređaji za pohranu

Mjerne jedinice veličine datoteka

Rezervne kopije datoteka

Datoteke i mape

Otvaranje prozora za prikaz mapa i datoteka

Navigacija do datoteka i mapa

Kreiranje mapa i podmapa

Rad sa datotekama

Tipovi datoteka

Pokretanje aplikacije za obradu teksta i unos teksta

Promjena statusa datoteke

Sortiranje datoteka

Kako imenovati datoteke i mape?

Preimenovanje datoteka i mapa

Kopiranje, premještanje

Selektiranje datoteka i mapa

Kopiranje datoteka i mapa

Premještanje datoteka i mapa

Brisanje, vraćanje

Brisanje u koš za smeće

Vraćanje iz koša za smeće

Pražnjenje koša za smeće

Pretraživanje

Traženje po imenu, sadržaju

Traženje po datumu, veličini

Traženje uz pomoć zamjenskih znakova

Pregled liste nedavno korištenih datoteka

Uslužni programi

Komprimiranje datoteka

Što je komprimiranje?

Komprimiranje datoteka

Dekomprimiranje datoteka

Terminal

Što je terminal

Kako unositi komandne redke

Virusi

Što su virusi i ostale zloćudne datoteke

GNU/Linux i virusi

Upravljanje ispisom

Postavke pisača

Instaliranje pisača

Ispis

Ispis dokumenta iz aplikacije za obradu teksta

Praćenje ispisa

Zaustavljanje, pokretanje, brisanje zadataka ispisa