wiki:WikiStart

HrOpenWiki Trac - sustav za praćenje razvoja, kvarova, problema i želja

Iako je Trac namijenjen za praćenje samo jednog projekta, ovdje se koristi na malo drugačiji način:

  • komponente (compontents) ovdje predstavljaju projekte ili podprojekte,
  • plan rada (roadmap) također je prilagođen takvoj raspodjeli.

Komponente/projekti su ovi:

  • HrOpenWiki - tehnikalije - komponenta koja predstavlja tehnički dio HOW-a (MediaWiki softver, dizajn, ekstenzije, problemi pri korištenju)
  • HrOpenWiki - sadržaj - komponenta u koju spada briga o sadržaju (pisanje novih članaka te ispravljanje, nadopunjavanje i lektoriranje postojećih)
  • Lokalizacija KDE-a - projekt prevođenja KDE-a na hrvatski jezik (rezervacije, lektura, prijavljivanje krivih prijevoda)
  • Informatički rječnik i glosar - projekt usko vezan za lokalizaciju KDE-a, ali opet odvojen zbog moguće koristi i drugim projektima
  • Meta - ostalo

Tracova dokumentacija

Za potpun popis lokalnih wiki stranica, pogledajte TitleIndex.

Bitno za primijetiti

  • Registracija računa za Trac i SVN povezana je s registracijom na HrOpenWiki, a račun za Trac aktivira se na ovom linku.
  • Prijava na Trac mora se obaviti preko sigurnog protokola ovdje.
  • Dobro je definirati adresu e-pošte na Tracovom "Preferences" kako bi se dobivale obavijesti o promjenama u ticketima u kojima se na neki način sudjeluje.
Last modified 14 years ago Last modified on May 9, 2010, 5:21:58 PM