Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#10 closed task (fixed)

l10n: Prijelaz na novi SVN poslužitelj

Reported by: Andrej Dundović Owned by:
Priority: major Milestone: Predradnje
Component: Lokalizacija KDE-a Version:
Keywords: HOW, KDE, SVN Cc:

Description

Prepraviti na wikiju u skladu s novim promjenama:
http://wiki.open.hr/wiki/Projekt:KDE_lokalizacija/softver

Change History (3)

comment:1 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

U SRIJEDU 17.02.2010 u cca 8:00 sati (u jutro) planiram ugasiti SourceForgeov? SVN koji smo do sada koristili iz razloga što prelazimo na SVN koji se nalazi na serveru od HOW-a.

MOLIM SVE da do tada commitaju sve što imaju, jer nakon toga više neće biti moguće raditi sa sourceForge-ovim SVN-om, nego isključivo preko novog linka.

Dakle, nakon srijede molim Vas da obrišete svoj dosadašnji radni direktorij na vašim računalima i postavite novi ovom komandom:

svn co svn://wiki.open.hr/wiki-open-hr/kde-croatia/kde4/summit/hr kde-croatia

Naravno, kako bi mogli commitati (slati) podatke na ovaj novi server potreban vam je login za njega. Login za SVN i Trac se dobiva na:

http://wiki.open.hr/korisnik/

a na temelju vašeg logina na HOW. (da, i na wiki.open.hr morate imati login)

comment:2 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

SVN od danas radi na novoj adresi!

Molim da stari working directory obrišete sa svog diska i kreirate novi komandom

svn co svn://wiki.open.hr/wiki-open-hr/kde-croatia/kde4/summit/hr kde-croatia

Login potreban za slanje podataka kreirajte ovdje:

http://wiki.open.hr/korisnik/

Vaš login name za SVN je vaša e-mail adresa prijavljena na vašem HOW profilu.
Također, signalizirajte ovdje ili na mailing-listu da ste kreirali račun na SVN-u kako bi ga mogli uključiti.

comment:3 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Resolution: fixed
Status: newclosed

To je onda više manje to - sredili smo informacije na HOW-u, upostavili SVN na HOW-u, sredili autentifikaciju i registraciju. Fixed.

Note: See TracTickets for help on using tickets.