Vim

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Vim 7.3 na Ubuntuu

VIM (skraćeno od Vi IMproved) je napredan (programerski) editor teksta koji radi jednako kao Unixov editor Vi uz mnogo dodatnih značajki i naprednih opcija. VIM nije jednostavan editor kao nano ili pico pa je potrebno više vremena da ga se nauči koristiti a još više da se svladaju napredne mogućnosti.

VIM radi u tekstualnom sučelju no postoji i inačica za grafičko sučelje koja se naziva gvim.

Značajke

 • jednostavan no opet robustan
 • napredne mogućnosti editiranja (npr. korištenje regularnih izraza za pretraživanje teksta i zamjenjivanje dijelova teksta)
 • brojni načini konfiguriranja
 • označavanje sintakse editiranog teksta
 • provjera pravopisa
 • brojni dodatci (plugins) kojima se dodaju nove funkcionalnosti (dodatci su obično napravljeni u obliku složenih skripti pisanih u VIMovom internom jeziku vimscript a podržani su i drugi skriptni jezici kao što su Lua, Perl, Python, Racket, Ruby i Tcl)

Instalacija

Arch Linux

pacman -S vim

ili

pacman -S gvim

Debian

apt-get install vim vim-rt

Gentoo

emerge vim

Fedora

yum install vim-X11 vim-common vim-enhanced vim-minimal

OpenSuse

zypper install vim

Ubuntu

apt-get install vim-gnome

Korištenje

Ovo je kratak pregled kako koristiti Vim. Alternativno, možete pozvati program vimtutor koji daje uvodni tečaj (na engleskom) za korištenje Vima.

Vim ima sljedeće načine rada:

 • Normal mode (ili Command mode): tipkovničke kratice se intrepretiraju kao naredbe
 • Insert mode: editiranje teksta
 • Replace mode: editiranje teksta pri kojem se novi tekst piše preko postojećeg teksta
 • Visual mode: uz pomoć tipkovničkih kratica dijelovi teksta se selektiraju, režu ili kopiraju
 • Ex mode: unos niza naredbi koje počinju znakom : (npr. za spremanje, zamjenu teksta...)

Osnovno editiranje

Ako pokrenete Vim s

vim nekadatoteka.txt

vidjet ćete da se otvorio prazan crni terminal koji kaže kako ta datoteka ne postoji, a ukoliko postoji vidjet ćete što se nalazi u njoj. Tu datoteku nećete moći odmah uređivati jer se nalazite u command modu pa Vim očekuje da mu se zadaju naredbe preko tipkovnice. Naredbe se mogu sastojati od jednog znaka/tipke, kombinacije tipki (npr. ctrl-f) ili niza znakova/tipki. Jedna od naredbi je ona za ulazak u insert mod, tipka I. Za izlazak iz insert moda nazad u command mod koristi se tipka esc.

Da bi se tekst spremio, potrebno je prvo doći u command mod tipkom esc a zatim unijeti

:w! ~/nekadatoteka.txt

i pritisnuti enter da se test spremi u datoteku čija je putanja navedena (ovdje se može uočiti da se naredbe koje počinju s : pojavljuju u zadnjem retku na dnu zaslona). Zatim se može izaći iz programa tako da unesemo

:q

i pritisnemo tipku enter.

Kretanje dokumentom

Postoji nekoliko načina pomicanja kursora u Vimu.

Mišem

U Vimu možete slično kao i u Terminalu mišem postaviti kursor na željeno mjesto, kao i obavljati jednostavnije radnje poput obilježavanja teksta.

U .vimrc postavite

set mouse=a

Snimite i ponovno pokrenite Vim.

Ako nemate .vimrc, kreirajte ga u svom home folderu.

Tipkama

Kretati dokumentom se možete i tipkama, točnije strelicama. No to nije vim način pa krenimo na Vim način. U Vimu se prema dolje krećete sa j, prema gore idete sa k, h je lijevo, a l (L) je desno. ^ stavlja kursor na početak reda dok ga & stavlja na kraj reda. Za riječ naprijed koristi se w, a za povratak je b. Veći skokovi su mogući s { i }. { miče na početak paragrafa dok je } za pomak na kraj paragrafa. H se koristi za pomak na header dokumenta, M za pomak na sredinu, L za zadnji dio, dok gg ide na samo početak dokumenta, a G na sam kraj. control-D omogućava listanje dokumenta po stranama.

Brisanje

Naredba x briše jedan znak dok X briše jednu riječ. 6x briše 6 znakova, 3x r znaka 9X briše 9 riječi. Naredba . ponavlja prethodnu naredbu. d kaže Vimu da želite nešto obrisati pa je potrebno nakon što pritisnete d i definirati akciju, npr. dW ili d^ ako želite obrisati liniju. Naredba cw trenutno briše riječ na kojoj je kursor te automatski ulazi u insert mod kako bi je mogli zamjeniti. Za zamjenu jednog znaka koristi se r.

Undo i redo

Vim ima svojevrstan clipboard (buffer) pa je u za undone i Ctrl+r redo.

Visual mod

Pritiskom na v ulazite u visual mod. Ovdje se možete slobodno kretati tekstom, pritiskom na y baciti komad teksta u buffer ili koristiti c za cut naredbu i p za paste naredbu nakon kursora i P za paste ispred kursora. V je visual mod za liniju u kojoj se trenutno nalazite, a ctrl+v za odlomak.

Naredbe za pretraživanje i zamjenu teksta

Za traženje riječi ili znakova unutar teksta koristi se tipka / iza koje treba unijeti uzorak teksta koji se traži, npr. /linux što će pokrenuti traženje riječi linux od trenutačnog mjesta u tekstu prema kraju teksta. Tipkom n traži se sljedeći takav uzorak teksta a tipkom ? mijenja se smjer pretraživanja. Važno je znati da Vim normalno gleda zadani uzorak teksta kao regularni izraz što znači da neki znakovi (npr. . * [ ] / \ ^ $) imaju posebno značenje a ne doslovno.

Kada pretraživanje teksta dosegne kraj teksta, ono će se nastaviti na početku teksta ako je postavljena sljedeća opcija:

:set wrapscan

Za traženje i zamjenu teksta koristi se nareda :s (substitute) sa sljedećom sintaksom:

:[raspon] s/uzorak1/uzorak2/[opcije]

što će u zadanom rasponu redaka tražiti uzorak1 i zamijeniti ga s uzorak2. Ako se raspon ne zada, onda se zamjena odnosi samo na trenutačni redak teksta.

Primjeri:

 • pretraži sve retke teksta (od prvog do zadnjeg) i zamijeni uzorak1 s uzorak2 koliko god puta se pojavi u jednom retku
:1,$ s/uzorak1/uzorak2/g
 • kao gore ali još pitaj za potvrdu prije zamjene
:1,$ s/uzorak1/uzorak2/gc
 • pretraži od prvog do petog retka i zamijeni uzorak1 s uzorak2 ali samo prvu pojavu u retku
:1,5 s/uzorak1/uzorak2/
 • u redcima od marketa a do marketa b dodaj "# " na početku retka
:'a,'b s/^/# /
 • pretraži sve retke teksta i ukloni praznine na kraju retka
:1,$ s/ \+$//
:g/ \+$/s///
 • ukloni sve retke koji počinju s #
:g/^#/d
 • ukloni sve retke koji su prazni
:g/^$/d

Spremanje i izlazak

Za spremanje i / ili izlazak iz dokumenta koriste se tzv. Ex naredbe. Njihova karakteristika je što se ispred njih nalazi : . Za spremanje dokumenta koristi se :w odnosno iza :w se doda ime ukoliko taj dokument još ne postoji :w nekadatoteka.txt. Za izlazak se koristi :q ili :q! ukoliko želite spremiti promjene. :x za spremanje i izlazak. Postoji još jedna naredba za spremanje i potom izlazak iz dokumenta <shift>zz .

Dodatne naredbe

 1. Pritisak na s obrisat će znak pod kursorom, te vas baciti u insert mod. S briše cijelu liniju i baca u insert mod
 2. o stvara novu liniju između linija i stavlja i insert mod, O stvara liniju iznad trenutne linije i stavlja u insert mod.
 3. yy stavlja cijelu liniju u buffer
 4. cc mijenja trenutnu liniju s novom
 5. * pomiče trenutnu riječ, a n je traži

Konfiguracija

Vimova konfiguracijska datoteka je smještena u korisnikovom /home direktoriju ~/.vimrc. Napredni korisnici nastoje imati pregledan i uređen ~/.vimrc. Globalna konfiguracijska datoteka je /etc/vimrc dok su fallback varijable definirane u /usr/share/vim/ .

Backupiranje datoteka

Vim nativno stvara za svaki editirani dokument backup u istom direktoriju u kojem se nalazi datoteka te ga nazove filename~. Kako bi spriječili da ne dođe do brkanja potrebno je definirati backup direktorij za Vim:

set backupdir=~/.vim/backup,/tmp

No također je moguće backup i isključiti:

set nobackup
set nowritebackup
set noswapfile   ! (additionally disable swap files)

Provjera pravopisa

set spell

Nakon ovoga Vim će provjeravati pravopis editiranog teksta (doduše površno ali još uvijek kvalitetnije nego MS Office spell checker). Kada pronađe krivo napisanu riječ na nju će automatski baciti kursor, te je potrebno pritisnuti z= kako bi se pokazale predložene ispravke. Početno dolazi s provjerom za engleski jezik. Za ostale jezike potrebno je skinuti rječnike te ih instalirati. Oni se mogu naći u arhivi na [1]. Nakon skidanja potrebnog rječnika, npr. hr_HR.diff main.aap potrebno ga je prebaciti u ~/.vim/spell te pokrenuti

:setlocal spell spelllang=LL

Dodatne upute

Uz spomenuti uvodni vodič Vim sadrži i opširniji korisnički priručnik (na engleskom) koji se može čitati ako se u Vimu zada naredba

:help user-manual

Naredba help može se općenito koristiti da se dobije pomoć o nekoj naredbi ili pojmu, npr.

:help spell
:help regexp

Primjer za ~/.vimrc


|name=~/.vimrc
|content=
" .vimrc
" See: http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/options.html for details

" For multi-byte character support (CJK support, for example):
"set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936,big5,euc-jp,euc-kr,gb18030,latin1
    
set tabstop=4    " Number of spaces that a <Tab> in the file counts for.
 
set shiftwidth=4  " Number of spaces to use for each step of (auto)indent.
 
set expandtab    " Use the appropriate number of spaces to insert a <Tab>.
          " Spaces are used in indents with the '>' and '<' commands
          " and when 'autoindent' is on. To insert a real tab when
          " 'expandtab' is on, use CTRL-V <Tab>.
 
set smarttab    " When on, a <Tab> in front of a line inserts blanks
          " according to 'shiftwidth'. 'tabstop' is used in other
          " places. A <BS> will delete a 'shiftwidth' worth of space
          " at the start of the line.
 
set showcmd     " Show (partial) command in status line.

set number     " Show line numbers.

set showmatch    " When a bracket is inserted, briefly jump to the matching
          " one. The jump is only done if the match can be seen on the
          " screen. The time to show the match can be set with
          " 'matchtime'.
 
set hlsearch    " When there is a previous search pattern, highlight all
          " its matches.
 
set incsearch    " While typing a search command, show immediately where the
          " so far typed pattern matches.
 
set ignorecase   " Ignore case in search patterns.
 
set smartcase    " Override the 'ignorecase' option if the search pattern
          " contains upper case characters.
 
set backspace=2   " Influences the working of <BS>, <Del>, CTRL-W
          " and CTRL-U in Insert mode. This is a list of items,
          " separated by commas. Each item allows a way to backspace
          " over something.
 
set autoindent   " Copy indent from current line when starting a new line
          " (typing <CR> in Insert mode or when using the "o" or "O"
          " command).
 
set textwidth=79  " Maximum width of text that is being inserted. A longer
          " line will be broken after white space to get this width.
 
set formatoptions=c,q,r,t " This is a sequence of letters which describes how
          " automatic formatting is to be done.
          "
          " letter  meaning when present in 'formatoptions'
          " ------  ---------------------------------------
          " c     Auto-wrap comments using textwidth, inserting
          "      the current comment leader automatically.
          " q     Allow formatting of comments with "gq".
          " r     Automatically insert the current comment leader
          "      after hitting <Enter> in Insert mode. 
          " t     Auto-wrap text using textwidth (does not apply
          "      to comments)
 
set ruler      " Show the line and column number of the cursor position,
          " separated by a comma.
 
set background=dark " When set to "dark", Vim will try to use colors that look
          " good on a dark background. When set to "light", Vim will
          " try to use colors that look good on a light background.
          " Any other value is illegal.
 
set mouse=a     " Enable the use of the mouse.
 
filetype plugin indent on
syntax on
}}

i napredniji

" = :: =========================================================== :: =
" Filename: /home/lutherus/.vimrc
" Filesize: 13459 Bytes on 461 Lines
"  Purpose: My personal vim configuration file
"  Author: lutherus 
"  License: License? uhm, this is a config file; do with it what ever you want!
"  Created: 26.11.2004 18:20 CET (+0100)
" Modified: 28.04.2011 13:01 CET (+0100)
"  Version: VIM - Vi IMproved 7.3 (2010 Aug 15, compiled Dec 2 2010 10:44:11)
" = :: =========================================================== :: =" = :: = Esentiallies ===================================== {{{1 = :: =

if version < 700 
  echomsg "Your Vim is somewhat out of date, thus"
	echomsg "update your Editor or don't use this ~/.vimrc"
	finish
endif

set all&
set nocompatible
" set textwidth=0		" Don't wrap 
set textwidth=72    " see formatoptions and :h fo-table

set encoding=utf-8
"autocmd!

" = :: = Variables ======================================== {{{1 = :: =

" - :: - 2html.vim Setup ---------------------------------- {{{2 - :: -

  let g:html_use_css    = 1
  let g:html_use_xhtml   = 1
  unlet g:html_use_xhtml
  let g:html_number_lines  = 1
  let g:html_ignore_folding = 1
  let g:html_hover_unfold  = 0
  unlet g:html_hover_unfold
  let g:html_use_encoding = "UTF-8"

" - :: - Spell check Setup -------------------------------- {{{2 - :: -

  let g:spellfile_url = 'http://ftp.vim.org/pub/vim/runtime/spell'
  let g:SpellLangList = [ "nospell", "de_20", "de_19", "en_us" ]
  language messages C

" - :: - BufExplorer Setup -------------------------------- {{{2 · :: -

  let g:bufExplorerDefaultHelp   = 0 " Do not show default help.
  let g:bufExplorerDetailedHelp   = 0
  let g:bufExplorerShowRelativePath = 1 " Show relative paths.
  let g:bufExplorerSplitRight    = 1 " Split right.
  let g:bufExplorerSplitVertical  = 1 " Split vertically.
  let g:bufExplorerUseCurrentWindow = 1 " Open using current window.

" - :: - MiniBufExplorer Setup ---------------------------- {{{2 - :: -

	let g:miniBufExplVSplit = 20

" - :: - Miscellaneous ------------------------------------ {{{2 - :: -

  let g:BKUPDIR=expand("~/.vim/bkup")
	let g:SWPDIR=expand("~/.vim/swap//")
  let loaded_matchparen = 1
  let mapleader=","
  let g:tex_flavor = "latex"		" :h ft-tex-plugin
  let g:loadFileHeaderPlugin = 0

" = :: = File Format, Backup & Swapfile Settings ========== {{{1 = :: =

filetype plugin indent on

if filewritable(BKUPDIR) == 2
	set backup
	let &backupdir=BKUPDIR
else
	set nobackup
endif

if filewritable(SWPDIR) == 2
	let &directory=SWPDIR	" See `:h dir` and the 'Variables' section in this file for explanation
	set swapfile
	set updatecount=150
	set updatetime=7500
endif

set viminfo='25
set vi+=<0
set vi+=:75
set vi+=@75
set vi+=h
set vi+=n~/.vim/viminfo

set history=75

" = :: = Read, Write Permissions ========================== {{{1 = :: =

set noautoread   " don't automatically read files if they changed outside vim
set noautowrite   " don't automatically write files on ':next, :rewind, :last, ...'
set noautowriteall " like autowrite, but also used for ':edit, :quit, :exit, ...'

set secure

" = :: = Display Settings ================================= {{{1 = :: =

set showcmd     " Show (partial) command in the last line of the screen.
set showmode     " Display current Modus ( --INSERT --, --REPLACE--, ... )
set report=0     " Show _always_ hints about new/changed/deleted Lines
set ruler      " Show the line and column number of the cursor position
set laststatus=2   " Show _always_ the statusline
"set statusline=[%n]%r%m%-25.25(%y[%{&ff}][%{&fenc}]%)%-40.40(%F%)%<%=[%03.3c,%04.4l]\ (%3P)
set statusline=[%n]%m[%03.3c,%04.4l]%r%-25.25(%y[%{&ff}][%{&fenc}]%)%-40.40(%F%)%<%=(%3P)
set cmdheight=1   " Number of screen lines to use for the command-line.
set helpheight=0   " Minimal initial height of the help window
set scrolloff=2   " Keep (at least) 2 screen lines above/below the cursor
set display=lastline " Display much as possible of the last line
"set linespace=2   " Number of pixel lines to use between characters
set cursorline    " Highlight the screen line of the cursor
set shortmess=a   " a=filmnrwx
set shm+=I      " Start without the intro message
set shm+=s      " Suppress 'search hit BOTTOM, continuing at TOP' message
set shm+=tT     " Truncate long filenames/messages
set shm+=oO     " Overwrite some status messages
"set shm+=A      " get rid off the „ATTENTION“ message when a swap file is found

set warn       " Warning when a shell cmd is used while the buffer has been changed.

set nolist      " Show special chars defined by 'listchars'
           " Notice the the toggle (function) keys in the
           " mapping section below.
set listchars=tab:×·
set lcs+=trail:←
set lcs+=eol:$
set lcs+=extends:»
set lcs+=precedes:«
set lcs+=nbsp:¬

set nowrap      " wrap lines longer than windowwidth
set linebreak
set breakat=\ \	!;:,.?
set showbreak=\:\:\ »\ 
set sidescroll=1   " min. number of columns to scroll horizontally.
set sidescrolloff=2 " min. number of columns to keep to the left/right of the cursor

set wrapmargin=0   " Chars from the right window border where wrapping starts

set noerrorbells   " Shut up!
set novisualbell   " Don't flicker!
set t_vb=      " Holy ..., be quite!

" = :: = Window Settings ================================== {{{1 = :: =

set splitbelow
set splitright

" = :: = Completion Settings ============================== {{{1 = :: =

set wildmenu
set wildmode=full
set wildignore+=*.ps
set wig+=*.dvi
set wig+=*.toc
set wig+=*.swp
set wig+=*~

set suffixes+=.pdf
set su+=.aux

" = :: = Tabstop Settings ================================= {{{1 = :: =

set tabstop=4    " ???
set shiftwidth=4   " ???
set expandtab
set shiftround    " ???

"set smartindent
"set softtabstop=4

" = :: = Motion Settings ================================== {{{1 = :: =

set whichwrap=<,>,~,[,]
set backspace=eol,start,indent
set esckeys      " Use cursor keys in Insert Mode
set virtualedit=block " only in Visual Block Mode
set nostartofline   " keep the cursor in the same column

" = :: = Mouse Settings =================================== {{{1 = :: =

set mouse=a
nmap <MiddleMouse> <Nop>
set selectmode=mouse

" = :: = Folding Settings ================================= {{{1 = :: =

set foldmethod=marker
set foldenable

" = :: = Search Settings ================================== {{{1 = :: =

set magic
set wrapscan
set ignorecase
set smartcase
set nohlsearch
set incsearch

" = :: = Printer Settings ================================= {{{1 = :: =

set printheader=%<%F%h%m%=Page\ %N
set printfont=terminus:h11
set printoptions=paper:A4
set popt+=syntax:n
set popt+=jobsplit:y
set popt+=number:y
set popt+=header:2
set popt+=wrap:y
set popt+=duplex:off
set popt+=collate:y

" = :: = Syntax Highlighting ============================== {{{1 = :: =

syntax on

colorscheme darkburn

" = :: = Format Settings ================================== {{{1 = :: =

set noautoindent   " ??? (complex)
set nosmartindent   " ??? (complex)
set nocindent     " ??? (complex)
set nocopyindent   " ??? (complex)

" set formatoptions=tcq " vim standard
" set fo+=r       " insert comment leader after hitting enter
" set fo+=n       " recognize numbered lists
" set fo+=1       " don't break a line after a one-letter word

" set formatoptions=tcq " vim standard
set fo-=t        " Don't auto-wrap text using textwidth

"set formatlistpat=^\s*\d\+[\]:.)}\t ]\s* " vim standard

set nojoinspaces   " don't insert spaces after '.,?!' with <J>

set switchbuf=usetab,newtab

" = :: = Miscellaneous settings =========================== {{{1 = :: =

set hidden
set ttyfast
set nolazyredraw
set modeline
set modelines=3
set notitle

" = :: = Mappings ========================================= {{{1 = :: =

" - :: - Comments in VISUAL MODE -------------------------- {{{2 - :: -
" U visual modu markirati više znakova
" :let @/="" obriši cijeli redak
" ili uzmi :set hlsearch 
" 
vmap # :s/^/# <CR>:let @/=""<CR>
vmap " :s/^/" /<CR>:let @/=""<CR>
vmap % :s/^/% /<CR>:let @/=""<CR>
vmap / :s/^/\/\/ /<CR>:let @/=""<CR>
vmap ; :s/^/; /<CR>:let @/=""<CR>
vmap ! :s/^/! /<CR>:let @/=""<CR>
" und hier löscht man die Kommentarzeichen wieder
vmap - :s/^[#"%\/;!]*<SPACE>//<CR>:let @/=""<CR>

" - :: - Function Keys ------------------------------------ {{{2 - :: -

nmap <F1> :help <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>

map <F2> <ESC>:setlocal hlsearch! <bar> set hlsearch?<CR>
imap <F2> <C-O>:setlocal hlsearch!<CR>

map <F3> <ESC>:setlocal wrap! <bar> set wrap?<CR>
imap <F3> <C-O>:setlocal wrap!<CR>

map <F4> <ESC>:setlocal list! <bar> set list?<CR>
imap <F4> <C-O>:setlocal list!<CR>

map <F5> <ESC>:setlocal number! <bar> set number?<CR>
imap <F5> <C-O>:setlocal number!<CR>

map <F6> <ESC>:setlocal foldenable! <bar> set foldenable?<CR>
imap <F6> <C-O>:setlocal foldenable!<CR>

map <F7> <ESC>:setlocal cursorline! <bar> set cursorline?<CR>

map <F8> <ESC>:call ToggleColorColumne()<CR>

map <F9> <ESC>:call ToggleSpellLang()<CR>
imap <F9> <C-O>:call ToggleSpellLang()<CR>


set pastetoggle=<F12>" - :: - Misc Mappings ------------------------------------ {{{2 - :: -

map S O#<ESC>a<SPACE>=<SPACE>::<SPACE><ESC>60a=<ESC><CR><ESC>0k9lR

nmap + <C-W>+
nmap - <C-W>-
nmap <S-LEFT> 10<C-W><
nmap <S-RIGHT> 10<C-W>>

nmap <LEADER>e :Texplore<CR>
nmap <LEADER>E :Sexplore<CR>
nmap <LEADER>tn :tabnew<SPACE>
nmap <LEADER>tc :tabclose<CR>

nmap :W :w
nmap :Q :q

nmap <LEADER>HI :so $VIMRUNTIME/syntax/hitest.vim
nmap <LEADER>sv :so ~/.vimrc<CR>

map <LEADER>tm <esc>:r!date +\%R<CR>
map <LEADER>dt <esc>:r!date +'\%A, \%d.\%B \%Y \%k:\%M'<CR>

nmap <LEADER>s <esc>:%s/ *$//g<CR>
nmap <LEADER>S <esc>:%s/	*$//g<CR>

nmap <LEADER>m <PLUG>MiniBufExplorer
nmap <LEADER>c <PLUG>CMiniBufExplorer

nnoremap j gj
nnoremap k gk
nnoremap Q gq

" = :: = Abbreviations ==================================== {{{1 = :: =

ca hitest so $VIMRUNTIME/syntax/hitest.vim

iab hrul = :: =========================================================== :: =
iab teh the

iab -today- <esc>:r!date \+'\%c'<CR>kJA<esc>

" = :: = Autocommands ===================================== {{{1 = :: =

augroup zsh
	autocmd!
	autocmd BufNewFile,BufRead ~/zsh/*.zsh setlocal ft=zsh
augroup END

augroup note
	autocmd!
	autocmd BufNewFile,BufRead /tmp/sartoo-1000/notes/* setlocal tw=72 fo+=t
augroup END

augroup html
	autocmd!
"	autocmd BufNewFile,BufRead *.html setlocal wrap linebreak matchpairs+=<:>
  autocmd FileType html,xhtml setlocal fo-=t fo-=c
	autocmd FileType html,php,css source ~/.vim/html.vim
augroup END

augroup mutt
	autocmd!
	autocmd BufNewFile,BufRead ~/.mutt/*.muttrc setlocal ft=muttrc
augroup END

augroup mail
	autocmd!
"	autocmd FileType mail setlocal spell spelllang=de_de
"	Das meiste erledigt `ftplugin/mail.vim´
	autocmd BufNewFile,BufRead /tmp/*/mutt-* setlocal comments=n:>,fb:- tw=72 ts=8 sw=8 sts=0 et
"  Entferne leere Kommentarzeilen aus den Mails, also sowas mag ich
"  nicht in meinen Mails:
"  > blabla
"  >
"  >> weiteres blablb
	autocmd BufRead /tmp/*/mutt-* normal :g/^> -- $/,/^$/-1d<CR><C-L>gg
"  in der muttrc wird vim so aufgerufen: set editor="/usr/bin/vim -c '+/^Subject:'
augroup END

augroup tex
	autocmd!
	autocmd BufNewFile *.tex 0r ~/documents/templates/skel.tex
	autocmd BufNewFile,BufRead ~/*.tex setlocal tw=80
augroup END

	autocmd BufReadPost * if line("'\"") > 1 && line("'\"") <= line("$") | exe "normal! g`\"" | endif
	autocmd BufNewFile ~/*.bwb setlocal ft=txt wrap linebreak expandtab list cursorline
	autocmd BufNewFile ~/*.bwb 0r ~/.vim/templates/bwb.tmp
	autocmd BufNewFile ~/*.bwb retab

"	autocmd! FileType vo_base colorscheme 256-sartoo

" = :: = Functions ======================================== {{{1 = :: =

func! ToggleSpellLang()
	if !exists("b:SpellLang")
		let b:SpellLang = 0
	endif

	let b:SpellLang = b:SpellLang + 1

	if b:SpellLang >= len(g:SpellLangList)
		let b:SpellLang = 0
		setlocal nospell
	endif

	if b:SpellLang > 0
		setlocal spell
		setlocal nohls
		let &spelllang=g:SpellLangList[b:SpellLang]
	endif

	echo "language:" g:SpellLangList[b:SpellLang]
endfunc

func! ToggleColorColumne()
  if !exists("b:ColCol")
    let b:ColCol = 0
  endif
  if b:ColCol == 0
    setlocal colorcolumn=+2
    let b:ColCol = 1
    echo "set Colorcolumn"
  else
    setlocal colorcolumn=
    let b:ColCol = 0
    echo "unset Colorcolumn"
  endif

endfunc

" :help :abbreviate-local 14k
func Eatchar(pat)
  let c = nr2char(getchar(0))
  return (c =~ a:pat) ? '' : c
endfunc


" = :: = Plugins ========================================== {{{1 = :: =

runtime! ftplugin/man.vim

filetype plugin indent on
set grepprg=grep\ -nH\ $*
let g:tex_flavor = "latex"

Uspoređivanje dokumenata

Vim ima ugrađen diff editor (program koji prepoznaje razlike između dva dokumenta). Korištenje počinje sa vimdiff file1 file2 ; te se dalje koristi nešto od navedenog

]c :    - sljedeća razlika
[c :    - prethodna razlika
Ctrl+w +w  - promjena prozora
do     - diff obtain
dp     - diff put
zo     - otvara preklopljen text
zc     - zatvara preklopljen text
:diffupdate - reskeniranje razlika

Resursi

Službeni

Tutoriali

Primjeri konfiguracija