Uređivanje PDF datoteka

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Uređivanje PDF datoteka

Rezanje PDF datoteka

Za to nam je potreban program pdftk

Program instalirajte ovisno o vašoj distribuciji.

Primjer: Iz datoteke input.pdf bi izrezali strane od 15 do 23 i snimili ih kao datoteku output.pdf:

 pdftk input.pdf cat 15-23 output output.pdf

Spajanje PDF datoteka

 • Spajamo datoteke 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf i od njih ćemo uraditi novu datoteku 123.pdf
 pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf
 • Spajamo sve pdf datoteke u mapi (folderu) i od njih radimo skupni.pdf

 pdftk *.pdf cat output skupni.pdf

Pretvaranje PDF datoteka u druge formate

 • Pretvaramo mojadatoteka.pdf u mojadatoteka.txt:
 pdftotext mojadatoteka.pdf
 • Pretvaramo mojadatoteka.pdf u mojadatoteka.ps (Post Script):
 pdftops mojadatoteka.pdf


 • Ostale naredbe za pretvaranje PDF datoteka:
 * pdftoabw - AbiWord Document datoteka
 * pdftohtml - HTML datoteka
 * pdftoppm - Portable Pixmap format

Ostale PDF pretvorbe

 • Sastavi novi PDF dokument od odabranih stranica drugih PDF dokumenata:

(combined.pdf će se sastojati od dokument A strana 1-7, dokument B strana 1-5, dokument A strana 8)

 pdftk A=one.pdf B=two.pdf cat A1-7 B1-5 A8 output combined.pdf
 • Rotiraj prvu stranicu in.pdf dokumenta za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu:
 pdftk in.pdf cat 1E 2-end output out.pdf
 • Rotiraj cijeli pdf za 180 stupnjeva:
 pdftk in.pdf cat 1-endS output out.pdf
 • Popravi pokvareni pdf: (ako je moguće):
 pdftk broken.pdf output fixed.pdf
 • Ispiši metapodatke PDF dokumenta, bookmark-ove i oznake strana:
 pdftk mydoc.pdf dump_data output report.txt
Kodiranje i dekodiranje PDF-a
 • 128 bitno kodiranje pdf-a, samo vlasnik (owner) može pogledati dokument, lozinka je "mojalozinka"
 pdftk mydoc.pdf output mydoc.128.pdf owner_pw mojalozinka
 • 128 bitno kodiranje, vlasnik i ostali mogu pogledati dokument:
 pdftk mydoc.pdf output mydoc.128.pdf owner_pw mojalozinka user_pw lozinkazadruge
 • 128 bitno kodiranje, vlasnik i ostali mogu pogledati dokument, dozvoljeno je printanje:
 pdftk mydoc.pdf output mydoc.128.pdf owner_pw mojalozinka user_pw lozinkazadruge allow printing
 • Dekodiranje pdf-a:
 pdftk secured.pdf input_pw mojalozinka output unsecured.pdf


Izvor

Korišten je materijal sa wiki.cybersoc.info