Gimp/Toolbox

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Kutija s alatima

NAPOMENA: Stranica je u fazi obrade slika i pisanju teksta.

1. Alati za selektiranje

Alati za selektiranje
 • Rectangle Select Tool (R) - Alat za pravokutne selekcije
 • Ellipse Select Tool (E) - Alat za elipsaste i kružne selekcije
 • Free Select Tool (F) - Alat za slobodno selektiranje
 • Fuzzy Select Tool (U) - Alat za magičnu selekciju
 • Select by Color Tool (Shift O) - Alat za selektiranje prema boji
 • Scissors Select Tool (I) - Alat za "pametnu" selekciju
 • Foreground Select Tool - Alat za selekciju prvog plana


2. Alat za putanje

Alat za putanje
 • Paths Tool (B) - Alat za izradu i uređivanje putanja. Ovaj alat također možemo koristiti za obične i kompleksne selekcije.


3. Alat za odabir boje

Alat za odabir boje
 • Color Picker Tool (O) - Alat za selektiranje boje pixela.


4. Alat za zumiranje

Alat za zumiranje
 • Zoom tool (Z) - Alat za zumiranje. Zumiranje je korisno u svim akcijama koje zahtijevaju preciznost.


5. Alat za određivanje udaljenosti i kutova

Alat za udaljenost i kutove
 • Measure tool (Shift M) - Alat za određivanje dužine ili udaljenosti, te kutova.


6. Alat za pomicanje

Alat za pomicanje
 • Move tool (M) - Alat za pomicanje slojeva i objekata na slojevima.


7. Alat za poravnavanje

Alat za poravnavanje
 • Alignment tool (Q) - Alat za poravnavanje i uređivanje slojeva i objekata na slojevima.


8. Alat za izrezivanje

Alat za izrezivanje
 • Crop tool (Shift C) - Alat za uklanjanje označenoga dijela ili ruba sa slike ili sloja.


9. Alati za transformaciju

Alati za transformaciju
 • Rotate tool (Shift R) - Alat za rotaciju sloja ili objekata na sloju
 • Scale tool (Shift T) - Alat za rastezanje sloja ili objekata na sloju
 • Shear tool (Shift S) - Alat za smicanje sloja ili objekta na sloju po jednoj osi
 • Perspective tool (Shift P) - Alat za promjenu perspektive sloja ili objekta na sloju.
 • Flip tool (Shift F) - Alat za obrtanje sloja ili objekata na sloju po horizontali ili vertikali


10.Vrati se na Upoznavanje sa sučeljem
Vrati se na GIMP stranicu