Fsck

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Opis

fsck [-sAVRTMNP] [-C [fd]] [-t fstype] [filesys...] [--] [fs-specific- 
   options]

Za specifične datotečne sustave postoji i specifična verzija fsck-a. Ovdje su prikazani najčešći za Linux. fsck naredba se mora pokrenuti kao root, dakle ili nakon su ili sa prefiksom sudo.

 • fsck.ext3 – provjerava i popravlja ext3 datotečni sustav
 • fsck.ext4 – provjerava i popravlja ext4 datotečni sustav
 • fsck.vfat – provjerava i popravlja FAT datotečni sustav koji se najčešće koristi na flash diskovima


EXT3/4 opcije

-p Automatsko popravljanje bez ikakvih pitanja

-v Daje dodatne informacije o tome što se radi

 • Primjer

Kao root:

fsck.ext4 -pv /dev/sda1

Koristeći sudo:

sudo fsck.ext4 -pv /dev/sda1
 • man fsck.ext3
 • man fsck.ext4

FAT (vfat) opcije

-a Automatsko popravljanje

-t Označi nečitke klastere kao neispravne

-v Daje dodatne informacije o tome što se radi

-V verifikacijski prolaz

 • Primjer:
fsck.vfat -atv /dev/hda1

Više na

 • man fsck.vfat


XFS

XFS ima vlastiti set alata za popravak i analizu. Alat za provejeru XFS-a se zove xfs_check, te se izvodi samo kada postoji razlog za to. Za detaljne informacije man xfs_check. Opći način aktivacije ove naredbe je xfs_check /dev/sda1 gdje je /dev/sda1 lokacija do XFS particije. Od mogućih opcija najinteresantnija je -s koja prikazuje samo ozbiljne probleme; tipično korištenje je sa smislom filtracije kada postoji mnogo grešaka i problema (kako bi se vidjele samo najveće). Alat za korekciju je xfs_repair. xfs_repair se treba koristiti samo na umountainim particijama, ili u najgorem slučaju na read-only montiranim particijama (nakon čega se odmah restar ta računalo ukoliko je root particijia).

Opcije:

-v Prikazuje dodatne informacije o progresu korekcije i samim korekcijama. -L Nulira log promjena. Ovo znači da će se najvjerojantije izgubiti meta podatci, te će datotečni sustav biti prikazan kao problematičan. Ova opcija je katkada nužna, a specifično kada se particija ne može montirati. Ukoliko nije moguće izvršiti mount pa umount XFS particije, tek tada koristiti opcije -L

Dodatne informacije na man xfs_repair.

Primjer:

xfs_repair /dev/sda1 

ili

xfs_repair -v /dev/sdb6

ili u slučaju da nije moguće napraviti mount pa umount nakon pada sustava:

xfs_repair -L /dev/sdc3

dakako /dev/XdYn ovisi od računala do računala.

Dodatno

 • man fsck