Dijeljenje mapa

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
Uvod

Često puta imamo potrebu unutar lokalne mreže prebaciti neke podatke sa računala na računalo. Za takve potrebe služe nam dijeljene mape (direktoriji). U pravilu, to su mape kojima mogu imati pristup svi ili željeni korisnici jednog ili više računala.

Takvo dijelnje mapa između računala na Linuxu se postiže NFS datotečnim sustavom ili SAMBA-om. NFS se služi protokolom iz UNIX svijeta, a SAMBA Windows kompatibilnim protokolom. Ovo, automatski podrazumjeva da ćemo s pomoću SAMBA-e moći s jednakom lakoćom pristupiti i Linux i Windows računalima spojenima na istu lokalnu mrežu i dijeliti mape (direktorije), datoteke i pisače međusobno.

Iz tih razloga, a i iz razloga jednostavnosti podešavanja mi ćemo se ovdje baviti dijeljenjima preko SAMBA-e.

Radi lakšeg snalaženja u ovim primjerima definirati ćemo imena računala ovako:

 • desktop-pc: Lokalno računalo, odnosno ono kome se pristupa
 • notebook-pc: Udaljeno računalo, odnosno ono s kojime pristupamo

Ubuntu

Uključivanje dijeljenja mapa

Kod Ubuntu distribucije nije potrebno znati da li je SAMBA već instalirana na sustav ili nije. Prilikom procesa uključivanja, sustav će to sam provijeriti i po potrebi sve instalirati sam.

Dakle, prvo u svojoj osobnoj mapi odaberite jednu koju želite uključiti u dijeljenje. U našem primjeru služiti ćemo se mapom Javno za otvoreni pristup svima (i onima koji nisu korisnici desktop-pc računala) i mapom Samo korisnici (potrebno ju je kreirati) kojoj ćemo dati ograničeni pristup (samo korisnicima računala desktop-pc.

Desnim gumbom miša kliknite na mapu Javno, kada se pokaže izbornik, odaberite opciju Sharing options lijevim gumbom miša.
Pojavljuj se ovaj prozor:

Folder-share-scr1.png

Na njemu uključujemo opciju Share this folder

U koliko SAMBA nije već instalirana, pojaviti će se prozor koji upozorava na to:

Folder-share-scr2.png

Tu kliknite na Install service kako bi se isti instalirao na sustav

Uspješna instalacija ovog servisa završava ovako:

Folder-share-scr3.png

Kliknite Zatvori

Nakon ovoga potrebno je restartati session:

Folder-share-scr4.png

Klikom na Restart session

Nakon ovoga potrebno je ponovo doći do mape Javno i desnim gumbom miša pozvati Sharing options. Pojavljuje se prozor kao na početku, te u njemu sada možemo odabrati željene opcije:

Folder-share-scr5.png

Postoje tri opcije koje možemo uključiti:

 • Share this folder - moramo ga uključiti je rse time aktivira dijeljenje mape
  • Share name - možemo upisati neko drugo ime. Pod tim imenom vidjet ćemo ovu mapu na drugim računalima
 • Allow other people to write in this folder - Ako je uključimo, dozvoljavamo i drugim ljudima da mogu upisivati i brisati u ovoj mapi. U protivnom, moći će samo čitati podatke iz nje.
  • Comment - Možemo napisati komentar koji će pokazivati
 • Guest access (for people without user account) - Ako ga uključite, svi će moći pristupati toj mapi sa nekog računala. U slučaju da je opcija isključena, morati ćete napraviti za sve korisnike korisničke račune na ovom računalu, te će se oni onda prilikom pristupa mapi logirati sa svojim loginom i lozinkom.

Nakon ovih odabira kliknite na Create share

Kao završni korak pojavljuje se prozor koji objašnjava kako je potrebno dodati određena prava pristupa na mapu:

Folder-share-scr6.png

Kliknite na Add the permissions automatically i to je to.

Sada je vaša mapa dijeljena na sva računala koja su spojena u vašoj lokalnoj mreži. Bilo da koriste Linux ili MS Windows operacijski sustav.

Nakon ovoga istu operaciju napravimo na mapi Samo korisnici s tom razlikom što ćemo njoj dati pristup samo korisnicima računala deskop-pc ovako:

Folder-share-scr9.png

Djeljenje mapa kroz CLI

Djeljenje mapa moguće je ostvariti i preko terminala uređivanjem datoteke smb.conf koja je konfiguracijska datoteka programa SAMBA.

Za uređivanje datoteke smb.conf potrebne su administratorske ovlasti.

Potrebno je otvoriti terminal te upisati:

pico /etc/samba/smb.conf

Na kraj datoteke potrebno je dodati sljedeće:

[javno]          #ime djeljene mape na mreži, ne mora se poklapati sa imenom mape na računalu  
path = /home/user/javno  #ovdje se navodi cijela putanja do mape koju želimo djeliti
browseable = yes      
read only = no       #dozvola da se u mapi mogu otvarati nove datoteke

Dodatni parametri koje možemo navesti:

guest ok = yes       #dozvola da se mapi može pristupiti i bez korisničkog imena
create mask = 766      #sve novootvorene datoteke u djeljenoj mapi će imati dozvole za čitanje i pisanje za sve(owner,group,nobody)


Pristupanje dijeljenoj mapi sa drugog Linux računala

Kako bi pristupili udaljenom računalu, odnosno njegovim dijeljenim mapama trebamo otići u glavni izbornik, te odabrati Mjesta -> Mreža. Otvara se prozor za pristup računalima unutar lokalne mreže:

Folder-share-scr7.png

Odaberemo računalo desktop-pc i pojavljuje se ovaj sadržaj:


Folder-share-scr8.png

Sada, ako želimo pristupiti mapi koja ima otvoreni pristup svima - Javno, potrebno je samo dvaput kliknuti na tu mapu i ulazimo u njen sadržaj koji se stvarno nalazi na udaljenom računalu. Sa podacima iz te mape postupamo na isti način kao i sa bilo kojom drugom mapom.

U slučaju da želimo pristupiti mapi Samo korisnici koja je rezervirana za korisnike računala deskop-pc, dvoklikom na nju dobivamo prozor za pristup:

Folder-share-scr10.png

U njega upisujemo ili odabiremo slijedeće opcije:

 • Korisničko ime: Upisujemo korisničko ime koje imamo na desktop-pc računalu
 • Domena: Već je zadana automatski (WORKGROUP), ali je možemo promijeniti
 • Lozinka: Upisujemo lozinku
 • Odmah zaboravi zaporku: Ne pamti lozinku, nego je moramo svaki puta upisivati kada želimo pristupiti mapi.
 • Zapamti zaporku do odjave sa sustava: Pamti lozinku samo dok smo prijavljeni u sustav
 • Zapamti zauvijek: Oslobađa nas budućih upisivanja lozinke za ovo korisničko ime.

Ako su podaci koje smo unijeli točni, sustav nas pušta u dijeljenu mapu, te s njom radimo kao i sa drugim mapama.

Pristupanje dijeljenoj mapi sa drugog Windows računala

Ako Linux računalu želimo pristupiti putem MS Windows operacijskog sustava, onda je postupak ovakav:

Na Start izborniku odaberemo Network Neighborhood, nakon čega dobivamo ovaj prozor:

Folder-share-scr11.png

U koliko u prozoru ne pokaže dijeljene mape sa Linux stroja, provjerite da li vam je pod mrežnim postavkama u Windows operacijskom sustavu radna grupa podešena na WORKGROUP!

Zatim, mapi Javno pristupamo dvoklikom miša na njezinu ikonu, a mapi Samo korisnici, dvoklikom, pa upisom logina i lozinke koju imamo na Linux računalo:

Folder-share-scr12.png