Split

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

split je naredba u CLI-u koja razdvaja datoteku u manje dijelove. Ti se dijelovi kasnije mogu spojiti naredbom cat.

Npr. razdvajanje datoteke u dijelove 10 MB:

split ime_datoteke -b 10M prefiks

gdje je prefiks oznaka za prefiks imena dijelova koji se nastavljaju s aa, ab itd. Ukoliko će biti puno dijelova, treba povećati duljinu sufiksa (zadano je 2) sa npr. -a 4 pa će sufiksi biti aaaa, aaab itd.

Spajanje dijelova vrši se sa

cat dijelovi* > ime_datoteke