Runlevel

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Termin runlevel označava nivo rada računala. Postoji sedam nivoa rada računala, obrojčani od 0 do 6. S se ponekad koristi kao sinonim za jedan od nivoa.

U praksi, kada računalo uđe u u nivo rada nula, ono se zaustavlja, a kada uđe u nivo 6, ono se restarta. Nivoi od 1 do 5 razlikuju se po tome koji se diskovi montiraju i koji se mrežni servisi pokreću. Niži nivoi rada su korisni kod održavanja ili hitnih popravaka operacijskog sustava zato jer obično ne pokreću mrežne servise. Nivoi rada razlikuju se između operacijskih sustava

Standardni runleveli

Standardni runleveli
ID Ime Opis
0 Halt Gašenje računala.
S Single-User Mode Ne podiže mrežu i ostale damenone
6 Reboot Restarta sustav.

Linux

Tipični Linux runleveli

Većina Linux distribucija, osim standardnih nivoa rada, definira i slijedeće dodatne niove:

Tipični Linux runleveli
ID Ime Opis
1 Single-User Mode Ne podiže mrežu, ne starta daemone i ne dozvoljava loginove osim roota
2 Multi-User Mode Ne podiže mrežu i ne starta daemone
3 Multi-User Mode with Networking Starta sistem normalno
4 Unused Samo za posebne namjene
5 X11 Kao runlevel 3 + X Windows.

Debian Linux

Debian, kao i većina distribucija na njegovoj bazi, kao što je Ubuntu ne radi razlike između runlevela od 2 do 5.

Debian Linux runleveli
ID Opis
0 Gašenje računala
1 Single user mode
2-5 Puni multi-user nivo sa konzolnim pristupom i X Windowsima ako su instalirani
6 RebootUbuntu

Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) i kasniji koriste Upstart kao zamjenu za tradicionalni init-proces ali i dalje koriste tradicionalne init skripte i Upstartovu SysV-rc kompatibilne alate za startanje većine servisa i emulaciju runlevela.

Red Hat Linux i Fedora

Red Hat kao i većina njegovih derivata koriste ove nivoe rada:

Red Hat Linux/Fedora runleveli
ID Opis
0 Gašenje računala
1 Single user
2 Puni multi-user bez mreže
3 Puni multi-user, ali samo konzolni login
4 Ne koristi se
5 Puni multi-user, sa konzolnim loginom i X Windowsima
6 Reboot

SUSE Linux

SUSE koristi slične postavke kao i Red Hat:

SUSE Linux runleveli
ID Opis
0 Gašenje računala
1 Single-user mode
2 Puni multi-user bez mreže
3 Puni multi-user bez X Windowsa
4 Ne koristi se
5 Puni multi-user sa X Windowsima
6 Reboot


Slackware Linux

Slackware Linux koristi runlevel 1 for održavanje, kao i ostale distribucije; runleveli 2, 3 i 5 identično su konfigurirani za konzolu (sa svim aktivnim servisima); i runlevel 4 dodaje X Window Sistem.

Slackware Linux runleveli
ID Opis
0 Gašenje računala
1 Single-user mode
2 Puni multi-user bez X Windowsa
3 Puni multi-user bez X Windowsa
4 Puni multi-user sa X Windowsima
5 Ne koristi se
6 Reboot

Gentoo Linux

Gentoo Linux runleveli
ID Opis
0 Gašenje računala
1 jednokorisnički
2 višekorisnički, bez mreže
3 višekorisnički sa X Windowsima
4 Istovjetan s runlevelom 3
5 Istovjetan s runlevelom 3
6 Reboot