Rmdir

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Naredba rmdir uklanja prazne direktorije ( remove directory )

Neprazan direktorij
Ako želite ukloniti direktorije u kojima ima sadržaja to radite naredbom rm -r.

Ovako ide sintaksa:

rmdir [OPCIJA] direktorij

Primjer:

rmdir /home/user/staro

Ovom naredbom uklonili ste direktorij "staro" koji se nalazi u "/home/user"

Opcije: