NetworkManager

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
Statički IP
Ako računalo ima samo priključak na standardni LAN i statičku IP adresu, bolja je varijanta onemogućiti NetworkManager i podesiti sistemsku mrežu ručno, no u svim drugim situacijama NetworkManager ili neka druga alternativa kao wicd je vrlo poželjan.

NetworkManager je pozadinski servis koji omogućuje jednostavno spajanje Linuxa na mreže, bilo bežične, žičane, VPN, modemske, DSL ili druge. NetworkManager se automatski povezuje na odobrene bežične mreže, uspostavlja VPN, jednostavno spaja na Internet preko mobilne mreže i to sve upravljan kroz grafičko sučelje (iako ni konzolaši nisu zakinuti).

Programi za pristup NM-u ili tzv. frontendovi

NetworkManagerom se upravlja preko dbusa, a kako to nije praktično krajnjem korisniku, postoje razni pristupni programi koji nude ugodna i intuitivna sučelja za upravljanje istim:

  • nm-applet - pristupno sučelje za NM napravljen prvenstveno za GNOME; trenutno i najbolje podržan (nudi najviše mogućnosti i najviše testiran/stabilan)
  • knetworkmanager - isti kao i nm-applet, samo napravljen za KDE i kao takav nudi malo više korisničkih konfiguracijskih opcija (npr. izbor ikonice konekcije)
  • cnetworkmanager - CLI alat koji nudi samo osnovne naredbe za upravljanje NM-om (nedostaje mu mogućnost dodavanja novih konekcija, kao i upravljanje naprednim konekcijama tipa VPN)
  • nmcli - novi CLI alat za potpuni nadzor NM-a

Postavljanje i korištenje raznih konekcija

Domski Internet

Prilikom spajanja na domski Internet (iz studentskih domova) koristi se posebna autorizacija korisnika, a kako konfigurirati NM za tu svrhu pogledajte ovdje.

Mobilni Internet

Podešavanje i korištenje NM-a za pristup Internetu preko mobilnog uređaja ili sličnog specijaliziranog USB uređaja pogledajte ovdje.

Dispatcher

Dispatcher je od verzije 0.7 standardni dio NetworkManagera i omogućuje pokretanje korisničkih skripti nakon spajanja na ili odspajanja s (određene) mreže. Na primjer: moguće je definirati da se mrežni servisi kao Apache ili sshd pokrenu samo kad je detektirano spajanje na mrežu, u suprotnom da su isključeni.

Skripte za dispatcher nalaze se obično u:

/etc/NetworkManager/dispatcher.d/

i pokreću se automatski kada se promijeni stanje NetworkManagera.

Automatsko povezivanje na VPN

Trenutno NM ne nudi mogućnost automatskog spajanja na VPN mrežu nakon uspostave žične/bežične konekcije. Srećom, taj problem se može riješiti uz pomoć dispatchera (rješenje je preuzeto s Gnomeove Bugzille).

Potrebno je Datoteka:02-auto-vpn.txt skriptu kopirati u dispatcherov direktorij

/etc/NetworkManager/dispatcher.d/

Potrebno je maknuti nastavak .txt i staviti mogućnost pokretanja iste:

chmod +x /etc/NetworkManager/dispatcher.d/02-auto-vpn

Zatim je potrebno samu skriptu promijeniti tako da sljedeće varijable odgovaraju konkretnom slučaju, prvo ime VPN konekcije u NetworkManageru, npr.:

VPN="3DCARNet"

i konekciju na koju pri kojoj se VPN aktivira (SSID):

ACTIVE_CONNECTION="Auto Bezicna_mreza"

te na kraju odrediti pod kojim korisnikom se spomenuta konekcija nalazi (vidi UID) ili UID=0 ako je konekcija sistemska (za sve korisnike):

UID=500 # ili UID=0

Nakon svega učinjenog spajanje na VPN bi trebalo biti automatsko, a ako ne radi treba pogledati sistemske poruke (/var/log/messages).

Linkovi