Hardver:Logitech Quickcam chat

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
 • Kernel 2.6.27 - ne radi bez drivera
ID 046d:092e Logitech, Inc. QuickCam Chat
 • Stariji kerneli bi trebali prepoznati kameru bez problema.
 • Rješenje za Ubuntu
  • Instalirajte libv4l
  • Instalirajte v4l2ucp
  • Skype se pokreće ovom naredbom:
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype
  • Cheese se pokreće ovom naredbom
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so $(which cheese)
  • Slika je jako tamna i treba ju podesiti programom v4l2ucp
v4l2ucp
  • Svaki puta kada restartate računalo morati ćete podešavati svjetlinu