Hardver:Gigabyte Hybrid TV Card GT-PTV-TAF-RH

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
Primjer.jpg
O uređaju
  • Tip: Hibridna TV kartica
  • Proizvođač: Gigabyte
  • Naziv: Hybrid TV Card GT-PTV-TAF-RH
  • Kernel: 2.6.27
  • Sabirnica: PCI

Gigabyte GT-PTV-TAF-RH je hibridna TV kartica za prijem digitalnog DVB-T i analognog tv signala te FM radija.

Digitalni prijemnik se može osposobiti pokretanjem ovih naredbi u terminalu:

rmmod saa7134_alsa
rmmod saa7134
modprobe saa7134 card=81

Budući da je naredbe navedene iznad potrebno upisivati u terminal svaki puta nakon pokretanja računala potrebno je učiniti sljedeće:

Za Linux kernel do inačice 3.5:

Upišite ili kopirajte u terminal sljedeću naredbu:

sudo sh -c 'echo options saa7134 card=81 tuner=54 > /etc/modprobe.d/options'

zatim pritisnite tipku Enter na tipkovnici i ponovno pokrenite računalo.

Za Linux kernel inačice 3.6 i noviji:

Upišite ili kopirajte u terminal sljedeću naredbu:

sudo sh -c 'echo saa7134 card=81 >> /etc/modules'

zatim pritisnite tipku Enter na tipkovnici i ponovno pokrenite računalo.

Za Ubuntu 16.04 Xenial Xerus:

Gore navedena dva načina ne rade!

Upišite ili kopirajte u terminal sljedeću naredbu:

sudo sh -c 'echo options saa7134 card=81 tuner=54 > /etc/modprobe.d/saa7134.conf'

zatim pritisnite tipku Enter na tipkovnici i ponovno pokrenite računalo.

Ako nakon pokretanja tv kartica ne radi potrebno je još instalirati paket s firmverima za DVB-T kartice

Npr:

Kod Ubuntua i derivata u terminal upišite ili kopirajte naredbu:

sudo apt-get install linux-firmware-nonfree

Kod Debiana i derivata u terminal upišite ili kopirajte naredbu:

apt-get install firmware-linux-nonfree

Zatim pritisnite tipku Enter na tipkovnici i ponovno pokrenite računalo.

FM prijemnik te daljinski upravljač ne rade out-of-box te nisu podrobnije testirani.