Fontovi

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Neke GNU/Linux distribucije poput Debian-a, Slitaz-a i drugih ne dolaze sa prikazom fontova prilagođenim desktop korisnicima.

Nemaju instalirane True Type fontove koji su postali standard za lijepi prikaz fontova a potrebno je i podesiti prikaz fontova za LCD tip ekrana.

U slučaju Debian-a zbog pitanja licence neki od ttf fontova nisu dijelom same distribucije.

To se može vrlo lako ispraviti instalacijom True Type fontova iz repozitorija i konfiguriranjem njihovog prikaza

uz pomoć dpkg-reconfigure alata.

Ostali fontovi...
Fontove se može dodavati i iz drugih izvora u direktorij

/home/korisnićko-ime/.fonts ili

/usr/share/fonts


  • Potrebni su vam TrueType (TTF) fontovi – imena tih paketa počinju sa ttf-*
  • U slučaju Debaian-a non-free fontovi se nalaze u contrib repozitoriju.

Ako to niste učinili do sada dodajte contrib u /etc/apt/sources.list.


Instalacija True Type fontova

   aptitude install  ttf-liberation ttf-mscorefonts-installer msttcorefonts

Neki od fontova koji se nalaze u paketima su (Verdana, Tahoma, Times New Roman, Arial, Trebuchet, Comic Sans, Impact...)


Osvježavanje baze fontova.

   fc-cache -f -v


Rekonfiguracija prikaza fontova

   dpkg-reconfigure fontconfig-config

Odgovori: Autohinter, Automatic i No

Čišćenje i update fontconfig cache-a

   dpkg-reconfigure fontconfig


Nakon svega treba odabrati neki od instaliranih True Type fontova i ponovo se prijaviti.

Dodatak

Neki korisnici u želji za što boljim prikazom naprave i konfiguracijsku datoteku za prikaz fontova.

Osobno mislim da to nije potrebno ali u slučaju da nekome zatreba evo kako izgleda sadržaj jedne takve konfiguracije.

/etc/fonts/local.conf


<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
<match target="font" >
<test name="weight" compare="more"> <const>medium</const> </test>
<edit name="autohint" mode="assign"> <bool>false</bool> </edit>
</match>
<match target="font">
<edit name="hintstyle" mode="assign"> <const>hintfull</const> </edit>
</match>
<match target="font">
</match>
<match target="font">
<edit name="antialias" mode="assign"> <bool>true</bool> </edit>
<edit mode="assign" name="lcdfilter"> <const>lcddefault</const> </edit>
</match>
<match target="font" >
<test name="size" qual="any" compare="more"> <double>12</double> </test>
<edit name="antialias" mode="assign"> <bool>true</bool> </edit>
</match>
<match target="font" >
<test name="pixelsize" qual="any" compare="more"> <double>17</double> </test>
<edit name="antialias" mode="assign"> <bool>true</bool> </edit>
</match>
<match target="font">
<edit name="autohint" mode="assign"> <bool>true</bool> </edit>
</match>
<alias>
<family>serif</family>
<prefer>
<family>Droid Serif</family>
</prefer>
</alias>
<alias>
<family>sans-serif</family>
<prefer>
<family>Droid Sans</family>
</prefer>
</alias>
<alias>
<family>monospace</family>
<prefer>
<family>Droid Sans Mono</family>
</prefer>
</alias>
</fontconfig>