FFmpeg

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

FFmpeg je CLI program (u širem kontekstu skup programa) koji omogućuje razne konverzije između mnoštva video i/ili audio formata. FFmpeg je slobodan softver izdan pod GPL-om ili LGPL-om.

Mnogi programi za reprodukciju ili obradu video i audio datoteka koriste FFmpeg kao pozadinski sustav (en. backend).

FFmpeg se sastoji od sljedećih komponenti

 • ffmpeg - CLI program za konverziju multimedijalnih datoteka između formata;
 • ffserver - multimedijalni streaming poslužitelj za emitiranje uživo;
 • ffplay - jednostavan multimedijalni svirač baziran na SDL-u i FFmpegovim bibliotekama;
 • libavutil - biblioteka koja sadrži funkcije koje pojednostavljuju programiranje, što uključuje generatore nasumičnih brojeva, strukture podataka, matematičke rutine i puno više;
 • libavcodec - biblioteka koja sadrži dekodere i enkodere za audio/video kodeke;
 • libavformat - biblioteka koja sadrži demuxere i muxere za spremnike multmedijalnih formata;
 • libavdevice - biblioteka koja sadrži ulazne i izlazne uređaje za hvatanje sa i predočavanje na mnoge česte multimedijalne ulazno/izlazne softverske sustave, kao Video4Linux, Video4Linux2, VfW i ALSA;
 • libswscale - biblioteka koja obavlja visokooptimizirane operacije za skaliranje slike i konvertiranje između formata boja i piksela.

Direktna primjena

Kao CLI alat, FFmpeg omogućuje razne konverzije.

Primjeri:

 • Flash (flv) u mp3:
ffmpeg -i ulazna_datoteka.flv -ab 160k -ac 2 izlazna_datoteka.mp3
gdje je -ab bitrate (160kbit/s), a -ac broj kanala (2). S -i se određuje ulazna (flv) datoteka, dok za izlaznu ne treba poseban prefiks. Za konverziju u mp3 format potreban je LAME.
 • FLAC u mp3 za sve datoteke unutar direktorija s nastavkom flac:
find . -name "*.flac" -print0 | xargs -0 -I DATOTEKA ffmpeg -i DATOTEKA -ab 196k -ac 2 -ar 48000 ../DATOTEKA.mp3
 • Flash (flv) u MPEG4 (kodek koji je dobro podržan na Windowsima)
ffmpeg -i ulazna_datoteka.flv -ab 160k -ar 22050 -b 500k izlazna_datoteka.mpg

Reference i linkovi