Apt-get

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

apt-get je CLI alat koji je zadužen za instalaciju, nadogradnju i uklanjanje softverskih paketa, a dio je Advanced Packaging Tool (kraće APT) - paketnog upravitelja koji omogućuje jednostavno upravljanje paketima.

Koristi se uglavnom na distribucijama baziranim na Debianu.

Sintaksa

apt-get [-opcija] [naredba] 

Naredba se pokreće sa administratorskim ovlastima, to jest kao root.

 • Naredbe
  • update - ponovno indeksira softwerske pakete sa repozitrija
  • upgrade - instalira najnovije verzije programa
  • install - instalira programske pakete
  • remove - deinstalira instalirane programske pakete
  • clean - uklanja sadržaj lokalnog repozitorija ( /var/cache/apt/archives/ i /var/cache/apt/archives/partial/ ). Korisno kod oslobađanja mjesta na disku.
  • autoclean - uklanja sa lokalnog repozitorija pakete koji se više ne mogu iskoristiti. Pvremeno pokrenuti, radi čišćenja lokalnog repozitorija.
  • autoremove - uklanja pakete koji su skinuti da bi se zadovoljile dependencije i koji nisu više potrebni.
 • Opcije
  • -d ( download only ) skini pakete, ali ih ne instaliraj
  • -f ( fix broken ) pokušaj popraviti
  • -m ( ignore missing ) zanemari ono što nedostaje
  • -s ( simulate ) simuliraj instalaciju, ali ne instaliraj. Korisno kod paketa koji nisu cjjeloviti.
  • -u ( show upgraded ) pokaži što će se unaprijediti u noviju verziju
  • -b ( build ) kompajliraj source pakete nakon skidanja
  • --no-upgrade koristi se zajedno sa install. Neće unaprijediti pakete koji su instalirani.
  • --purge koristi se umjesto remove
  • --reinstall ponovno instaliraj pakete koji su već instalirani
  • --auto-remove isto kao i autoremove uklanja pakete koji se ne koriste


 • Primjeri
apt-get install amarok  

Ova naredba instalira Amarok

apt-get remove amarok

Ova naredba uklanja Amarok

apt-get upgrade amarok

Ova naredba instalira noviju verziju Amaroka.