Vodič kroz Ubuntu Desktop 12.04 - Instaliranje Ubuntua s CD-a ili USB-memorije

Izvor: HrOpenWiki
Inačica od 20:18, 20. kolovoza 2012. koju je unio/unijela Rpremuz (razgovor | doprinosi)

Skoči na: orijentacija, traži

Prije instaliranja Ubuntua preporuča se provjeriti zadovoljava li računalo minimalne hardverske zahtjeve. Ubuntu je službeno dostupan za računala s Intelovim procesorima (ili njima kompatibilnih drugih proizvođača, npr. AMD-a) koji koriste jednu od dvije arhitekture: stariju 32-bitnu (x86) ili noviju 64-bitnu (x86-64).

Naprednijim korisnicima računala također se preporuča pogledati stranicu s bilješkama o posljednjoj raspoloživoj inačici Ubuntua, tzv. Release Notes, gdje su navedene osnovne nove značajke dotične inačice te popis najčešćih problema koji se mogu pojaviti prilikom instaliranja (eng. Known Issues) i upute o tome kako ih izbjeći ili riješiti.

Zatim je potrebno s Ubuntuovih web-stranica dohvatiti instalacijsku datoteku za Ubuntu Desktop 12.04 LTS (ima nastavak .iso) koja predstavlja "sliku" instalacijskog CD-a (eng. ISO image) te ju snimiti na CD ili pak na USB-memoriju (USB memory stick). Upute za snimanje (na nekom od suvremenih operacijskih sustava) mogu se naći putem navedene web-stranice.

Prilikom dohvaćanja slike instalacijskog CD-a treba izabrati 32-bitnu ili 64-bitnu inačicu: na 32-bitnim računalima može se instalirati samo 32-bitna inačica, a na 64-bitnim računalima obje inačice, no ako se žele bolje iskoristiti hardverske mogućnosti 64-bitnih računala, preporuča se instalirati 64-bitnu inačicu.

Slijedi opis postupka instaliranja pri čemu se za upravljanje računalom koristi njegova grafička konzola, tj. osnovni zaslon, tipkovnica i miš koji su spojeni izravno na računalo.

 • Umetnuti CD ili USB-memoriju u računalo te ga pokrenuti s njih (što zahtijeva restart računala). Na zaslonu se treba pojaviti tekst Ubuntu 12.04.
Ako se računalo ne bi pokrenulo s tih medija nego s nekog od čvrstih diskova u računalu, znači da u BIOS-u računala nije zadano da je CD/DVD-ROM odnosno USB-memorija prvi uređaj za podizanje sustava. Potrebno je ući u korisničko sučelje BIOS-a i podesiti odgovarajuću opciju (obično se zove "1st boot device").
 • Nakon završenog pokretanja instalacijskog CD-a pojavljuje se prozor na kojem u lijevom stupcu treba izabrati jezik koji se želi koristiti u instalacijskom programu, a to će biti i pretpostavljeni jezik korisničkog sučelja nakon instaliranja sustava. U nastavku ovog vodiča pretpostavlja se da je izabran English (engleski jezik).
 • Za instaliranje Ubuntua na neki od diskova u računalu treba na početnom prozoru izabrati opciju Install Ubuntu.
S druge strane, opcija Try Ubuntu pokreće Ubuntu bez instaliranja, tj. bez ikakvih promjena na diskovima računala, što je prikladan način da se isproba rad Ubuntua na hardveru dotičnog računala, a tako se mogu isprobati i neka podešavanja objašnjena u ovom vodiču.
 • Na prozoru Preparing to install Ubuntu označeno je jesu li ispunjeni neki preporučeni uvjeti za instaliranje Ubuntua, a moguće je i uključiti neke dodatne opcije za postupak instaliranja (u nastavku ovog vodiča pretpostavlja se da nisu izabrane dodatne opcije).
U daljnjem postupku treba napraviti niz izbora u vezi s osnovnim opcijama za instaliranje sustava. Nakon svakog izbora treba kliknuti gumb Continue za prijelaz na sljedeći izbor. Povratak na prethodni izbor moguć je gumbom Back. Prekid cijelog ovog postupka moguć je gumbom Quit.
 • Installation type – Ovdje instalacijski program nudi izbor vrste instalacije s obzirom na diskovni prostor na koji će se instalirati Ubuntu.
Prostor na disku osobnog računala dijeli se jedan ili više kontinuiranih dijelova koji se zovu particije (eng. partitions). Instalacijski program prepoznat će postoje li već neke particije na disku i koji su operacijski sustavi na njima te će s obzirom na to ponuditi neke mogućnosti instaliranja Ubuntua.
Najjednostavniji slučaj je da računalo ima samo jedan disk na kojem nema niti jedna particija. Tada se nude samo dvije opcije:
Erase disk and install Ubuntu – Cijeli prostor diska bit će iskorišten za Ubuntu. Eventualne postojeće particije bit će uklonjene s diska te će se napraviti particije koje su potrebne za Ubuntu. Treba spomenuti da se za normalnu instalaciju Ubuntua koriste barem dvije particije: jedna za glavni datotečni sustav (eng. file system) u kojem se nalazi sadržaj korijenskog direktorija (vidi [#4.3 poglavlje 4.3.]), dok je druga tzv. swap space koji se koristi za straničenje radne memorije (eng. paging).
Something else – Ta opcija omogućava naprednim korisnicima da ručno podese particije za instaliranje. Za svaku particiju moguće je zadati točnu veličinu, a također je moguće odrediti i na kojem disku će biti tzv. boot loader, tj. program za prvu fazu podizanja sustava.
Drugi čest slučaj je da imamo računalo koje već ima instaliran neki operacijski sustav (npr. Microsoft Windows) koji zauzima jednu (ili više) particija na disku. Instalacijski program tada nudi sljedeću opciju:
Install Ubuntu alongside ... – Ta opcija omogućava da se Ubuntu instalira pored postojećeg sustava pri čemu će se postojeće particije smanjiti kako bi se oslobodio prostor za Ubuntu. Prihvaćanjem te opcije dobiva se grafički prikaz rasporeda postojećih particija na izabranom disku uz dodatak prostora za Ubuntu te se klizačem može podesiti veličina svake od particija.
Nakon odabira neke od ponuđenih opcija dobiva se grafički prikaz rasporeda i veličine particija na izabranom disku s označenim prostorom za Ubuntu. Tu se nudi i mogućnost dodatnog podešavanja particija ako nismo zadovoljni onim što je predložio instalacijski program. Gumbom Install Now pokreće se postupak instaliranja Ubuntua, tj. kopiranje datoteka. Za to vrijeme instalacijski program nastavlja s još nekim pitanjima o početnim postavkama sustava.
 • Where are you? – Ovdje treba izabrati vremensku zonu u kojoj se nalazimo. Za Hrvatsku treba kliknuti na Hrvatsku na prikazanoj karti svijeta (što zahtijeva poznavanje zemljopisa i precizan rad s mišem). U polju ispod karte pojavit će se naziv većeg grada koji je najbliži mjestu označenom na karti, tj. Zagreb za slučaj Hrvatske. Ako je instalacijski program uspio uspostaviti vezu na Internet putem priključene mreže, onda će vremenska zona vjerojatno već biti ispravno izabrana na osnovu informacija o internetskoj vezi.
 • Keyboard layout – Ovdje treba izabrati izgled tipkovnice koja se koristi (misli se na raspored pojedinih tipki na tipkovnici). Za standardnu hrvatsku tipkovnicu treba izabrati: u lijevom stupcu Croatian, a zatim u desnom stupcu također Croatian.
 • Who are you? – Upisati podatke o glavnom korisniku i mrežnom imenu računala sljedećim redom:
  • korisnikovo ime (i prezime), npr. Ivan (ili Ivan Horvat).
  • mrežno ime računala (eng. hostname): jedna riječ koja može sadržavati samo mala engleska slova, brojke i crticu (-), npr. pc-ubuntu-01
  • korisničko ime (eng. username): jedna riječ koja predstavlja jedinstveno ime korisnika na sustavu; može sadržavati samo mala slova engleske abecede, brojke i znakove ".", "-" i "_", npr. ihorvat
  • lozinka (eng. password) za prijavu dotičnog korisnika na sustav (preporuča se da lozinka sadrži 8 ili više znakova)
  • ponovljena lozinka – upisuje se još jednom kako bi se spriječile greške u tipkanju lozinke
  • Require my password to log in – opcija koja određuje da će za prijavu na računalo biti potrebna lozinka, što se preporuča iz sigurnosnih razloga
 • Instaliranje sustava se nastavlja, a u prozoru se daje prikaz nekih mogućnosti Ubuntua.
 • Po instaliranju prikazuje se poruka Installation Complete te je potrebno kliknuti na gumb Restart Now kako bi se računalo pokrenulo nanovo. Prije samog restarta traži se da se izvadi instalacijski CD i pritisne ENTER (kako se računalo ne bi ponovno pokrenulo s CD-a).

Idi na: Sadržaj | < Prethodno poglavlje | Sljedeće poglavlje >