Razlika između inačica stranice Vim

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
(Primjer za ~/.vimrc)
Redak 169: Redak 169:
  
 
<pre>
 
<pre>
 +
 
|name=~/.vimrc
 
|name=~/.vimrc
 
|content=<nowiki>
 
|content=<nowiki>
Redak 248: Redak 249:
 
filetype plugin indent on
 
filetype plugin indent on
 
syntax on
 
syntax on
</nowiki>}}
+
</nowiki>}}</pre>
<pre>
+
i
+
  
 
<pre>
 
<pre>
Redak 513: Redak 512:
  
 
" - :: - Comments in VISUAL MODE -------------------------- {{{2 - :: -
 
" - :: - Comments in VISUAL MODE -------------------------- {{{2 - :: -
" Im Visual Mode mehrere Zeilen markieren, dann das gewünschte
+
" U visual modu markirati više znakova
" Kommentarzeichen dücken.
+
" :let @/=""  obriši cijeli redak
" :let @/=""  löscht den letzten Suchbegriff, also den Zeilenanfang
+
" ili uzmi :set hlsearch  
" ansonsten ist bei :set hlsearch in der ganzen Datei der Zeilenan-
+
"  
" fang hervorgehoben!
+
 
+
 
vmap # :s/^/# <CR>:let @/=""<CR>
 
vmap # :s/^/# <CR>:let @/=""<CR>
 
vmap " :s/^/" /<CR>:let @/=""<CR>
 
vmap " :s/^/" /<CR>:let @/=""<CR>

Inačica od 07:50, 28. kolovoza 2011.


VIM je napredan tekst editor koj de-facto pruža snagu UNIX editora VI uz više značajka i naprednih opcija. VIM nije jednostavan editor kao nano ili pico,potrebno je nešto vremena da ga se nauči i podosta vremena da ge se savlada.

Značajke

 • Vim je vrlo moćan za napredno editiranje
 • Brojne ekstenzije i načini konfiguriranja
 • jednostavan no opet robustan
 • upravljanje sintaksama

Installacija

Arch Linux

pacman -S vim

odnosno

pacman -S gvim

za gui sučelje.

Debian

apt-get install vim vim-rt

Gentoo

emerge vim

Fedora

yum install vim-X11 vim-common vim-enhanced vim-minimal


OpenSuse

zypper install vim


Imajte na umu ukoliko imate upogonjen X da je možda pametnije instalirati gvim pa čak i ukoliko koristite samo vim jer gvim dolazi sa vimom u kojega je ukompajlirana opcija --with-x=yes pa je omogućeno copy/paste via X.


Korištenje

Ovo je kratak pregled kako koristiti Vim. Alternativno, uvijek možete koristiti vimtutor kako bi se pobliže upoznali sa Vim-om. Vim ima 4 osnovna naćina rada :

 • Command mode: tipkovnične kratice se intrepetiraju kao naredbe
 • Insert mode: editiranje teksta
 • Visual mode: uz pomoć tipkovničnih kratica djelovi teksta se selektiraju, režu ili kopiraju
 • Ex mode: mod za unos dodatnih naredaba (e.g. spremanje, zamjena teksta...)

Osnovno editiranje

Ako pokrenete Vim sa

vim nekadatoteka.txt

vidjet će te da se otvorio prazan crni terminal koj kaže kako ta datoteka ne postoji a ukoliko postoji vidjet će te što se nalazi u njoj. Tu datoteku nećete moći uređivati jer se nalazite u command modu te je trenutno moguće davati samo Vim-u naredbe preko tipkovnice. Jedna od naredba je ona za ulazak u insert mod, tipka I .Za izlazak iz insert moda e koristi tipka esc. Dokument spremamo na sljedeći način :

nakon što smo uredili datoteku izađemo pomoću tipke esc te unesemo :w! ~/nekadatoteka.txt , pritisnemo enter te nakon uspješno spremljene
tekstualne datoteke unesemo :q i pritisnemo enter za izlazak.

Kretanje dokumentom

Postoji nekoliko naćina pomicanja kurzora u Vim-u.


Mišem

U Vimu možete slično kao i u Terminalu mišem postaviti kursor na željeno mjesto, kao i obavljati jednostavnije radnje poput obilježavanja teksta.

U .vimrc postavite

set mouse=a

Snimite i ponovno pokrenite Vim.

Ako nemate .vimrc, kreirajte ga u svom home folderu.


Tipkama

Kretati dokumentom se možete i tipkama,točnije strelicama.No to nije vim način pa krenimo na Vim način. U Vim-u se prema dolje krećete sa j dok prema dolje idete sa k. H je ljevo a l ( L ) je desno. ^ stavlja kurzor na početak reda dok ga & stavlja na kraj reda.Za riječ naprijed koristi se w a za povratak je b. Veći skokovi su mogući sa { i }. { miće na početak paragrafa dok je } za pomak na kraj paragrafa. H se koristi s pomak na header dokumenta , M za pomak na sredinu L za zadnji dio dok gg ide na samo početak fokumenta a G na sam kraj. control-D omogućava listanje dokumenta po stranama.

Brisanje

Naredba x briše jedan znak dok X briše jednu riječ. 6x briše 6 znakova, 3x r znaka 9X briše 9 riječi. Naredba . ponavlja prethodnu naredbu. d kaže Vim-u da želite nešto obrisati pa je potrebno nakon što pritisnete d i definirati akciju, npr. dW ili d^ ako želite obrisati liniju. Naredba cw obriše trenutno riječ na kojoj je kurzor te automatski ulazi i insert mod kako bi je mogli zamjeniti.Za zamjenu jednog znaka koristi se r.

Undo i rendo

Vim ima svojevrstan clipboard ( buffer) pa je u za undone i Ctrl+r rendo.

Visual mod

Pritiskom na v ulazite u vizual mod. Ovdje se možete slobodno kretati tekstom, pritiskom na y baciti komad teksta u buffer ili koristiti c za cut naredbu i p sa paste naredbu nakon kurzora i P za paste ispred kurzora. V je vizual mod za liniju u kojoj se trenutno nalazite a ctrl+v za odlomak.

Naredbe search i replace

Za traženje riječi ili znakova unutar teksta potrebno je odabrati / te unjeti znak ili riječ koju tražite, npr. /linux te /& će tražiti u tekstu riječ linux odnosno znak &.Za sljedeći pronađen uzorak se koristi n. Za traženje i zamjenu se koristi substitute :s/ naredba. sintaksa je sljedeća : [range]:g//[cmd] .

Na primjer

:g/^#/d Delete all lines that begins with #
:g/^$/d Delete all lines that are empty

Spremanje i izlazak

Za spremanje i / ili izlazak iz dokumenta koriste se tzv Ex naredbe. Njihova karakteristika je što se ispred njih nalazi : . Za pisanje dokumenta koristi se :w odnosno iza :w se doda ime ukoliko taj dokument još ne postoji :w nekadatoteka.txt. Za izlazak se koristi :q ili :q! ukoliko želite spremiti promjene. :x za spremanje i izlazak. Postoji još jedna naredba za spremanje i potoma izlazak iz dokumenta <shift>zz .

Dodatne naredbe

 1. Pritisak na s će obrisati trenutan zank pod kurzorom te vas baciti u insert mod. S briše cijelu liniju i baca u insert mod
 2. o stvara novu liniju između linija i stavlja i insert mod, O stvara liniju iznad trenutne linije i stavlja u insert mod.
 3. yy stavlja cijelu liniju u buffer
 4. cc mijenja trenutnu liniju sa novom
 5. * pomiće trenutnu rijeć dok je n je traži

Konfiguracija

Vim-ova konfiguracijska datoteka je smještena u korisnikovom /home direktoriju ~/.vimrc. Napredni korisnici nastoje imati pregledan i uređen ~/.vimrc. Globalna konfiguracijska datoteka je /etc/vimrc dok su fallback variable definirane u /usr/share/vim/ .


Backupiranje datoteka

Vim nativno stvarab za svaki editiran dokument njen backup u istom direktoriju u kojem se nalazi datoteka te ga nazove filename~. Kako bi to spriječili da ne dođe do brkanja potrebno je definirati backup direktorij za Vim.

set backupdir=~/.vim/backup,/tmp

No također je moguće i backup i isključiti

set nobackup
set nowritebackup
set noswapfile   ! (additionally disable swap files)

Zamotavanje pretraživanje

set wrapscan

Spell check

set spell

Nakon ovoga Vim će raditi spell check (doduše površno ali još uvijek kvalitetnije nogo MS Office spell checker) . Kad pronađe krivo napisanu rijeć na nju će automatski baciti kurzor te je potrebno pritisnuti z= kako bi se pokazale predložene ispravke. Nativno dolazi sa provjerom za engleski jezik.Za ostale jezike potrebno je skinuti riječnike te ih instalirati.Oni se mogu naći u arhivi na [1]. Nakon skidanja potrebnog riječnika , npr. hr_HR.diff main.aap potrebno iz je prebaciti u ~/.vim/spell te pokrenuti

:setlocal spell spelllang=LL

Primjer za ~/.vimrc


|name=~/.vimrc
|content=
" .vimrc
" See: http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/options.html for details

" For multi-byte character support (CJK support, for example):
"set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936,big5,euc-jp,euc-kr,gb18030,latin1
    
set tabstop=4    " Number of spaces that a <Tab> in the file counts for.
 
set shiftwidth=4  " Number of spaces to use for each step of (auto)indent.
 
set expandtab    " Use the appropriate number of spaces to insert a <Tab>.
          " Spaces are used in indents with the '>' and '<' commands
          " and when 'autoindent' is on. To insert a real tab when
          " 'expandtab' is on, use CTRL-V <Tab>.
 
set smarttab    " When on, a <Tab> in front of a line inserts blanks
          " according to 'shiftwidth'. 'tabstop' is used in other
          " places. A <BS> will delete a 'shiftwidth' worth of space
          " at the start of the line.
 
set showcmd     " Show (partial) command in status line.

set number     " Show line numbers.

set showmatch    " When a bracket is inserted, briefly jump to the matching
          " one. The jump is only done if the match can be seen on the
          " screen. The time to show the match can be set with
          " 'matchtime'.
 
set hlsearch    " When there is a previous search pattern, highlight all
          " its matches.
 
set incsearch    " While typing a search command, show immediately where the
          " so far typed pattern matches.
 
set ignorecase   " Ignore case in search patterns.
 
set smartcase    " Override the 'ignorecase' option if the search pattern
          " contains upper case characters.
 
set backspace=2   " Influences the working of <BS>, <Del>, CTRL-W
          " and CTRL-U in Insert mode. This is a list of items,
          " separated by commas. Each item allows a way to backspace
          " over something.
 
set autoindent   " Copy indent from current line when starting a new line
          " (typing <CR> in Insert mode or when using the "o" or "O"
          " command).
 
set textwidth=79  " Maximum width of text that is being inserted. A longer
          " line will be broken after white space to get this width.
 
set formatoptions=c,q,r,t " This is a sequence of letters which describes how
          " automatic formatting is to be done.
          "
          " letter  meaning when present in 'formatoptions'
          " ------  ---------------------------------------
          " c     Auto-wrap comments using textwidth, inserting
          "      the current comment leader automatically.
          " q     Allow formatting of comments with "gq".
          " r     Automatically insert the current comment leader
          "      after hitting <Enter> in Insert mode. 
          " t     Auto-wrap text using textwidth (does not apply
          "      to comments)
 
set ruler      " Show the line and column number of the cursor position,
          " separated by a comma.
 
set background=dark " When set to "dark", Vim will try to use colors that look
          " good on a dark background. When set to "light", Vim will
          " try to use colors that look good on a light background.
          " Any other value is illegal.
 
set mouse=a     " Enable the use of the mouse.
 
filetype plugin indent on
syntax on
}}
" = :: =========================================================== :: =
" Filename: /home/lutherus/.vimrc
" Filesize: 13459 Bytes on 461 Lines
"  Purpose: My personal vim configuration file
"  Author: lutherus 
"  License: License? uhm, this is a config file; do with it what ever you want!
"  Created: 26.11.2004 18:20 CET (+0100)
" Modified: 28.04.2011 13:01 CET (+0100)
"  Version: VIM - Vi IMproved 7.3 (2010 Aug 15, compiled Dec 2 2010 10:44:11)
" = :: =========================================================== :: =" = :: = Esentiallies ===================================== {{{1 = :: =

if version < 700 
  echomsg "Your Vim is somewhat out of date, thus"
	echomsg "update your Editor or don't use this ~/.vimrc"
	finish
endif

set all&
set nocompatible
" set textwidth=0		" Don't wrap 
set textwidth=72    " see formatoptions and :h fo-table

set encoding=utf-8
"autocmd!

" = :: = Variables ======================================== {{{1 = :: =

" - :: - 2html.vim Setup ---------------------------------- {{{2 - :: -

  let g:html_use_css    = 1
  let g:html_use_xhtml   = 1
  unlet g:html_use_xhtml
  let g:html_number_lines  = 1
  let g:html_ignore_folding = 1
  let g:html_hover_unfold  = 0
  unlet g:html_hover_unfold
  let g:html_use_encoding = "UTF-8"

" - :: - Spell check Setup -------------------------------- {{{2 - :: -

  let g:spellfile_url = 'http://ftp.vim.org/pub/vim/runtime/spell'
  let g:SpellLangList = [ "nospell", "de_20", "de_19", "en_us" ]
  language messages C

" - :: - BufExplorer Setup -------------------------------- {{{2 · :: -

  let g:bufExplorerDefaultHelp   = 0 " Do not show default help.
  let g:bufExplorerDetailedHelp   = 0
  let g:bufExplorerShowRelativePath = 1 " Show relative paths.
  let g:bufExplorerSplitRight    = 1 " Split right.
  let g:bufExplorerSplitVertical  = 1 " Split vertically.
  let g:bufExplorerUseCurrentWindow = 1 " Open using current window.

" - :: - MiniBufExplorer Setup ---------------------------- {{{2 - :: -

	let g:miniBufExplVSplit = 20

" - :: - Miscellaneous ------------------------------------ {{{2 - :: -

  let g:BKUPDIR=expand("~/.vim/bkup")
	let g:SWPDIR=expand("~/.vim/swap//")
  let loaded_matchparen = 1
  let mapleader=","
  let g:tex_flavor = "latex"		" :h ft-tex-plugin
  let g:loadFileHeaderPlugin = 0

" = :: = File Format, Backup & Swapfile Settings ========== {{{1 = :: =

filetype plugin indent on

if filewritable(BKUPDIR) == 2
	set backup
	let &backupdir=BKUPDIR
else
	set nobackup
endif

if filewritable(SWPDIR) == 2
	let &directory=SWPDIR	" See `:h dir` and the 'Variables' section in this file for explanation
	set swapfile
	set updatecount=150
	set updatetime=7500
endif

set viminfo='25
set vi+=<0
set vi+=:75
set vi+=@75
set vi+=h
set vi+=n~/.vim/viminfo

set history=75

" = :: = Read, Write Permissions ========================== {{{1 = :: =

set noautoread   " don't automatically read files if they changed outside vim
set noautowrite   " don't automatically write files on ':next, :rewind, :last, ...'
set noautowriteall " like autowrite, but also used for ':edit, :quit, :exit, ...'

set secure

" = :: = Display Settings ================================= {{{1 = :: =

set showcmd     " Show (partial) command in the last line of the screen.
set showmode     " Display current Modus ( --INSERT --, --REPLACE--, ... )
set report=0     " Show _always_ hints about new/changed/deleted Lines
set ruler      " Show the line and column number of the cursor position
set laststatus=2   " Show _always_ the statusline
"set statusline=[%n]%r%m%-25.25(%y[%{&ff}][%{&fenc}]%)%-40.40(%F%)%<%=[%03.3c,%04.4l]\ (%3P)
set statusline=[%n]%m[%03.3c,%04.4l]%r%-25.25(%y[%{&ff}][%{&fenc}]%)%-40.40(%F%)%<%=(%3P)
set cmdheight=1   " Number of screen lines to use for the command-line.
set helpheight=0   " Minimal initial height of the help window
set scrolloff=2   " Keep (at least) 2 screen lines above/below the cursor
set display=lastline " Display much as possible of the last line
"set linespace=2   " Number of pixel lines to use between characters
set cursorline    " Highlight the screen line of the cursor
set shortmess=a   " a=filmnrwx
set shm+=I      " Start without the intro message
set shm+=s      " Suppress 'search hit BOTTOM, continuing at TOP' message
set shm+=tT     " Truncate long filenames/messages
set shm+=oO     " Overwrite some status messages
"set shm+=A      " get rid off the „ATTENTION“ message when a swap file is found

set warn       " Warning when a shell cmd is used while the buffer has been changed.

set nolist      " Show special chars defined by 'listchars'
           " Notice the the toggle (function) keys in the
           " mapping section below.
set listchars=tab:×·
set lcs+=trail:←
set lcs+=eol:$
set lcs+=extends:»
set lcs+=precedes:«
set lcs+=nbsp:¬

set nowrap      " wrap lines longer than windowwidth
set linebreak
set breakat=\ \	!;:,.?
set showbreak=\:\:\ »\ 
set sidescroll=1   " min. number of columns to scroll horizontally.
set sidescrolloff=2 " min. number of columns to keep to the left/right of the cursor

set wrapmargin=0   " Chars from the right window border where wrapping starts

set noerrorbells   " Shut up!
set novisualbell   " Don't flicker!
set t_vb=      " Holy ..., be quite!

" = :: = Window Settings ================================== {{{1 = :: =

set splitbelow
set splitright

" = :: = Completion Settings ============================== {{{1 = :: =

set wildmenu
set wildmode=full
set wildignore+=*.ps
set wig+=*.dvi
set wig+=*.toc
set wig+=*.swp
set wig+=*~

set suffixes+=.pdf
set su+=.aux

" = :: = Tabstop Settings ================================= {{{1 = :: =

set tabstop=4    " ???
set shiftwidth=4   " ???
set expandtab
set shiftround    " ???

"set smartindent
"set softtabstop=4

" = :: = Motion Settings ================================== {{{1 = :: =

set whichwrap=<,>,~,[,]
set backspace=eol,start,indent
set esckeys      " Use cursor keys in Insert Mode
set virtualedit=block " only in Visual Block Mode
set nostartofline   " keep the cursor in the same column

" = :: = Mouse Settings =================================== {{{1 = :: =

set mouse=a
nmap <MiddleMouse> <Nop>
set selectmode=mouse

" = :: = Folding Settings ================================= {{{1 = :: =

set foldmethod=marker
set foldenable

" = :: = Search Settings ================================== {{{1 = :: =

set magic
set wrapscan
set ignorecase
set smartcase
set nohlsearch
set incsearch

" = :: = Printer Settings ================================= {{{1 = :: =

set printheader=%<%F%h%m%=Page\ %N
set printfont=terminus:h11
set printoptions=paper:A4
set popt+=syntax:n
set popt+=jobsplit:y
set popt+=number:y
set popt+=header:2
set popt+=wrap:y
set popt+=duplex:off
set popt+=collate:y

" = :: = Syntax Highlighting ============================== {{{1 = :: =

syntax on

colorscheme darkburn

" = :: = Format Settings ================================== {{{1 = :: =

set noautoindent   " ??? (complex)
set nosmartindent   " ??? (complex)
set nocindent     " ??? (complex)
set nocopyindent   " ??? (complex)

" set formatoptions=tcq " vim standard
" set fo+=r       " insert comment leader after hitting enter
" set fo+=n       " recognize numbered lists
" set fo+=1       " don't break a line after a one-letter word

" set formatoptions=tcq " vim standard
set fo-=t        " Don't auto-wrap text using textwidth

"set formatlistpat=^\s*\d\+[\]:.)}\t ]\s* " vim standard

set nojoinspaces   " don't insert spaces after '.,?!' with <J>

set switchbuf=usetab,newtab

" = :: = Miscellaneous settings =========================== {{{1 = :: =

set hidden
set ttyfast
set nolazyredraw
set modeline
set modelines=3
set notitle

" = :: = Mappings ========================================= {{{1 = :: =

" - :: - Comments in VISUAL MODE -------------------------- {{{2 - :: -
" U visual modu markirati više znakova
" :let @/="" obriši cijeli redak
" ili uzmi :set hlsearch 
" 
vmap # :s/^/# <CR>:let @/=""<CR>
vmap " :s/^/" /<CR>:let @/=""<CR>
vmap % :s/^/% /<CR>:let @/=""<CR>
vmap / :s/^/\/\/ /<CR>:let @/=""<CR>
vmap ; :s/^/; /<CR>:let @/=""<CR>
vmap ! :s/^/! /<CR>:let @/=""<CR>
" und hier löscht man die Kommentarzeichen wieder
vmap - :s/^[#"%\/;!]*<SPACE>//<CR>:let @/=""<CR>

" - :: - Function Keys ------------------------------------ {{{2 - :: -

nmap <F1> :help <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>

map <F2> <ESC>:setlocal hlsearch! <bar> set hlsearch?<CR>
imap <F2> <C-O>:setlocal hlsearch!<CR>

map <F3> <ESC>:setlocal wrap! <bar> set wrap?<CR>
imap <F3> <C-O>:setlocal wrap!<CR>

map <F4> <ESC>:setlocal list! <bar> set list?<CR>
imap <F4> <C-O>:setlocal list!<CR>

map <F5> <ESC>:setlocal number! <bar> set number?<CR>
imap <F5> <C-O>:setlocal number!<CR>

map <F6> <ESC>:setlocal foldenable! <bar> set foldenable?<CR>
imap <F6> <C-O>:setlocal foldenable!<CR>

map <F7> <ESC>:setlocal cursorline! <bar> set cursorline?<CR>

map <F8> <ESC>:call ToggleColorColumne()<CR>

map <F9> <ESC>:call ToggleSpellLang()<CR>
imap <F9> <C-O>:call ToggleSpellLang()<CR>


set pastetoggle=<F12>" - :: - Misc Mappings ------------------------------------ {{{2 - :: -

map S O#<ESC>a<SPACE>=<SPACE>::<SPACE><ESC>60a=<ESC><CR><ESC>0k9lR

nmap + <C-W>+
nmap - <C-W>-
nmap <S-LEFT> 10<C-W><
nmap <S-RIGHT> 10<C-W>>

nmap <LEADER>e :Texplore<CR>
nmap <LEADER>E :Sexplore<CR>
nmap <LEADER>tn :tabnew<SPACE>
nmap <LEADER>tc :tabclose<CR>

nmap :W :w
nmap :Q :q

nmap <LEADER>HI :so $VIMRUNTIME/syntax/hitest.vim
nmap <LEADER>sv :so ~/.vimrc<CR>

map <LEADER>tm <esc>:r!date +\%R<CR>
map <LEADER>dt <esc>:r!date +'\%A, \%d.\%B \%Y \%k:\%M'<CR>

nmap <LEADER>s <esc>:%s/ *$//g<CR>
nmap <LEADER>S <esc>:%s/	*$//g<CR>

nmap <LEADER>m <PLUG>MiniBufExplorer
nmap <LEADER>c <PLUG>CMiniBufExplorer

nnoremap j gj
nnoremap k gk
nnoremap Q gq

" = :: = Abbreviations ==================================== {{{1 = :: =

ca hitest so $VIMRUNTIME/syntax/hitest.vim

iab hrul = :: =========================================================== :: =
iab teh the

iab -today- <esc>:r!date \+'\%c'<CR>kJA<esc>

" = :: = Autocommands ===================================== {{{1 = :: =

augroup zsh
	autocmd!
	autocmd BufNewFile,BufRead ~/zsh/*.zsh setlocal ft=zsh
augroup END

augroup note
	autocmd!
	autocmd BufNewFile,BufRead /tmp/sartoo-1000/notes/* setlocal tw=72 fo+=t
augroup END

augroup html
	autocmd!
"	autocmd BufNewFile,BufRead *.html setlocal wrap linebreak matchpairs+=<:>
  autocmd FileType html,xhtml setlocal fo-=t fo-=c
	autocmd FileType html,php,css source ~/.vim/html.vim
augroup END

augroup mutt
	autocmd!
	autocmd BufNewFile,BufRead ~/.mutt/*.muttrc setlocal ft=muttrc
augroup END

augroup mail
	autocmd!
"	autocmd FileType mail setlocal spell spelllang=de_de
"	Das meiste erledigt `ftplugin/mail.vim´
	autocmd BufNewFile,BufRead /tmp/*/mutt-* setlocal comments=n:>,fb:- tw=72 ts=8 sw=8 sts=0 et
"  Entferne leere Kommentarzeilen aus den Mails, also sowas mag ich
"  nicht in meinen Mails:
"  > blabla
"  >
"  >> weiteres blablb
	autocmd BufRead /tmp/*/mutt-* normal :g/^> -- $/,/^$/-1d<CR><C-L>gg
"  in der muttrc wird vim so aufgerufen: set editor="/usr/bin/vim -c '+/^Subject:'
augroup END

augroup tex
	autocmd!
	autocmd BufNewFile *.tex 0r ~/documents/templates/skel.tex
	autocmd BufNewFile,BufRead ~/*.tex setlocal tw=80
augroup END

	autocmd BufReadPost * if line("'\"") > 1 && line("'\"") <= line("$") | exe "normal! g`\"" | endif
	autocmd BufNewFile ~/*.bwb setlocal ft=txt wrap linebreak expandtab list cursorline
	autocmd BufNewFile ~/*.bwb 0r ~/.vim/templates/bwb.tmp
	autocmd BufNewFile ~/*.bwb retab

"	autocmd! FileType vo_base colorscheme 256-sartoo

" = :: = Functions ======================================== {{{1 = :: =

func! ToggleSpellLang()
	if !exists("b:SpellLang")
		let b:SpellLang = 0
	endif

	let b:SpellLang = b:SpellLang + 1

	if b:SpellLang >= len(g:SpellLangList)
		let b:SpellLang = 0
		setlocal nospell
	endif

	if b:SpellLang > 0
		setlocal spell
		setlocal nohls
		let &spelllang=g:SpellLangList[b:SpellLang]
	endif

	echo "language:" g:SpellLangList[b:SpellLang]
endfunc

func! ToggleColorColumne()
  if !exists("b:ColCol")
    let b:ColCol = 0
  endif
  if b:ColCol == 0
    setlocal colorcolumn=+2
    let b:ColCol = 1
    echo "set Colorcolumn"
  else
    setlocal colorcolumn=
    let b:ColCol = 0
    echo "unset Colorcolumn"
  endif

endfunc

" :help :abbreviate-local 14k
func Eatchar(pat)
  let c = nr2char(getchar(0))
  return (c =~ a:pat) ? '' : c
endfunc


" = :: = Plugins ========================================== {{{1 = :: =

runtime! ftplugin/man.vim

filetype plugin indent on
set grepprg=grep\ -nH\ $*
let g:tex_flavor = "latex"

Uspoređivanje dokumenata

Vim ima ugrađen diff editor ( program koj prepoznaje razlike između dva dokumenta).Korištenje počinje sa vimdiff file1 file2 ; te se dalje koristi nešto od navedenog

]c :    - sljedeća razlika
[c :    - prethodna razlika
Ctrl+w +w  - promjena prozora
do     - diff obtain
dp     - diff put
zo     - otvara preklopljen text
zc     - zatvara preklopljen text
:diffupdate - reskeniranje razlika

Resursi

Službeni

Tutoriali

Primjeri konfiguracija