Razlika između inačica stranice LXC

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži
m
m (Dodatne opcije)
Redak 102: Redak 102:
 
  lxc.mount.entry = /tmp/.X11-unix tmp/.X11-unix none bind,optional,create=dir
 
  lxc.mount.entry = /tmp/.X11-unix tmp/.X11-unix none bind,optional,create=dir
 
  lxc.mount.entry = /dev/video0 dev/video0 none bind,optional,create=file
 
  lxc.mount.entry = /dev/video0 dev/video0 none bind,optional,create=file
 +
 +
== Dodatno: podešavanje firewalld-a (CentOS) ==
 +
 +
firewall-cmd --direct --passthrough ipv4 -I FORWARD -i lxcbr0 -j ACCEPT
 +
firewall-cmd --direct --passthrough ipv4 -I FORWARD -o lxcbr0 -j ACCEPT
  
 
== Reference / Dodatni materijali ==
 
== Reference / Dodatni materijali ==

Inačica od 22:36, 17. svibnja 2016.

LXC (Linux containers) skup je alata i metoda baziranih na mogućnosti kontrolnih grupa (cgroups) Linux kernela kojima se omogućuje izolacija procesa, korisnika, mreža i sl. od matičnog sustava: razina izolacije slična je virtualizacijskim tehnikama, ali je ograničenje u tome što sustav u spremniku/kontejneru dijeli isti kernel s matičnim sustavom, dok u usporedbi s chrootom LXC omogućuje puno veću fleksibilnost i upravljanje virtualnim resursima (ne samo datotekama).

Instalacija na primjeru Fedore

 • instalacija LXC paketa (lxc, lxc-templates, dnsmasq...)
dnf install lxc lxc-templates lxc-extra
 • instalacija dodatnih paketa potrebnih za ovaj vodič:
dnf install debootstrap
 • podešavanje mrežnog pristupa preko systemd servisa (donekle prema [1]): lxc-net.service; za različite pristupe vidjeti [2]; moguće je korištenje i libvirtd daemona [3] - ali u tom slučaju potrebno je koristiti neke pretpostavljene značajke takvog pristupa (preporučljivo ukoliko se već koristi libvirtd na istom sustavu)
 • u /etc/sysconfig/lxc potrebno je omogućiti LXC bridge:
USE_LXC_BRIDGE="true"
 • nakon toga, u većini distribucija postoji već pripremljeni systemd servis koji stvara mrežni most, omogućuje ga, postavlja IP adrese u 10.0.3.0 subnetu (10.0.3.1 je adresa matičnog sustava, dok se 10.0.3.x dodjeljuju spremnicima: informacije o dodjeljenim IP-ovima dnsmasq sprema u /var/lib/misc/dnsmasq.lxcbr0.leases)
systemctl enable lxc-net
systemctl start lxc-net
 • omogućavanje opcije automatskog pokretanja LXC spremnika pri pokretanju sustava:
systemctl enable lxc
systemctl start lxc
 • s ovim mrežnim postavom u /etc/lxc/default.conf predstoji još dodati informacije o mreži koje će uključivati svi spremnici:
lxc.network.type = veth
lxc.network.link = lxcbr0
lxc.network.flags = up
lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:xx:xx:xx

Predlošci u LXC-u

LXC omogućuje izradu spremnika na temelju predložaka (templates), a s paketom lxc-templates već dolazi mnogo pripremljenih (popis se može naći obično u /usr/share/lxc/templates/). Postoji i download predložak preko kojeg se mogu direktno preuzeti gotove slike iz repozitorija images.linuxcontainers.org.

Stvaranje novog spremnika iz predloška postiže se s lxc-create naredbom, npr.

lxc-create --template download --name mojspremnik

gdje je --template (ili samo -t) naziv predloška iz kojeg se spremnik kreira, a --name (-n) je naziv tog (budućeg) spremnika.

Opcije download-predlošku, odnosno skripti, mogu se proslijediti i direktno, npr.

lxc-create --template download --name fedora23 -- --dist fedora --release 23 --arch amd64

ili kraće -d, -r i -a za distribuciju, izdanje i arhitekturu.


Osnovne naredbe

 • lxc-create --name imespremnika - naredba za stvaranje novog spremnika (obično će se spremnik stvoriti u '/var/lib/lxc' ako nije drugačije naznačeno s opcijom --dir ili s default.conf)
 • lxc-start --name imespremnika - pokreće spremnik (treba paziti na opciju --daemon/-d koja je na nekim distribucijama zadana, a na nekima ne - u pravilu se želi pokrenuti spremnik u pozadini, s --daemon)
 • lxc-ls --fancy - popis spremnika s dodatnim informacijama, bez -f, odnosno --fancy ispisuje samo popis
 • lxc-checkconfig - provjerava postavke sustava i kernela kako bi se ustanovilo podržava li sustav LXC spremnike
 • lxc-destroy --name imespremnika - uklanja, odnosno briše spremnik zadanog naziva
 • lxc-stop --name imespremnika - zaustavlja spremnik (obrnuto od lxc-start)
 • lxc-attach --name imespremnika - ulaženje u spremnik (obično direktno kao root korisnik, ako se ne koristi --elevated-privileges=PRIVILEGES)
 • lxc-top - prikaz potrošnje resursa pokrenutih spremnika
 • lxc-snapshot - spremanje trenutnog stanja spremnika

Popis svih naredbi abecednim redom:

lxc-attach
lxc-autostart
lxc-cgroup
lxc-checkconfig
lxc-checkpoint
lxc-config
lxc-console
lxc-copy
lxc-create
lxc-destroy
lxc-device
lxc-execute
lxc-freeze
lxc-info
lxc-ls
lxc-monitor
lxc-snapshot
lxc-start
lxc-stop
lxc-top
lxc-unfreeze
lxc-unshare
lxc-usernsexec
lxc-wait

Dodatne opcije

Sljedeće opcije dodaju se za svaki spremnik posebno u /var/lib/lxc/<imespremnika>/config (ili, ako se baš želi, u /etc/lxc/default.conf):

 • limitiranje broja jezgri po spremniku:
lxc.cgroup.cpuset.cpus = 0-1 # 2 jezgre
 • automatski start spremnika pri pokretanju sustava:
lxc.start.auto = 1
lxc.group = onboot
 • dostupnost X11 servera, kao i audio i video uređaja unutar spremnika:
# mounts
# fix for X11 (non-debian-based distro) https://lists.linuxcontainers.org/pipermail/lxc-users/2015-February/008468.html
lxc.mount.entry = tmpfs tmp tmpfs defaults
lxc.mount.entry = /dev/dri dev/dri none bind,optional,create=dir
lxc.mount.entry = /dev/snd dev/snd none bind,optional,create=dir
lxc.mount.entry = /tmp/.X11-unix tmp/.X11-unix none bind,optional,create=dir
lxc.mount.entry = /dev/video0 dev/video0 none bind,optional,create=file

Dodatno: podešavanje firewalld-a (CentOS)

firewall-cmd --direct --passthrough ipv4 -I FORWARD -i lxcbr0 -j ACCEPT
firewall-cmd --direct --passthrough ipv4 -I FORWARD -o lxcbr0 -j ACCEPT

Reference / Dodatni materijali