Informatički rječnik (lokalizacija)

Izvor: HrOpenWiki
Inačica od 00:04, 21. kolovoza 2009. koju je unio/unijela Oliver M. (razgovor | doprinosi)

Skoči na: orijentacija, traži

Treba osmisliti rječnik koji će biti vidljiv i putem web-a, ali i dostupan kroz aplikacije (npr. Lokalize).

Ono što je boldano je konačno i tako se prevodi (ako se ne dogovorimo drugačije). Ono što nije boldano je diskutabilno i podložno promjeni (ostaviti kao fuzzy string). Zaključene riječi će ići u zajednički rječnik (Glossary).

Kod specfičnih termina, prednost ima onaj prijevod koji je donekle razumljiv prosječnom korisniku koji ne posjeduje znanje engleskog jezika.

Nemojte brisati stare prijedloge, već samo nadopišite nove.

Lista

A

 • abandon = napustiti
 • abort = namjerni prekid, neuspio, neuspjeh, odbaciti, odustati, pobaciti, prekinuti (u kontekstu se obično radi o procesu od kojeg je moguće odustati ~ vidi cancel)
 • accessible = pristupačno (obično u kontekstu kada je potrebno prilagoditi izgled aplikacije i teksta ljudima s oslabljenim vidnim i slušnim sposobnostima)
 • action = akcija, radnja? radnja (osim ako nije imperativ: idemo u akciju spašavanja!)
 • adaptor/adapter - adapter, prilagodnik, pretvornik, pretvarač
 • add-on = dodatak (usporediti s plugin i extension -> vidi na primjeru Firefoxa)
 • alias = alias, alternativni ulaz, datoteke ili naredbe), drugačije, drugi naziv, drugo ime, inače (zvani), inače zvan, inačica, izmišljeno ime, promijenjeno ime, pseudonim, zvan
 • alternative = alternativno
 • applet = programčić? aplet? - dolazi od application -let, a ako bi se poslužili istim štosom u hrvatskom, dobili bi progčić :-) (s programčićem je problem što je to deminutiv od programa, a značenje bi bilo različito od malog programa), tako da ostaje applet
 • application = aplikacija ili program? (osobno sam za aplikaciju) - aplikacija je uži pojam od programa (HJP: namjenski program)
 • apply = primijeniti (obično u kombinaciji s Ok i Cancel), Ok ima funkciju primjeni promjene i zatvori dijalog, a Apply primijeni bez zatvaranja prozora
 • aspect ratio = prizorni omjer? omjer slike
 • autodetect = automatska (samostalna?) detekcija? samootkrivanje; samodetekcija (nakaradno jer se sastoji od naše i strane riječi), autodetekcija (iz lat. pa je ok)
 • autostart = samopokretanje?
 • annotations = opaske? zapažanja? primjedba? (kontekst?)
 • AC adaptor = punjač, AC adaptor

B

 • backend = pozadina (ako je jasno o čemu se radi iz konteksta, u suprotnom koristiti pozadinski sustav i sl.)
 • Bi-Directional - dvosmjeran (npr. smjer teksta u terminalu je moguć i s lijeve i s desne strane istovremeno)
 • blinking = migajući, trepćući, trepereći, treperenje, treperejući, žmigajući, žmirkav
 • bold = podebljan
 • box = okvir?
 • bookmarks = knjižne oznake?, knjiške oznake, zabilješke
 • browser = preglednik
 • bug = pogreška, kvar, pogreška u programu
 • bus = sabirnica
 • button = gumb

C

 • cache = međuspremnik? http://hjp.srce.hr/index.php?show=search_by_id&id=f11lXhk%3D (no to je buffer = međuspremnik), cache je statički međuspremnik, dok kroz buffer podaci teku
 • cancel = prekinuti
 • caption = naslov
 • capture (imenica) = obuhvat?
 • certificate = potvrda, svjedodžba, certifikat
 • Changelog = dnevnik promjena
 • charset = skup znakova
 • checkbox = prema ovome http://www.webmajstori.net/forum/showthread.php?t=16333 - možemo kao okvir odabira, odabirni okvir, okvir za odabir (meni je uvijek bolji kraći termin), potvrdni okvir, aktivacijski kvadrat
  • okvir odabira - hrvatski ne voli takvu formu (germanizam, druga imenica u genitivu) i preporuka ju je izbjegavati u svakom slučaju osim kada nema drugog načina => odabirni okvir
 • client = klijent
 • close = zatvori (prozor, dijalog)
 • commit = predaj, predaja, obavezati, izvršiti, učiniti, počiniti, napraviti, doprinijeti?, poslati? (u kontekstu SVN-a i sl. misli se na slanje zadnje promjene izvornog koda u repozitorij)
 • compatible = kompatibilno, usklađeno? (usklađeno je više "naše", ali je nerazumljivije u ovom području jer je kompatibilnost udomaćena riječ)
 • compiler = kompajler, kompilator, prikupljač, sastavljač
 • configuration = podešenja, razmještaj?
 • configure = podesi/razmjesti ili podesiti/razmjestiti? (ako je to dio naredbe korisnika upućene računalu trebalo bi biti u imperativu, zar ne!?)
 • container = spremnik, kontejner
 • controller = upravljač, kontroler
 • crash = slom? rušenje?
 • cursor = pokazvač, kursor
 • custom - vlastiti? (npr. custom script - vlastita skripta) - prilagođen
 • clipboard = je isto vrsta međuspremnika?!
 • compositing = 3D efekti

D

 • daemon - servis? demon? http://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_(computer_software)#Terminology
 • debug = ispravljanje
 • debugger - [1] - zbog specifičnosti izraza, ja ga nebih prevodio (Grof)
 • debugging - ???
 • default = zadano? uobičajeno? predodređeno? vidi raspravu
 • deinterlacing = rasplitanje
 • desktop = radna površina, desktop, u kontekstu desktop computer => stolno računalo (radna površina je nespretan izraz zbog pridjeva - radnopovršinski)
 • demo/demonstration = proba/probni/demonstracija
 • deselect = poništi odabrano, ukini označeno, dokini označeno (vidi select)
 • designer = dizajner? (kontekst?)
 • digest = klasificirati, kratak prikaz, pravni zbornik, pregled, probaviti, sistematizirati, svariti, variti > sažetak
 • disabled = onemogućeno
 • disk = disk (riječ koja je ukorijenjena i kod nas) http://hjp.srce.hr/index.php?show=search_by_id&id=f1dgWhg%3D
 • done = učinjeno (u kontekstu zadatak učinjen)
 • DST = Daylight saving time = Ljetno računanje vremena ili ljetno vrijeme (LJV?)
 • dialog = dijaloški prozor, dijaloški okvir ili kraće samo dijalog (ako se iz konteksta razumije da se radi o dijaloškom prozoru)
 • download = preuzmi?
 • drag = dovući, povući, vući, teret (drag and drop => povlačenje i ispuštanje)
 • dropped = ispušten
 • dummy = lažan, prividan

E

 • e-mail = e-pošta
 • editor = uređivač (misli se na text editor)
 • emoticons - emocije? najčešće se prevodi kao emotikoni
 • Enabled = omogućeno (u kontekstu kao Enable this checkbox bolje je pisati označite ovaj odabirni okvir)
 • Enhanced = pojačan, poboljšan, popravljen, povećan, povišen, pretjeran
 • encoding = enkoding/uznačivanje? u smislu locale
 • encoding/decoding = kodiranje/dekodiranje
 • end = Završetak ili kraj? (čega? kraj datoteke, kraj trake (fizički), završetak procesa (vremenski, apstraktno))
 • entry = unos
 • environment = okolina, okruženje, okoliš
 • error = greška ili pogreška (treba proučiti, ali drugi koriste pogrešku)
 • extension = proširenje? ekstenzija? nastavak? produžetak? dodatak? (proširenje je inače - expansion!)
 • Evaluation = procjenjivanje, evaluacija, evaluacijski, evaluacijskih, Evalvacija, ocjena, ocjenjivanja, procjena, valorizacija, valorizacije, vrednovanje
 • exception = izuzetak? hmm iznimka?
 • editbox = okvir za unos?
 • engine = motor, pokretač, mehanizam (kontekst search engine, dbase engine npr.)

F

 • face = lice (ako se misli na sličice u profilu)
 • factory = bi mogla u ovom kontekstu biti - radionica (za izradu novih komponenti, npr.)
 • Fallback = povlačenje, ali u informatičkom žargonu se obično misli na rezervnu varijantu (npr. ako ne radi grafički plymouth kod Fedore, onda se desi fallback na text-mode), onda može pomoćni (kontekst: Add fallback language)
 • feature = bitna oznaka, bitno svojstvo čega; osobina, karakteristika, značajka, obilježje, posebnost, svojstvo, mogućnost, odlika
 • file = datoteka
 • File %1 does not exist = Datoteka nije pronađena (tako je već prevedeno od prije) > Datoteka %1 ne postoji
 • filter = filtar (ispravnije nego filter)
 • fit = prilagodi
 • folder = mapa ili direktorij (a što je onda directory?), no opet imamo u eng. folder = directory
 • font = pismo
 • font familly = obitelj pisma ?? -> porodica pisama, tipovi pisama, skupina pisama
 • forces = tjerati ili forsirati? siliti? (kontekst?) -> forces application to run
 • foreground = prednji plan, istaknuto (kontrast s pozadinom, backgroundom)
 • format = format, oblik, oblikovanje (ovisi o kontekstu)
 • framework = okvir, sistem, sustav, poredak
 • frontend = ??? (isto i backend)

H

 • hack = ???
 • handler = rukovatelj? držač? ((kontekst?)
 • hardware = sklopovlje? hardver ostaje hardver, isto kao i softver - to su u hrvatskom već domaće riječi
 • highlight = osvijetliti, osvijetljen
 • history = povijest
 • home folder = mapa home
 • host = domaćin? ili da ostane host? => host (vrlo precizno, a prihvaćeno u hrvatskom)
 • hue = nijansa

I

 • include (kao imenica, konkretno funkcija include), kontekst: include only takes 1 argument, not %1. = priključak? Dim: "Našao sam u staroj verziji prijevoda kdelibs4.po-a prijevod uključak, međutim ta riječ ne postoji :)"
 • input = unos (kad se radi o unošenju podataka), ulaz
 • insert = umetnuti
 • instant messenger = možda: instant -> brzo, trenutno, direktno; messanger -> dopisnik, komunikator; npr. brzi dopisnik, brzopis, brzoglasnik, brzopisnik
 • installer (install) =
 • italic = kurziv
 • Item = stavka
 • interpreter = prevoditelj, prevodilac ili tumač? (što je onda s compiler?) a interpreter (onaj koji interpretira - jer ništa se ne prevodi u tome, tako da je pored interpreter, tumač najbliže) [mislim da je za taj pojam već rezervirana riječ prevodilac ili prevoditelj]

J

 • job - posao ili zadatak? task je prije zadatak, pa onda za job ostaje posao (točan prijevod očito ovisi o kontekstu)


K

 • Key Bindings = Vezanje tipki, tipkovničko vezanje
 • keyboard = tipkovnica
 • key shortcuts = tipkovnički prečaci
 • Konfiguracijska datoteka - bolje da koristimo novi pojam - konfiguracija, postavke su settings

L

 • launch = pokrenuti
 • link - poveznica, link, veza
 • List = popis, a može i lista
 • layout = raspored, izgled, razmještaj, prijelom, postava, tlocrt (kontekst?)
 • link-local = vezno-lokalno (kontekst: link-local domain)
 • location = lokacija', location bar = lokacijska traka

M

 • mailto = šalji na
 • manage = upravljanje/upravljati (kontekst: manage link)
 • marks = oznake
 • mass storage = medij za pohranu podataka, medij za skladištenje podataka
 • match = par, podudaranje
 • menu = izbornik
 • minimize = smanji/spusti? (obično se radi o "premještanju" prozora u taskbar, što bi bio prije proces spuštanja prozora nego smanjivanja; smanjivanje podsjeća na promjenu veličine) => spusti, spuštanje
 • message = poruka'Podebljani tekst'
 • move = pomaknuti, maknuti, premjestiti (move files - pomaknuti datoteke, premjestiti datoteke)

N

 • notification = obavijest


O

 • open = otvori/otvoriti
 • options = mogućnosti, opcije?
 • output = ispis, izlazni rezultat
 • override = nadjačati? (u kontekstu all settings will be overriden), nadvladati, premostiti

P

 • painter = u kontekstu background painter, slikar, ličilac? iscrtavač ako se misli na onoga koji iscrtava prozore...
 • panel = panel, tabla, ploča
 • parse = analizirati/raščlaniti? Parsirati?
 • password = zaporka, lozinka (lozinka vs. zaporka => lozinka je iz njemačkog, a zaporka originalno hrvatska riječ => zaporka)
 • path = put, putanja
 • payload = ??? (piše na google da je to korisna nosivost ?) (kontekst?) teret http://hjp.srce.hr/index.php?show=search_by_id&id=f19mURd5
 • peer = ravnopravni član? npr. The peer did not present any certificate, (peer-to-peer networking > ravnopravno umrežavanje)
 • performance = performanse, djelovanje, izvršavanje, snaga, učinkovitost, djelotvornost, predstava, dostignuće, rezultat
 • permissions = dozvole ili dopuštenja
 • pixel = piksel (jer dot je točka)
 • pixmaps = piksmape?
 • Plain Text = običan tekst, no prije čist tekst (to je tekst koji se sastoji samo od znakova i ne nosi dodatne informacije ili stilove)?
 • playback = reprodukcija
 • player = svirač (ako se radi o nečem vezanom uz multimediju), izvođač, igrač, glumac, sudionik
 • plotter = ploter, crtač
 • preferences = osobitosti? postavke, povlastice
 • properties = svojstva
 • Provider = pružatelj usluge, davatelj usluge (ako se misli na internet provider, onda pružatelj pristupa Internetu?)
 • plugin = umetak/priključak/dodatak
 • policies/policy - pravila/pravilo/politika/polica (kao polica osiguranja)
 • port = ulaz ili port (serijski port > serijski ulaz, port 80 != ulaz 80...)
 • Prefetchable = ???
 • preview = pregled
 • print = ispis
 • protocol = protokol
 • popup = skočni prozor, "pop-up" prozor...?
 • parent = prethodni, viši, nad(direktorij) ??(u kontekstu parent directory)
 • paste = zalijepiti, umetnuti ? (u kontekstu copy/paste)

R

 • radiobutton = radiogumb
 • rating = rang, ocjena, rejting
 • redo = vrati (poništeno)
 • registered = registriranim, prijavljenim? (nije isto) => registriran/registriranim
 • regular exression = regularni izraz (regex - metoda koja omogućuje fleksibilno traženje stringova)
 • reply = odgovoriti
 • report = kao glagol - prijaviti, kao imenica - izvještaj
 • Reset = (u kontekstu reset to defaults) > vratiti (na početne vrijednosti, na zadano...), kada je samostalan? ponovno postavi/vrati na početne vrijednosti (resetiranje?)
 • restore = vratiti, obnoviti, restaurirati, ponovno uspostaviti
 • round robin = algoritam kružnoga dodjeljivanja
 • run-together words = kakve su to riječi???
 • root = početni, korjenski (kontekst root folder - korjenska mapa, početna mapa)

S

 • stack = stog (npr. Call Stack > Pozivni stog)
 • saturation = saturacija, zasićenost, zasićenja, zasićenje
 • scanner = skener, pretražnik
 • Schema = (u kontekstu shorcuts schemes) - shema (shema prečaca), ne vidim nikakvu alternativu
 • scrollback = klizač unazad?, vraćanje, pomak unazad, prijepis (nije doslovan prijevod, ali ima smisla; tako glasi srpski prijevod: prepis)
 • scrollbar = klizač, pomični trak, trak za pomicanje
 • scroller = klizač (isto?)
 • session = sjednica, sesija, seansa (mislim da se najčešće koristi sjednica - provjeriti!)
 • server = poslužitelj
 • settings = postavke
 • shape = oblik
 • sheet = plahta, list, ploča (kontekst: Pages per sheet)
 • shell = ljuska
 • shortcut = prečica ili prečac (pravopis preferira prečac, a i istog koriste u prijevodu Firefoxa)
 • skin (u kontekstu Winamp skin) = prekrivalo, koža, sloj, omotač, skin?
 • slave = rob, podčinjen
 • slot = priključnica, utičnica, prorez, utor
 • smooth = glatko, ravno, uglađeno
 • Source = izvor (to je očito jedina mogućnost u većini slučajeva)
 • speedbar = možda traka brzobira?', a brzi izbornik"'
 • stalled = zaustavljeno, zakazalo, zatajenje, odugovlačiti, zastoj
 • startup = podizanje, pokretanje
 • statusbar = statusna traka
 • storage = čuvanje, memorija, naslaga, pamtilo, pohrana, pohrani, skladišni, skladište, skladištenje, spremnik, stabilnost, uskladištenje, zaliha (zašto ipak ne pohrana? skladište odmah asocira na npr. skladište građevnog materijala, a pohrana je bliža dokumentima, uredima ... pa i time kompjuterima, zar ne?)
 • stylesheet = stilsko oblikovanje? => stilski predložak
 • Subscript = indeks
 • supplement = dopuna
 • Superscript = eksponent
 • suspend = obustaviti, privremeno zaustaviti
 • Switch = prebaciti ili bolje zamijeniti (switch version - zamijeniti, promijeniti verziju, hardverski switch = preklopnik)
 • symbols = simboli, znakovi (mathematic symbols)
 • select = odabrati (prirodna selekcija/prirodni odabir)
 • share = razmjena?
 • sticky = ljepljiv (unsticky - ne-ljepljiv)
 • screen = zaslon
 • screenshot = prikaz zaslona

T

 • tab = kartica (vjerojatno najbolje rješenje, a tako i drugi prevode)
 • tagged = označeno
 • tag = oznaka vs. etiketa?
 • taskbar = zadaćna traka, zadatkovna traka??, radna traka?
 • terminal = terminal (Kiš)
 • textbox = okvir teksta (box-ovi bi prema gornjem linku trebali biti - okviri) - mislim da je okvir loš prijevod, a okvir teksta još gori, jer se naglasak na neki okvir, a ne na "kutiju" u koju se stavlja tekst. Polje je u ovom slučaju puno bolji, a i češći izbor - polje za unos teksta > tekstualno polje? [slika na ekranu je ipak 2D pa je primjereniji okvir od kutije!, fridrik]
 • thesaurus - tezaurus, rječnik sinonima (i ponekad antonima)
 • timer = timer, tajmer, mjerač vremena, vremenski relej, davatelj vremena (u nekom kontekstu može i uži kontekst: odbrojavač)
 • timestamp = vremenske oznake
 • toggle = preklopnik, prečka, žabica, uključivanje i isključivanje, mijenjati, preklapati
 • toolbar = alatna traka
 • tooltip = naziv alata, opis alata
 • trash = smeće
 • tray = traka?, kazeta, pladanj
 • transparency = transprarentnost, prozirnost, providnost
 • thumbnails = sličica, umanjena slika
 • titlebar = naslovna traka

U

 • un-named, unnamed = neimenovana (ne postoji u rječniku), bezimenova (kraće i ljepše zvuči)
 • unicode = univerzalnog skupa znakova - kraći prijedlog?
 • undo = poništi
 • update = obnoviti, ažurirati, nadopuna, ispravak
 • upload = postavi?
 • utility = uslužni program

V

 • view = pogled (udomaćen prijevod: Firefox, OpenOffice, Opera...), prikaz, pregled
 • viewer = preglednik (a browser?)
 • vendor = proizvđač, prodavatelj, isporučivač
 • Verbose = govorljiv, preopširan (u smislu više izlaznih informacija radi dijagnostike rada programa)
 • versioning / unversioning / unversioned = ???

W

 • wallpaper = izgled "zida", pozadina, pozadinska slika, tapeta, zidne novine
 • Warning = upozorenje
 • web page = web-stranica
 • widget = tu je prevedeno od ranije - ukras, no mislim da nije dobro! možda da ostane widget?
 • wizard = čarobnjak
 • wrapper = omotač (ne može ništa drugo)

Z

 • zoom = zum (riječ koju i običan čovjek prepoznaje, a ušla je u naš pravopis), no Zoom in/Zoom out prevodimo s Uvećaj/Umanji (ili bolje? Približi/Udalji) ili povećaj/smanji

Jezici

Boje