TimelineJul 31, 2010:

9:54 AM Ticket #67 (Ime > naziv (Dolphin)) created by Andrej Dundović
Marko: Vidim da je u dolphinu stupac "name" (datoteke i mape) …

Jul 30, 2010:

3:07 AM Changesets [516-517] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:02 AM Changeset [515] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 26, 2010:

3:05 AM Changesets [511-514] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …

Jul 25, 2010:

5:10 PM Changeset [510] by marko@…
Ispravka u KRunneru

Jul 24, 2010:

3:07 AM Changesets [508-509] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [507] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 23, 2010:

1:45 PM Changeset [506] by marko@…
Prevođenje appleta/widgeta
3:08 AM Changeset [505] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:04 AM Changeset [504] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
3:03 AM Changeset [503] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 22, 2010:

10:03 PM Changeset [502] by zarko.pintar@…
dodani kdeplasma-addons pot-ovi
6:45 PM Changeset [501] by marko@…
Ispravke u appletu Folder View
11:25 AM Changeset [500] by marko@…
Prevođenje KMaila i sitna ispravka u DrKonqiju?
3:07 AM Changeset [499] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …

Jul 21, 2010:

6:02 PM Changeset [498] by marko@…
Sitne ispravke u vezi Plasma Netbooka
3:07 AM Changeset [497] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:04 AM Changeset [496] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 20, 2010:

1:47 PM Changeset [495] by marko@…
Prevođenje KMaila
3:07 AM Changeset [494] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [493] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 19, 2010:

1:41 PM Changeset [492] by marko@…
Ispravke u desktop_kdebase.po
12:51 PM Changeset [491] by marko@…
Prevođenje widgeta
12:00 PM Changeset [490] by wiki-scripter
azuriran rjecnik.tbx
3:06 AM Changeset [489] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [488] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
3:02 AM Changeset [487] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
1:32 AM Changeset [486] by marko@…
Mala ispravka za Netbook Plasma

Jul 18, 2010:

11:20 PM Changeset [485] by marko@…
Prevođenje widgeta za OpenDesktop?
9:58 PM Changeset [484] by zarko.pintar@…
dodan plasma_applet_opendesktop
3:24 PM Changesets [482-483] by marko@…
Prevođenje widgeta
3:07 AM Changeset [481] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [480] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 17, 2010:

12:44 PM Changesets [478-479] by marko@…
Prevođenje KMaila
3:07 AM Changeset [477] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [476] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 16, 2010:

6:42 PM Changesets [474-475] by marko@…
Prevođenje KMaila
3:07 AM Changeset [473] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [472] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 15, 2010:

2:19 PM Changeset [471] by marko@…
Prevođenje KMaila i ispravljanje Arka
3:07 AM Changeset [470] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [469] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 14, 2010:

6:38 PM Changeset [468] by marko@…
Prevođenje KMaila i ispravljanje Arka
3:08 AM Changeset [467] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [466] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
3:03 AM Changeset [465] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 13, 2010:

4:18 PM Changeset [464] by marko@…
Prevođenje KMaila
8:09 AM Ticket #54 ([Knetworkmanager] Skeniraj) closed by Andrej Dundović
fixed: Prepravljeno u "pretraži".
8:08 AM Changeset [463] by Andrej Dundović
kdenetwork
3:03 AM Changeset [462] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
3:03 AM Changeset [461] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
2:14 AM Changeset [460] by Andrej Dundović
knetworkmanager

Jul 12, 2010:

10:30 PM Changeset [459] by marko@…
Uklonio zabunom dodan .gitignore u lokalni repozitorij koji je …
10:27 PM Changeset [458] by marko@…
Ispravljen neispravan prijevod riječi forward (naprijed) u kontekstu …
9:55 PM Changeset [457] by Andrej Dundović
prijevod i ispravke kdebasea
8:10 PM Changeset [456] by marko@…
prevođenje u kdepim
6:06 PM Changeset [455] by marko@…
sitne ispravke na Andijev r449
3:16 PM Changeset [454] by marko@…
Prijevod pretumbanog system settingsa u SC 4.5
3:07 AM Changeset [453] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [452] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
3:02 AM Changeset [451] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 11, 2010:

6:00 PM Changeset [450] by wiki-scripter
azuriran rjecnik.tbx
3:21 PM Changeset [449] by Andrej Dundović
kdebase

Jul 10, 2010:

3:07 AM Changeset [448] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …

Jul 9, 2010:

12:00 PM Changeset [447] by wiki-scripter
azuriran rjecnik.tbx
3:06 AM Changeset [446] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:02 AM Changeset [445] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.

Jul 8, 2010:

8:41 PM Changeset [444] by marko@…
Sitna prepravka u opisu autora Okulara
3:35 PM Changeset [443] by marko@…
Prijevodi izraza vezanih uz Device Notifier
3:07 AM Changeset [442] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …

Jul 7, 2010:

10:20 PM Changeset [441] by marko@…
Ispravljen prijevod od clipboard tool
3:07 AM Changeset [440] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …

Jul 6, 2010:

10:48 AM Changeset [439] by marko@…
Ispravljen prijevod u vezi Identi.ce u desktop_kdebase.po
3:08 AM Changeset [438] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [437] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
3:03 AM Changeset [436] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 5, 2010:

9:28 AM Changeset [435] by Andrej Dundović
kdebase
9:22 AM Changeset [434] by Andrej Dundović
kcron

Jul 4, 2010:

3:07 AM Changesets [432-433] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:03 AM Changeset [431] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 3, 2010:

12:04 PM Changeset [430] by marko@…
Probno prevođenje kdepim/libmessagelist.po radi commitanja kroz git
3:16 AM Changeset [429] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
3:02 AM Changeset [428] by kde-how-scripter
SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).

Jul 2, 2010:

10:33 AM Changeset [427] by zarko.pintar@…
ispravke
9:55 AM Changeset [426] by kde-how-scripter
SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama.
9:29 AM Changeset [425] by kde-how-scripter
SF-KDE: Još prevoda.

Jul 1, 2010:

10:44 PM Changeset [424] by zarko.pintar@…
ispravke
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.