Opened 14 years ago

#61 new enhancement

Izbaciti commitove skripta iz Timelinea u Tracu

Reported by: Andrej Dundović Owned by:
Priority: minor Milestone:
Component: Meta Version:
Keywords: svn, trac, timeline Cc:

Description

Skripte koje ažuriraju lokalni SVN s KDE-ovim i sl. samo spamaju trenutni timeline... možda bi trebalo naći način kako ih izbaciti iz istog.

Postoji neki pluginovi:
http://trac-hacks.org/wiki/TimelineComponentFilterPlugin
http://trac-hacks.org/wiki/TimelineCheckinFilterPlugin
ali ne rade ono što želim tako da bi ih najvjerojatnije trebalo modificirati za ovu svrhu...

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.