Opened 14 years ago

#60 new task

Izrada Troubleshootera za Linux

Reported by: Andrej Dundović Owned by: andy
Priority: major Milestone: HrOpenWiki - wiki stranice - 1. ciklus
Component: HrOpenWiki - sadržaj Version:
Keywords: Troubleshooter, HOW, wiki, linux Cc:

Description

Novi, ali i oni iskusniji korisnici često postavljaju jedna te ista pitanja na ovom, ali i drugim forumima. Cilj je skupiti ta pitanja na hrpu, usustaviti ih te uopćiti tako da se poslije od njih može napraviti Wizard/troubleshooter koji će, postavljajući niz pitanja, korisniku predložiti moguća rješenja ili savjetovati koje daljnje akcije da poduzme kako bi što lakše i što prije riješio svoj problem.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.