Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#51 new task

Planiranje karte - brainstorming

Reported by: Andrej Dundović Owned by: Andrej Dundović
Priority: blocker Milestone: Linux za sve - karta - 1.0
Component: LZS - karta Version:
Keywords: brainstorming, karta, OSM Cc:

Description

Cilj ovog ticketa je skupiti što više ideja što karta treba imati te u kojim stadijima treba dobiti koje mogućnosti.

Change History (4)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

OpenStreetMap? (OSM)

Karta je bazirana na OSM-u i to iz barem 3 razloga:

  • OSM jedini ima nama prihvatljivu licencu ;-)
  • OSM kao projekt zaslužuje malo više pozornosti, stoga bi ga bilo dobro nekako popularizirati (kao kroz neke ovakve, druge projekte)
  • LZS ne okuplja samo ekipu iz HR, stoga je nužno da karta ne obuhvaća samo HR

comment:2 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

OpenLayers?

OpenLayers nam pruža sve što nam treba za prikaz gadgeta i oznaka na karti (i jasno, opensource je - BSD-like licenca).

Ono što nam fali od "sastojaka" je backend kojeg ćemo najvjerojatnije sami pisati, samo je potrebno smisliti što sve mora imati/raditi/...

comment:4 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

U kasnijim etapama želimo mogućnost dodavanja događanja na kartu: npr. Linux radionica, predavanja, druženja i sl.

Note: See TracTickets for help on using tickets.