Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#5 closed defect (invalid)

Otvori s? 'Instaliraj programe'

Reported by: marko@… Owned by: andy
Priority: major Milestone: KDE 4.4.1
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.3.5
Keywords: Cc:

Description

U nekim dijalozima se pojavljuje ovaj upitnik još ih stari "bugovitih" prijevoda. Ne uspijevam naći izvorni string pa da to promijenim

Change History (3)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Kojim točno dijalozima? Ja ne mogu naći... :-)

comment:2 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Milestone: KDE 4.4.1

Dodan Milestone: KDE 4.4.1

comment:3 Changed 14 years ago by marko@…

Resolution: invalid
Status: newclosed

Moguće da sam u međuvremenu to ispravio, a da nisam to proveo kroz track. Pretragom svih stringova koji počinju s "Otvori s" nisam pronašao ni jedan koji odgovara gornjem opisu.

Zatvaram ovaj ticket kao invalid, a ako ga opet netko primjeti, otvaramo novi ticket.

Note: See TracTickets for help on using tickets.