Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#49 new defect

"Naglašavanje" u Kateu

Reported by: Andrej Dundović Owned by:
Priority: minor Milestone: KDE 4.4.3
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.4.1
Keywords: katepart, KDE, lokalizacija, rječnik Cc:

Description

"Hightlight" (u kontekstu tekstualne datoteke) je prevedeno kao "naglašavanje" što isprva uopće ne odaje o čemu se radi.

Ovdje imamo par prijedloga, a najviše odgovara "bojanje". Što mislite?

Change History (1)

comment:1 in reply to:  description Changed 14 years ago by marko@…

Replying to adundovi@…:

"Hightlight" (u kontekstu tekstualne datoteke) je prevedeno kao "naglašavanje" što isprva uopće ne odaje o čemu se radi.

Ovdje imamo par prijedloga, a najviše odgovara "bojanje". Što mislite?

"Istaknuti" mi se čini kao bolja opcija. Highlight something - nema nužno veze s bojanjem u uređivačima teksta. Također mi se čini kod teksta da je opcija "istaknuti" najbolja, odnosno najbolje mi dočarava o čemu se radi.

Note: See TracTickets for help on using tickets.