Opened 14 years ago

#47 new defect

Krunner i slanje maila

Reported by: marko@… Owned by:
Priority: major Milestone: KDE 4.4.3
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.4.1
Keywords: krunner email Cc:

Description

Kroz Krunner moguće je pokrenuti slanje maila nekome koga imaš u adresaru tako da napišeš dio ili cijelo ime te osobe. Kad Krunner nađe podudaranje, ispiše nešto oblika:

"Šalji mail Ivan Horvat"

ukoliko je kontakt iz adresara Ivan Horvat. Ovdje očito fali padež, a kako ne možemo dobiti drugo doli padež (nećemo deklinirati sva moguća imena i prezimena), predlažem promjenu u redoslijedu riječi tako da padež nije bitan.

Bolja inačica mi je "Ivan Horvat - šalji mail". Ima tko drugih prijedloga?

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.