Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#29 closed task (fixed)

Prevođenje programa za automatsko ažuriranje na ArchLinuxu i Chakri

Reported by: zarko.pintar@… Owned by: Josip Šokčević
Priority: major Milestone: KDE 4.4.1
Component: Lokalizacija KDE-a Version:
Keywords: Cc:

Description

Bok,

jučer me kontaktiral čovjek po imenu Laszlo Papp...

Moli da mu prevedemo dva .pot-a i dva .desktop filea na HR.
Nisu dio KDE projekta nego dio Arch/Chakra? projekta.

Rekao sam mu da može to očekivati idući tjedan. Ja mogu nekaj prevesti, no ak se i vama da...dapače.

Sve je zakvačeno u poruku...

Attachments (10)

chase.desktop (1.2 KB) - added by zarko.pintar@… 14 years ago.
chase.pot (13.0 KB) - added by zarko.pintar@… 14 years ago.
chaseconfig.desktop (1.7 KB) - added by zarko.pintar@… 14 years ago.
tribe.pot (51.8 KB) - added by zarko.pintar@… 14 years ago.
chase.2.desktop (1.3 KB) - added by Josip Šokčević 14 years ago.
chase.2.pot (18.8 KB) - added by Josip Šokčević 14 years ago.
chaseconfig.2.desktop (1.8 KB) - added by Josip Šokčević 14 years ago.
chase.po (18.8 KB) - added by zarko.pintar@… 14 years ago.
tribe.po (52.0 KB) - added by zarko.pintar@… 14 years ago.
tribe.2.po (79.0 KB) - added by Josip Šokčević 14 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (18)

Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Attachment: chase.desktop added

Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Attachment: chase.pot added

Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Attachment: chaseconfig.desktop added

Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Attachment: tribe.pot added

comment:1 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Summary: Prevođenjeprograma za automatsko ažuriranje na ArchLinuxu i ChakriPrevođenje programa za automatsko ažuriranje na ArchLinuxu i Chakri

comment:2 Changed 14 years ago by Josip Šokčević

Owner: set to Josip Šokčević
Status: newaccepted

Evo prevedeno chase.desktop, chase.pot i chaseconfig.desktop; danas/sutra ću riješit i tribe.pot. Molio bih samo nekog da provjeri.

Changed 14 years ago by Josip Šokčević

Attachment: chase.2.desktop added

Changed 14 years ago by Josip Šokčević

Attachment: chase.2.pot added

Changed 14 years ago by Josip Šokčević

Attachment: chaseconfig.2.desktop added

comment:3 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Ček, ček, ček....

Mislim da ti to tak ne bude išlo... .pot fileovi se NE prevodi, to su templateovi.
Potrebno je u Lokalizeu npr. (koji treba biti podešen za HR jezik) iz .pot filea kreirati .po file. pa se onda taj .po file prevodi!!!!

imaš upute za postavke Lokalizea na HOW-u:
http://wiki.open.hr/wiki/Projekt:KDE_lokalizacija/softver#Lokalize_-_pode.C5.A1avanje_.28VA.C5.BDNO.21.29

comment:4 Changed 14 years ago by Josip Šokčević

To je samo ekstenzija, treba ju onda preimenovati u .po i sve će biti OK :)

comment:5 in reply to:  4 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Replying to sokcevic@…:

To je samo ekstenzija, treba ju onda preimenovati u .po i sve će biti OK :)

Neće,

Jer u tom .potu imaš krive definicije jezika i plural formi. Potrebno je to provesti kroz Lokalize kako bi se to sredilo.
Ajd budem pogledao da li je će biti OK.

Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Attachment: chase.po added

Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Attachment: tribe.po added

comment:6 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Evo, imaš

chase.po - sređen i preveden
tribe.po - samo sređen i njega prevodi!

comment:7 Changed 14 years ago by Josip Šokčević

Evo riješen tribe.po; ima 12 stringova koji nisu approved pa bih molio nekog da to provjeri, eventualno ispravi te odobri. Po završetku se može zaključati ticket.

Changed 14 years ago by Josip Šokčević

Attachment: tribe.2.po added

comment:8 Changed 14 years ago by zarko.pintar@…

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Sve sam pregledao, doradio i poslao.

S time smo gotovi.

Hvala ti Šokac na suradnji.

Note: See TracTickets for help on using tickets.