Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#28 new task

Testiranje zatvaranja Ticketa preko SVN-a

Reported by: Andrej Dundović Owned by:
Priority: trivial Milestone: Predradnje
Component: Meta Version:
Keywords: svn, test Cc:

Description

Ovaj ticket ćemo probati zatvoriti preko SVN-a tako da ćemo u poruku (-m) staviti riječ "fix" i broj ove prijave.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Očito stvar ne radi "out-of-box" :-(

SVN nakon commita poziva skriptu: post-commit (u svnroot/hooks/).

Post-commit zatim poziva Tracovu skriptu: trac-post-commit-hook ( u trac/contrib/) koja čini sve ostalo.

Problemi nastaju oko ovlasti:
svn korisnik je svnmaster i on treba ovlasti na sve redom:

  • post-commit
  • trac-post-commit-hook
  • trac/.egg-cache/ (u koji piše trac-post-commit-hook)
  • trac/log/trac.log
  • te vjerojatno i dalje... :-(
Note: See TracTickets for help on using tickets.