Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

Last modified 14 years ago

#15 closed enhancement (fixed)

obrisati -> izbrisati

Reported by: marko@… Owned by:
Priority: major Milestone: KDE 4.4.1
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.3.5
Keywords: delete Cc:

Description

Prijedlog da se u prijevodima riječi 'delete' koristi 'izbrisati' umjesto dosadašnjeg 'obrisati. Više na http://wiki.open.hr/wiki/Razgovor_o_rje%C4%8Dniku:Delete

Change History (5)

comment:1 Changed 14 years ago by ndimitrijevich@…

Super je ovo rješenje i objašnjenje. Slažem se.

comment:2 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Resolution: fixed
Status: newclosed

Evo, riješeno sedom :-)

comment:3 in reply to:  2 Changed 14 years ago by marko@…

Replying to adundovi@…:

Evo, riješeno sedom :-)

Jel možeš pejstat taj sed? Jesi uključio slučajeve s malim i velikim početnim slovom, s obriši/izbriši i dr.?

comment:4 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

A nisam te imperative onda, ali sam sad :-)

Ovo je sed:

sed -i 's/Obriši/Izbriši/g' summit/messages/*[svn]*/*[svn]*.po

Skup je ovaj: {Obriši, obriši, obris, Obris}. Postoji još "obrišete", ali te stringove ionako treba ponovno prevesti jer su c/p vjerojatno srpskog.

comment:5 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Zaboravio sam staviti sed izraz kao kod:

sed -i 's/Obriši/Izbriši/g' summit/messages/*[^svn]*/*[^svn]*.po
Note: See TracTickets for help on using tickets.