Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#12 fixed Fali padež u 'Postavke za ikona' marko@… marko@…
Description

U panelu je moguće imati razne ikone kao kratice za pokretanje aplikacija. Desnim klikom na neku od ikona dobiva se akcija 'Postavke za Ikona'. Potrebno je uvesti padež i staviti malo slovo. Možda i promijeniti prijevod tako da bude 'Postavke ikone'.

#13 fixed Prijevod naziva GPL-a marko@…
Description

Preveden je naziv licence GNU GPL na hrvatski. Kako je i to naziv, mislim da bismo trebali ostati konzistentni i zbog toga i ostaviti naziv ove licence na engleskom.

#14 fixed Fali padež u 'Postavke KTimeTracker' marko@… marko@…
Description

Potrebno je naziv KTimeTracker provesti po padežima.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.