Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (31 - 33 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#43 fixed l10n vs. i18n marko@… marko@…
Description

Kad se u nekom programu ode na "O programu x" pa na karticu "Prijevod", na kraju stoji:

"Za više informacija o internacionalizaciji KDE-a posjetitehttp://l10n.kde.org"

Po linku bih rekao da se radi o lokalizaciji, a ne internacionalizaciji i fali razmak između "posjetite" i linka.

#44 fixed Odlogiraj marko@…
Description

U widgetu za zaključavanje zaslona i odjavu, gašenje računala i sl. piše "Odlogiraj, ugasi ili ponovo pokreni računalo". Predlažem da se riječ "odlogiraj" zamijeni nečim drugim, npr. "odjavi se" jer vrlo vjerojatno ne koristimo "ulogiraj se".

#45 fixed Korpus OpenOffice.org za Glosar Andrej Dundović
Description

POT datoteke skinuti odavde (najnovija verzija) ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/

provući kroz sed izraze (isti kao za KDE).

I to je to

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.