Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (28 - 30 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#18 fixed Trac šalje obavijesti korisnicima na promjenu ticketa Andrej Dundović Andrej Dundović
Description

Ovo je trebalo podesiti - napravljen je novi mail na Gmailu: hropenwiki@…

Sad treba provjeriti samo da li radi :-)

#17 fixed Neispravan redoslijed (KickOff) marko@… marko@…
Description

KickOff?, zadani pokretač aplikacija u KDE-u je preveden kao "KickOff? Pokretač Aplikacija". Ispravno bi bilo "Pokretač aplikacija KickOff?".

#16 invalid Widget "Nadzor baterije" - neprevedeni stringovi igadmile@…
Description

U widgetu "Nadzor baterije" nisu prevedeni stringovi pod dijalogom "Energetski profil" (Performance, Powersave......)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.