Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#22 fixed Automatski "zahtjevaj" marko@… marko@…
Description

U KMailu u postavkama postoji opcija "Automatski zahtjevaj obavijest o raspoređivanju poruke. Glagol treba lektorirati u "zahtijevaj".

#33 fixed "Brojač redaka" u Kateu Andrej Dundović
Description

"Pokaži brojač redaka".

  1. pokaži > prikaži
  2. "brojač redaka" je nejasno

Prijedlog: prikaži brojeve redaka.

#52 fixed Dodati direktorij u SVN za LZS kartu Andrej Dundović Andrej Dundović
Description

U sadašnji SVN (koji sad koristimo samo za lokalizaciju) trebali bi dodati i direktorij za kartu, tako da sve promjene radimo na SVN-u.

Unutar tog dira bi nam trebalo barem 2 subdira: frontend i backend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.