Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#8 fixed "Ubij" u Nadzoru sustava Andrej Dundović Andrej Dundović
Description

"Ubij/ubiti" (od Kill process) treba prevesti kao "uništi/uništiti".

Razlog: samo živo biće se može ubiti, ne i proces ;-)

Komponenta: ksysguard.po

#18 fixed Trac šalje obavijesti korisnicima na promjenu ticketa Andrej Dundović Andrej Dundović
Description

Ovo je trebalo podesiti - napravljen je novi mail na Gmailu: hropenwiki@…

Sad treba provjeriti samo da li radi :-)

#20 fixed Logo za HOW Andrej Dundović Andrej Dundović
Description

Indirektno sam zamolio za pomoć od profesionalnog dizajnera da nam dizajnira novi logo za HOW koji će bolje uklopiti u sadašnji (pretpostavljeni) izgled HOW-a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.