Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 wontfix Ovo je testni ticket andy Tester
Description

Da vidimo može li anonimni korisnik dodati Ticket

#6 wontfix Loš prijevod: "Tipkovnički prečaci" igadmile@…
Description

String "Tipkovnički prečaci" koji se nalazi u mnogim dijalozima pod "Postavke", pr. većina widgeta, je po mom mišljenju loše preveden.

Prijedlog: "Prečaci na tipkovnici", ili nešto drugo, samo da nije "Tipkovnički prečaci".

#5 invalid Otvori s? 'Instaliraj programe' andy marko@…
Description

U nekim dijalozima se pojavljuje ovaj upitnik još ih stari "bugovitih" prijevoda. Ne uspijevam naći izvorni string pa da to promijenim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.