Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (10 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#2 SVN na HrOpenWikiu grof task critical Lokalizacija KDE-a 1.0
#18 Trac šalje obavijesti korisnicima na promjenu ticketa Andrej Dundović enhancement critical Meta 1.0
#10 l10n: Prijelaz na novi SVN poslužitelj task major Lokalizacija KDE-a
#20 Logo za HOW Andrej Dundović task major HrOpenWiki - tehnikalije
#26 Izdvajanje originalnih stringova iz KDE-a task major Informatički rječnik i glosar
#27 prebaciti glossary skripter na HOW defect major Informatički rječnik i glosar
#39 KDE-ov korpus za glosar task major Informatički rječnik i glosar
#45 Korpus OpenOffice.org za Glosar task major Informatički rječnik i glosar
#46 Korpus Moodle za glosar task major Informatički rječnik i glosar
#34 Dodati robots.txt kod Traca enhancement minor Meta

Resolution: wontfix (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#1 Ovo je testni ticket andy defect major Lokalizacija KDE-a
Note: See TracQuery for help on using queries.