Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#9 Općenito o sigurnosti i sigurnost Linuxa new major HrOpenWiki - wiki stranice - 1. ciklus HrOpenWiki - sadržaj
#63 Izvori/reference/korisni linkovi/vanjske poveznice new minor HrOpenWiki - wiki stranice - 1. ciklus HrOpenWiki - sadržaj
#65 Restrukturiranje kategorija new major HrOpenWiki - wiki stranice - 1. ciklus HrOpenWiki - sadržaj
#21 Plasmoid - Sustavska traka new major KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#25 "Rukovoditelj rušenja" - dijalog za prijavu rušenja new minor KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#38 O Postavke sustava new minor KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#47 Krunner i slanje maila new major KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#48 Genitiv imena mjeseci new major KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#49 "Naglašavanje" u Kateu new minor KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#55 Problematičan string u kcmdevinfo new minor KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#59 Konqueror treba bolje prevesti new major KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#67 Ime > naziv (Dolphin) new minor KDE 4.4.3 Lokalizacija KDE-a
#68 Pogreška u prijevodu Choqoka new trivial Lokalizacija KDE-a
#69 Pogrešan prijevod "WINE _Dizač_ Windows aplikacija" new minor Lokalizacija KDE-a
#56 Naziv karte new Andrej Dundović minor Linux za sve - karta - 1.0 LZS - karta
#62 Problematična prijava/odjava na Tracu new andy major Predradnje Meta
Note: See TracQuery for help on using queries.