source:

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @432   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @431   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @430   14 years marko Probno prevođenje kdepim/libmessagelist.po radi commitanja kroz git
(edit) @429   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @428   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @427   14 years zarko.pintar ispravke
(edit) @426   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama.
(edit) @425   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Još prevoda.
(edit) @424   14 years zarko.pintar ispravke
(edit) @423   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @422   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @421   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @420   14 years oliver.untwist prijevod ktouch.po
(edit) @419   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @418   14 years marko prevođenje kdepimlibs/kio_imap4.po i kdepim/libmessagelist.po
(edit) @417   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @416   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @415   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @414   14 years oliver.untwist prijevod ktouch.po
(edit) @413   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @412   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @411   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @410   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @409   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @408   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @407   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @406   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @405   14 years oliver.untwist prijevod plasma_applet_kalzium.po, prijevod …
(edit) @404   14 years oliver.untwist prijevod kalzium.po
(edit) @403   14 years adundovi ispravak u kdebase
(edit) @402   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @401   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @400   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @399   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @398   14 years adundovi look & feel > izgled i dojam
(edit) @397   14 years marko ispravak logičke pogreške u 1 stringu u kdebase/desktop_kdebase.po
(edit) @396   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @395   14 years marko Uslikaj prozor nije dobar prijevod od "fullscreen"; ispravljeno u …
(edit) @394   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @393   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @392   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @391   14 years adundovi dolphin, ispravke
(edit) @390   14 years marko Mala ispravka u duhu jezika u kdelibs/kdelibs4.po
(edit) @389   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @388   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @387   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @386   14 years marko dodana izostavljena dvotočka u jednom prijevodu u kdebase/dolphin.po
(edit) @385   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @384   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @383   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @382   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @381   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @380   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @379   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @378   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @377   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @376   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @375   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @374   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @373   14 years marko ispravke u kdelibs: katepart4.po i kdelibs4.po
(edit) @372   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @371   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @370   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @369   14 years adundovi okular popravak prijevoda
(edit) @368   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @367   14 years adundovi ispravke okulara
(edit) @366   14 years adundovi kdebase
(edit) @365   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @364   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @363   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @362   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @361   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @360   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @359   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @358   14 years adundovi kdelibs
(edit) @357   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @356   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @355   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @354   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @353   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @352   14 years adundovi prevodjenje kdelibs
(edit) @351   14 years adundovi preveden dragonplayer.po
(edit) @350   14 years adundovi preveden i ispravljen kmix.po
(edit) @349   14 years adundovi kdebase
(edit) @348   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @347   14 years adundovi kdebase
(edit) @346   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @345   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @344   14 years oliver.untwist prijevod kalzium.po
(edit) @343   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @342   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @341   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @340   14 years oliver.untwist prijevod kalzium.po
(edit) @339   14 years oliver.untwist prijevod kalzium.po
(edit) @338   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @337   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @336   14 years marko prevođenje kdepim/kmail.po i u kdenetwork: desktop_kdenetwork.po i kget.po
(edit) @335   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @334   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @333   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @332   14 years marko prevođenje kdepim/kmail.po
(edit) @331   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @330   14 years adundovi kdebase
(edit) @329   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @328   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @327   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @326   14 years marko prevođenje kdepim/kmail.po
(edit) @325   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @324   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @323   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @322   14 years marko prevođenje kdeutils/kgpg.po i kdepim/kmail.po
(edit) @321   14 years adundovi kdebase
(edit) @320   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @319   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @318   14 years oliver.untwist prijevod kalzium.po
(edit) @317   14 years marko prevođenje kdegraphics/libkexiv2.po
(edit) @316   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @315   14 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @314   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @313   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @312   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @311   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @310   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @309   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @308   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @307   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @306   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @305   14 years marko prevođenje u kdegraphics i probni prijevod u extragear-multimedia/amarok.po
(edit) @304   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @303   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @302   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @301   14 years marko prevođenje kdegraphics/libkexiv2.po
(edit) @300   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @299   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @298   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @297   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @296   14 years oliver.untwist prijevod kalzium.po
(edit) @295   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @294   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @293   14 years adundovi kdebase: ispravak kcmcolors
(edit) @292   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @291   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @290   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @289   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @288   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @287   14 years zarko.pintar ispravke grešaka
(edit) @286   14 years adundovi desktop_playground-base.po ?
(edit) @285   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @284   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @283   14 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.