source:

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @1140   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1139   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1138   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1137   13 years marko Dopuna prijevoda za plasma_engine_weather.po
(edit) @1136   13 years marko Prevođenje u kdeaccessibilityju
(edit) @1135   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1134   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1133   13 years marko Prevođenje kdebasea
(edit) @1132   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1131   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1130   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1129   13 years marko Prevođenje u kdebaseu
(edit) @1128   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama.
(edit) @1127   13 years zarko.pintar ispravke grešaka
(edit) @1126   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1125   13 years marko Prevođenje u kdebaseu
(edit) @1124   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1123   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1122   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1121   13 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @1120   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1119   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1118   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1117   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1116   13 years marko Prevođenje KPackageKita
(edit) @1115   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1114   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1113   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1112   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1111   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1110   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1109   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1108   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1107   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1106   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1105   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1104   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1103   13 years marko Prevođenje polkit-a
(edit) @1102   13 years marko Sitna ispravka u KTorrentu
(edit) @1101   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1100   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1099   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1098   13 years marko Prevođenje network managera
(edit) @1097   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1096   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1095   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1094   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1093   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1092   13 years adundovi popravljene neke greske u prijevodu (Dragon Player i kdelibs)
(edit) @1091   13 years marko Prevođenje Marblea
(edit) @1090   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1089   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1088   13 years marko Prevođenje KMaila
(edit) @1087   13 years marko Sitni prijevodi u KMailu
(edit) @1086   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1085   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1084   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1083   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1082   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1081   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1080   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1079   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1078   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1077   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1076   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1075   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1074   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1073   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1072   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1071   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1070   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1069   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1068   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1067   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1066   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1065   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1064   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1063   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1062   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1061   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1060   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1059   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1058   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1057   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1056   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1055   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1054   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1053   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1052   13 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @1051   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1050   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1049   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1048   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1047   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1046   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1045   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1044   13 years marko Prevođenje K3b-a
(edit) @1043   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1042   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1041   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1040   13 years marko Prevođenje K3b-a i sitna ispravka u Yakuakeu
(edit) @1039   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1038   13 years zarko.pintar ispravke
(edit) @1037   13 years kde-how-scripter ispravke
(edit) @1036   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1035   13 years zarko.pintar ispravke
(edit) @1034   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1033   13 years marko Ažuriranje prijevoda KSnapshota
(edit) @1032   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1031   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1030   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1029   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1028   13 years marko Prevođenje K3b-a
(edit) @1027   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1026   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1025   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1024   13 years marko Prevođenje K3b-a
(edit) @1023   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1022   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1021   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1020   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1019   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1018   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1017   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1016   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1015   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1014   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1013   13 years marko Prevođenje mjernih jedinica
(edit) @1012   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1011   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1010   13 years marko Sitne ispravke u Dolphinu
(edit) @1009   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1008   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1007   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1006   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1005   13 years marko Prevođenje u kdelibsu
(edit) @1004   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @1003   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
(edit) @1002   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko ažuriranje (move/delete, patching i sl.).
(edit) @1001   13 years marko Prevođenje u kdebaseu: desktop nešto i KWin Compositing
(edit) @1000   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @999   13 years marko Prevođenje u kdelibsu
(edit) @998   13 years wiki-scripter azuriran rjecnik.tbx
(edit) @997   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @996   13 years marko Prevođenje KCMLocalea
(edit) @995   13 years marko Sitna ispravka u usklađivanju padeža u prijevodu Okulara
(edit) @994   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @993   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @992   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + …
(edit) @991   13 years kde-how-scripter SF-KDE: Automatsko formatiranje i korekcija čestih grešaka.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.