Changeset 989


Ignore:
Timestamp:
Apr 29, 2011, 3:41:20 PM (13 years ago)
Author:
marko@…
Message:

Prevođenje KCMLocalea

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • kde-croatia/kde4/summit/hr/summit/messages/kdebase/kcmlocale.po

  r942 r989  
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
  1414"POT-Creation-Date: 2011-01-19 09:01+0100\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2011-04-05 18:08+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-04-29 15:18+0200\n"
  1616"Last-Translator: Marko Dimjašević <marko@dimjasevic.net>\n"
  1717"Language-Team: Croatian <kde-croatia-list@lists.sourceforge.net>\n"
   
  359359#: kcmlocalewidget.ui:494
  360360msgid "Group separator:"
  361 msgstr "Razdjelnica tisuća:"
   361msgstr "Razdjelnica grupa:"
  362362
  363363#. +> trunk stable
   
  369369"be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  370370msgstr ""
  371 "<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnik grupa znamenki za prikaz brojeva.</p> "
   371"<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnicu grupa znamenki za prikaz brojeva.</p>"
  372372"<p>Primijetite da razdjelnik grupa znamenki za prikaz novčanih vrijednosti "
  373373"treba "
   
  389389"to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  390390msgstr ""
  391 "<p>Ovdje moÅŸete odrediti decimalni znak (razdjelnik) za prikaz brojeva (tj. "
  392 "točka ili zarez u mnogim zemljama).</p><p>Primjetite da decimalni znak za "
  393 "prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac')."
  394 "</p>"
   391"<p>Ovdje moÅŸete odrediti decimalnu razdjelnicu za prikaz brojeva (točka ili "
   392"zarez u mnogim zemljama).</p><p>Primijetite da decimalna razdjelnica za "
   393"prikaz novčanih "
   394"vrijednosti valja definirati posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  395395
  396396#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelDecimalPlaces)
   
  404404#. +> trunk stable
  405405#: kcmlocale.cpp:1347
  406 #, fuzzy
  407406#| msgid "<p>Here you can set the number of decimal places displayed for monetary values, i.e. the number of digits <em>after</em> the decimal separator. <p>Note that the decimal places used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  408407msgid ""
   
  412411"separately (see the 'Money' tab).</p>"
  413412msgstr ""
  414 "<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta prikazanih kod monetarnih "
  415 "vrijednosti, odnosno. broj s znamenkama <em>nakon</em> decimalnog zareza.  <p>"
  416 "Primjetite da decimalna mjesta za prikaz drugih brojeva treba podesiti "
  417 "posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   413"<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta za prikaz brojčanih "
   414"vrijednosti, odnosno broj znamenki <em>nakon</em> decimalne razdjelnice.<p>"
   415"Primijetite da decimalna mjesta za prikaz novčanih vrijednosti valja podesiti "
   416"posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  418417
  419418#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelPositiveFormat)
   
  425424#. +> trunk stable
  426425#: kcmlocale.cpp:1382
  427 #, fuzzy
  428426#| msgid "<p>Here you can define the thousands separator used to display numbers.</p><p>Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  429427msgid ""
   
  432430"values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  433431msgstr ""
  434 "<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnik tisuća za prikaz brojeva.</p><p>"
  435 "Primjetite da razdjelnik tisuća za prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti "
  436 "posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   432"<p>Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će biti prefiks pozitivnim brojevima. "
   433"Većina zemalja ima prazan tekst.</p><p>Primijetite da pozitivni predznak "
   434"za prikaz novčanih vrijednosti valja postaviti"
   435"posebno (vidjeti karticu "
   436"'Novac').</p>"
  437437
  438438#. +> trunk stable
   
  450450#. +> trunk stable
  451451#: kcmlocale.cpp:1435
  452 #, fuzzy
  453452#| msgid "Here you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus (-)."
  454453msgid ""
   
  458457"monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  459458msgstr ""
  460 "Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će stajati ispred negativnih brojeva. U "
  461 "većini slučajeva se to u polje upiÅ¡e minus (-). Ne biste trebali ostaviti ovo "
  462 "polje prazno, jer onda nećete moći razlikovati pozitivne od negativnih "
  463 "brojeva."
   459"<p>Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će biti prefiks negativnim brojevima. Ovo "
   460"ne bi smjelo "
   461"biti prazno kako biste mogli razlikovati pozitivne od negativnih brojeva. "
   462"Obično "
   463"se postavlja minus (-).</p><p>Primijetite da negativni predznak za prikaz "
   464"novčanih vrijednosti valja postaviti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  464465
  465466#. +> trunk stable
   
  480481#. +> trunk stable
  481482#: kcmlocale.cpp:1489
  482 #, fuzzy
  483483#| msgid "<p>Here you can define the set of digits used to display numbers. If digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language of the application or the piece of text where the number is shown.</p><p>Note that the set of digits used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  484484msgid ""
   
  490490msgstr ""
  491491"<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz brojeva. Ako je izabran "
  492 "nearapski brojevni sustav, pokazat će se ako je koriÅ¡ten u jeziku aplikacije "
  493 "ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p><p>Primjetite da brojevni "
  494 "sustav za prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti posebno (vidjeti karticu "
  495 "'Novac').</p>"
   492"nearapski brojevni sustav, prikazat će se samo ako je koriÅ¡ten u jeziku "
   493"aplikacije "
   494"ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p> <p>Primijetite da brojevni "
   495"sustav za prikaz novčanih vrijednosti valja definirati posebno "
   496"(vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  496497
  497498#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelCurrencyCode)
   
  503504#. +> trunk stable
  504505#: kcmlocale.cpp:1527
  505 #, fuzzy
  506506#| msgid "Here you can choose the currency to be used when displaying monetary values, e.g. United States Dollar or Pound Sterling."
  507507msgid ""
   
  509509"values, e.g. United States Dollar or Pound Sterling.</p>"
  510510msgstr ""
  511 "Ovdje moÅŸete odabrati valutu koja će biti koriÅ¡tena prilikom prikazivanja "
  512 "monetarnih vrijednosti, npr. dolar Sjedinjenih DrÅŸava ili Britanska funta."
   511"<p>Ovdje moÅŸete odabrati valutu za prikaz"
   512"novčanih vrijednosti, "
   513"npr. dolar Sjedinjenih DrÅŸava ili funta Ujedinjenog Kraljevstva.</p>"
  513514
  514515#. +> trunk stable
   
  527528#. +> trunk stable
  528529#: kcmlocale.cpp:1588
  529 #, fuzzy
  530530#| msgid "Here you can choose the currency to be used when displaying monetary values, e.g. United States Dollar or Pound Sterling."
  531531msgid ""
   
  533533"e.g. $, US$ or USD.</p>"
  534534msgstr ""
  535 "Ovdje moÅŸete odabrati valutu koja će biti koriÅ¡tena prilikom prikazivanja "
  536 "monetarnih vrijednosti, npr. dolar Sjedinjenih DrÅŸava ili Britanska funta."
   535"<p>Ovdje moÅŸete odabrati simbol za prikaz novčanih vrijednosti, npr. $, US$ "
   536"ili USD.</p>"
  537537
  538538#. +> trunk stable
  539539#: kcmlocale.cpp:1644
  540 #, fuzzy
  541540#| msgid "<p>Here you can define the thousands separator used to display monetary values.</p><p>Note that the thousands separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  542541msgid ""
   
  545544"be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  546545msgstr ""
  547 "<p>Ovdje moÅŸete definirati razdjelnik tisuća za prikaz novčanih vrijednosti.<"
  548 "/p> <p>Primjetite da razdjelnik tisuća za prikaz drugih brojeva treba "
  549 "podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   546"<p>Ovdje moÅŸete definirati razdjelnicu grupa za prikaz novčanih vrijednosti.<"
   547"/p><p>Primijetite da razdjelnica tisuća za prikaz drugih brojeva treba "
   548"definirati posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  550549
  551550#. +> trunk stable
   
  556555"be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  557556msgstr ""
  558 "<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalni znak (razdjelnik) za prikaz novčanih "
  559 "vrijednosti.</p> <p>Primjetite da decimalni znak za prikaz drugih brojeva "
   557"<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalnu razdjelnicu za prikaz novčanih "
   558"vrijednosti.</p><p>Primijetite da decimalnu razdjelnicu za prikaz drugih "
   559"brojeva "
  560560"treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  561561
  562562#. +> trunk stable
  563563#: kcmlocale.cpp:1749
  564 #, fuzzy
  565564#| msgid "<p>Here you can set the number of decimal places displayed for monetary values, i.e. the number of digits <em>after</em> the decimal separator. <p>Note that the decimal places used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  566565msgid ""
   
  570569"separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  571570msgstr ""
  572 "<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta prikazanih kod monetarnih "
  573 "vrijednosti, odnosno. broj s znamenkama <em>nakon</em> decimalnog zareza.  <p>"
  574 "Primjetite da decimalna mjesta za prikaz drugih brojeva treba podesiti "
   571"<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta za prikaz novčanih "
   572"vrijednosti, odnosno broj znamenki <em>nakon</em> decimalne razdjelnice.<p>"
   573"Primijetite da decimalna mjesta za prikaz drugih brojeva treba definirati "
  575574"posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  576575
   
  583582#. +> trunk stable
  584583#: kcmlocale.cpp:1799
  585 #, fuzzy
  586584#| msgid "<p>Here you can define the thousands separator used to display monetary values.</p><p>Note that the thousands separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  587585msgid ""
   
  590588"(see the 'Numbers' tab).</p>"
  591589msgstr ""
  592 "<p>Ovdje moÅŸete definirati razdjelnik tisuća za prikaz novčanih vrijednosti.<"
  593 "/p> <p>Primjetite da razdjelnik tisuća za prikaz drugih brojeva treba "
  594 "podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   590"<p>Ovdje moÅŸete postaviti format pozitivnih novčanih vrijednosti.</p><p>"
   591"Primijetite "
   592"da pozitivni predznak za prikaz drugih brojeva valja definirati posebno "
   593"(vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  595594
  596595#. +> trunk stable
   
  656655#. +> trunk stable
  657656#: kcmlocale.cpp:1954
  658 #, fuzzy
  659657#| msgid "<p>Here you can define the decimal separator used to display monetary values.</p><p>Note that the decimal separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  660658msgid ""
   
  663661"(see the 'Numbers' tab).</p>"
  664662msgstr ""
  665 "<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalni znak (razdjelnik) za prikaz novčanih "
  666 "vrijednosti.</p> <p>Primjetite da decimalni znak za prikaz drugih brojeva "
  667 "treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   663"<p>Ovdje moÅŸete postaviti format negativnih novčanih vrijednosti.</p><p>"
   664"Primijetite "
   665"da negativnih predznak za prikaz drugih brojeva valja definirati posebno "
   666"(vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  668667
  669668#. +> trunk stable
   
  697696"<p>Ovdje moşete odabrati brojevni sustav za prikaz novčanih vrijednosti. Ako "
  698697"je izabran nearapski brojevni sustav, pokazat će se ako je korišten u jeziku "
  699 "aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p><p>Primjetite da "
   698"aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p><p>Primijetite da "
  700699"brojevni sustav za prikaz drugih brojeva treba podesiti posebno (vidjeti "
  701700"karticu 'Brojevi').</p>"
   
  804803#. +> trunk stable
  805804#: kcmlocale.cpp:2344
  806 #, fuzzy
  807805#| msgid "<p>This option determines which day will be considered as the day of the week for religious observance.</p>"
  808806msgid ""
   
  810808"the week for special religious observance.</p>"
  811809msgstr ""
  812 "<p>Ova opcija određuje koji će se dan u tjednu uzeti u obzir kao blagdan "
  813 "(nedjelja, vjerski praznik).</p>"
   810"<p>Ova opcija određuje koji će se dan u tjednu smatrati danom u "
   811"tjednu za posebne vjerske obrede.</p>"
  814812
  815813#. +> trunk stable
   
  10351033#: kcmlocale.cpp:2683
  10361034msgid "SHORTERANAME"
  1037 msgstr "KRATKOIMEERE"
   1035msgstr "KRATKINAZIVERE"
  10381036
  10391037#. +> trunk stable
   
  10701068#. +> trunk stable
  10711069#: kcmlocale.cpp:2733
  1072 #, fuzzy
  10731070#| msgid "<table><tr><td><b>YYYY</b></td><td>The year with century as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>YY</b></td><td>The year without century as a decimal number (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The month as a decimal number (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>The month as a decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>SHORTMONTH</b></td><td>The first three characters of the month name. </td></tr><tr><td><b>MONTH</b></td><td>The full month name.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>The day of month as a decimal number (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>The day of month as a decimal number (1-31).</td></tr><tr><td><b>SHORTWEEKDAY</b></td><td>The first three characters of the weekday name.</td></tr><tr><td><b>WEEKDAY</b></td><td>The full weekday name.</td></tr><tr><td><b>ERAYEAR</b></td><td>The Era Year in local format (e.g. 2000 AD).</td></tr><tr><td><b>SHORTERANAME</b></td><td>The short Era Name.</td></tr><tr><td><b>YEARINERA</b></td><td>The Year in Era as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFYEAR</b></td><td>The Day of Year as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>ISOWEEK</b></td><td>The ISO Week as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFISOWEEK</b></td><td>The Day of the ISO Week as a decimal number.</td></tr></table>"
  10741071msgid ""
   
  10931090"Day of the ISO Week as a decimal number.</td></tr></table>"
  10941091msgstr ""
  1095 "<table><tr><td><b>GGGG</b></td><td>Godina sa stoljećem kao decimalni broj.<"
   1092"<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristit će se u formatiranju kratkih "
   1093"datuma. "
   1094"Na primjer, ovo se koristi pri izlistavanju datoteka. NiÅŸe navedeni nizovi "
   1095"bit će zamijenjeni:</p><"
   1096"table><tr><td><b>GGGG</b></td><td>Godina sa stoljećem kao decimalni broj.<"
  10961097"/td></tr><tr><td><b>GG</b></td><td>Godina bez stoljeća kao decimalni broj "
  1097 "(00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Mjesec kao decimalni broj (01-12)."
  1098 "</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>Mjesec kao decimalni broj (1-12).</td><"
  1099 "/tr><tr><td><b>KRATKIMJESEC</b></td><td>Prva tri slova imena mjeseca. </td><"
  1100 "/tr><tr><td><b>MJESEC</b></td><td>Puno ime mjeseca.</td></tr><tr><td><b>DD</b>"
  1101 "</td><td>Dan u mjesecu kao decimalni broj (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b>"
  1102 "</td><td>Dan u mjesecu kao decimalni broj (1-31).</td></tr><tr><td><b>"
  1103 "KRATKIDAN</b></td><td>Prva tri slova imena dana.</td></tr><tr><td><b>DAN</b><"
  1104 "/td><td>Puno ime dana.</td></tr><tr><td><b>GODINAERA</b></td><td>Godina ere u "
  1105 "lokalnom obliku (npr. 2000. AD).</td></tr><tr><td><b>KRATKOIMEERE</b></td><td>"
  1106 "Kratko ime ere.</td></tr><tr><td><b>GODINAUERI</b></td><td>Godina u eri kao "
  1107 "decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANUGODINI</b></td><td>Dan u godini kao "
  1108 "decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>ISOTJEDAN</b></td><td>ISO tjedan kao "
  1109 "decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANISOTJEDNA</b></td><td>Dan ISO tjedna "
  1110 "kao decimalni broj.</td></tr></table>"
   1098"(00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Mjesec kao decimalni "
   1099"broj (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>Mjesec kao decimalni "
   1100"broj (1-12).</td></tr><tr><td><b>KRATKIMJESEC</b></td><td>Prva tri "
   1101"znaka iz naziva mjeseca.</td></tr><tr><td><b>MJESEC</b></td><td>Puni "
   1102"naziv mjeseca.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni "
   1103"broj (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>Dan u mjesecu kao "
   1104"decimalni broj (1-31).</td></tr><tr><td><b>KRATKIDAN</b></td><td>Prva "
   1105"tri znaka naziva dana u tjednu.</td></tr><tr><td><b>DANUTJEDNU</b></td><td>"
   1106"Puni naziv dana u tjednu.</td></tr><tr><td><b>ERAGODINA</b></td><td>Godina u "
   1107"eri "
   1108"u lokalnom formatu (npr. 2000. AD).</td></tr><tr><td><b>KRATKINAZIVERE</b><"
   1109"/td><td>"
   1110"Kratki naziv ere.</td></tr><tr><td><b>GODINAUERI</b></td><td>Godina u eri "
   1111"kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANGODINE</b></td><td>Dan u "
   1112"godini kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>ISOTJEDAN</b></td><td>ISO "
   1113"tjedan kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANISOTJEDNA</b></td><td>Dan "
   1114"u ISO tjednu kao decimalni broj.</td></tr></table>"
  11111115
  11121116#. +> trunk stable
   
  11391143#. +> trunk stable
  11401144#: kcmlocale.cpp:2894
  1141 #, fuzzy
  11421145#| msgid "<p>Here you can define the set of digits used to display numbers. If digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language of the application or the piece of text where the number is shown.</p><p>Note that the set of digits used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  11431146msgid ""
   
  11481151"values have to be set separately (see the 'Number' or 'Money' tabs).</p>"
  11491152msgstr ""
  1150 "<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz brojeva. Ako je izabran "
  1151 "nearapski brojevni sustav, pokazat će se ako je koriÅ¡ten u jeziku aplikacije "
  1152 "ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p><p>Primjetite da brojevni "
  1153 "sustav za prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti posebno (vidjeti karticu "
  1154 "'Novac').</p>"
   1153"<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz datuma i vremena. Ako "
   1154"je izabran nearapski brojevni sustav, prikazat će se samo ako je koriÅ¡ten u "
   1155"jeziku aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan datum ili vrijeme.</p>"
   1156"<p> "
   1157"Primijetite da brojevni sustav za prikaz brojčanih i novčanih vrijednosti "
   1158"valja "
   1159"postaviti posebno (vidjeti kartice 'Brojevi' i 'Novac').</p>"
  11551160
  11561161#. +> trunk stable
   
  13921397"KDE 3.5 and some other operating systems.</li></p>"
  13931398msgstr ""
   1399"<p>Ovo mijenja jedinice koje koristi većina KDE-ovih programa za prikaz "
   1400"brojeva "
   1401"u bajtovima. Tradicionalni \"kilobajt\" je značio 1024 jedinica, umjesto "
   1402"metričkih 1000 za većinu (ali ne svih) bajtnih veličina.<ul><li>Kako bi "
   1403"smanjili zbunjenost, moÅŸete koristiti nedavno standardizirane jedinice IEC-a "
   1404"koje su uvijek viÅ¡ekratnici od 1024.</li><li>Također moÅŸete odabrati metričke "
   1405"koje su uvijek u jedincama "
   1406"po 1000.</li><li>Odabiranjem JEDEC-a vraćate stare jedinice koje su se "
   1407"koristile u KDE-u 3.5 i u nekim drugim operacijskim sustavima.</li></p>"
  13941408
  13951409#. +> trunk stable
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.