Changeset 942


Ignore:
Timestamp:
Apr 5, 2011, 6:09:13 PM (13 years ago)
Author:
marko@…
Message:

Prevođenje kcmlocalea

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • kde-croatia/kde4/summit/hr/summit/messages/kdebase/kcmlocale.po

  r864 r942  
  77# Andrej Dundović <adundovi@gmail.com>, 2010.
  88# Marko Dimjasevic <marko@dimjasevic.net>, 2010, 2011.
   9# Marko DimjaÅ¡ević <marko@dimjasevic.net>, 2011.
  910msgid ""
  1011msgstr ""
   
  1213"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
  1314"POT-Creation-Date: 2011-01-19 09:01+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:40+0100\n"
  15 "Last-Translator: Marko Dimjasevic <marko@dimjasevic.net>\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-04-05 18:08+0200\n"
   16"Last-Translator: Marko DimjaÅ¡ević <marko@dimjasevic.net>\n"
  1617"Language-Team: Croatian <kde-croatia-list@lists.sourceforge.net>\n"
  1718"MIME-Version: 1.0\n"
   
  293294"using your usual installation method.</p>"
  294295msgstr ""
   296"<p>Ovo je lista instaliranih prijevoda KDE-ovog radnog prostora koji se "
   297"trenutno ne koriste. Kako biste koristili neki jezik, premjestite ga u listu "
   298"'Preferirani jezici' na ÅŸeljeno mjesto. Ako nije naveden ni jedan Vama "
   299"prikladan jezik, moÅŸda ćete trebati instalirati dodatne jezične pakete "
   300"koristeći "
   301"uobičajeni instalacijski postupak.</p>"
  295302
  296303#. i18n: ectx: property (selectedLabel), widget (KActionSelector, m_selectTranslations)
   
  308315" If no other translations are available then US English will be used.</p>"
  309316msgstr ""
   317"<p>Ovo je lista instaliranih prijevoda KDE-ovog radnog prostora koji se "
   318"trenutno koriste, navedenih ÅŸeljenim redoslijedom. Ako nije "
   319"dostupan prijevod za prvi jezik u listi, koristit će se sljedeći jezik. Ako "
   320"nije "
   321"dostupan ni jedan drugi prijevod, koristit će se američki engleski.</p>"
  310322
  311323#. +> trunk stable
   
  325337"again please install the localization files for it and add the language again."
  326338msgstr ""
   339"U VaÅ¡oj listi jezika za prijevod imate jezik s kÃŽdom '%1', no nije moguće "
   340"pronaći lokalizacijske datoteke za dotični jezik. Taj je jezik uklonjen "
   341"iz VaÅ¡e konfiguracije. Ako ga ÅŸelite ponovno dodati, instalirajte "
   342"lokalizacijske datoteke za taj jezik i ponovno ga dodajte."
  327343
  328344#. i18n: ectx: property (text), widget (KPushButton, m_buttonTranslationsInstall)
   
  347363#. +> trunk stable
  348364#: kcmlocale.cpp:1251
  349 #, fuzzy
  350365#| msgid "<p>Here you can define the thousands separator used to display numbers.</p><p>Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  351366msgid ""
   
  354369"be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  355370msgstr ""
  356 "<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnik tisuća za prikaz brojeva.</p><p>"
  357 "Primjetite da razdjelnik tisuća za prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti "
  358 "posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   371"<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnik grupa znamenki za prikaz brojeva.</p> "
   372"<p>Primijetite da razdjelnik grupa znamenki za prikaz novčanih vrijednosti "
   373"treba "
   374"podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  359375
  360376#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelDecimalSymbol)
   
  695711msgid "<p>Here you can set the Calendar System to use to display dates.</p>"
  696712msgstr ""
   713"<p>Ovdje moÅŸete postaviti kalendarski sustav koji će se koristiti za prikaz "
   714"datuma.</p>"
  697715
  698716#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, m_checkCalendarGregorianUseCommonEra)
   
  731749" This range is only applied when reading the Short Year (YY) date format.</p>"
  732750msgstr ""
   751"<p>Ova opcija određuje koje se razdoblje godina podrazumijeva za dvije "
   752"znamenke, "
   753"npr. u razdoblju od 1950. do 2049. vrijednost 10. predstavlja 2010. godinu. "
   754" Ovo se koristi samo pri formatu kratkog prikaza godine (YY).</p>"
  733755
  734756#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelWeekStartDay)
   
  11431165"<p>Note that this setting has no effect on printer paper size.</p>"
  11441166msgstr ""
   1167"<p>Ovdje moÅŸete definirati zadanu veličinu stranice koja će se koristiti u "
   1168"novim dokumentima.</p>  <p>Primijetite da ova postavka nema utjecaj na "
   1169"veličinu papira pisača.</p>"
  11451170
  11461171#. +> trunk stable
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.