Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2010, 1:30:13 PM (14 years ago)
Author:
kde-how-scripter
Message:

SF-KDE: Ažuriranje datoteka bazirano na zadnjim template datotekama + padeži.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • kde-croatia/kde4/summit/hr/summit/messages/playground-pim/kpilot.po

  r34 r92  
  66"Project-Id-Version: kpilot 0\n"
  77"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
  8 "POT-Creation-Date: 2010-02-08 10:27+0100\n"
   8"POT-Creation-Date: 2010-03-01 10:59+0100\n"
  99"PO-Revision-Date: 2004-04-20 13:27+CEST\n"
  1010"Last-Translator: auto\n"
   
  4040msgstr "Kalendar"
  4141
   42#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fInfoIcon)
   43#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fWalletErrorIcon)
   44#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fQCAErrorIcon)
  4245#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fWarnIcon1)
  4346#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fWarnIcon2)
  44 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fWalletErrorIcon)
  45 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fQCAErrorIcon)
  46 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, fInfoIcon)
  4747#. +> trunk
  4848#: conduits/akonadibase/akonadi-setup-widget.ui:49
   
  453453msgstr "&Standardni adresar"
  454454
   455#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
  455456#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_6)
  456 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
  457457#. +> trunk
  458458#: conduits/contacts/settingswidget.ui:25
   
  463463msgstr "konflikti"
  464464
   465#. i18n: ectx: property (title), widget (Q3ButtonGroup, fConflictResolution)
  465466#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_3)
  466 #. i18n: ectx: property (title), widget (Q3ButtonGroup, fConflictResolution)
  467467#. +> trunk
  468468#: conduits/contacts/settingswidget.ui:31
   
  11901190
  11911191#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget)
   1192#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_2)
  11921193#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
  1193 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_2)
  11941194#. +> trunk
  11951195#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:32
   
  12851285msgstr "Unesite ime direktorija u kome se čuvaju kopije baza podataka sa ručnog računala. Lokalne kopije se prave samo ako je i kućica popunjena."
  12861286
   1287#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget)
  12871288#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
  1288 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget)
  12891289#. +> trunk
  12901290#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:152
   
  12941294msgstr "PC → ručni računalo"
  12951295
   1296#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  12961297#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, fCompress)
  1297 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  12981298#. +> trunk
  12991299#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:158
   
  13021302msgstr "&Komprimiraj"
  13031303
   1304#. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox)
  13041305#. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, fCompress)
  1305 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox)
  13061306#. +> trunk
  13071307#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:164
   
  13181318msgstr "PalmDOC format podrÅŸava kompresovanje teksta da bi se uÅ¡tedela memorija. Ako popunite ovu kućicu, tekst će zauzimati oko 50% manje memorije u odnosu na nekompresovano stanje. Skoro svi DOC čitači podrÅŸavaju ovako kompresovane tekstove."
  13191319
   1320#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13201321#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, fConvertBookmarks)
  1321 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13221322#. +> trunk
  13231323#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:174
   
  13341334msgstr "Åœeliti li da konvertujete markere? Većina DOC čitača podrÅŸava markere. Morate dodatno pruÅŸiti i neke informacije o tome gdje bi markeri trebalo da se postave i njihove naslove. Uključite bar jednu od dole ponuđenih vrsta markera."
  13351335
   1336#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13361337#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, fBookmarksInline)
  1337 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13381338#. +> trunk
  13391339#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:203
   
  13491349msgstr ""
  13501350
   1351#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel)
  13511352#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
  1352 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel)
  13531353#. +> trunk
  13541354#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:216
   
  13581358msgstr "&Kodiranje:"
  13591359
   1360#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13601361#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, fBookmarksEndtags)
  1361 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13621362#. +> trunk
  13631363#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:229
   
  13731373msgstr ""
  13741374
   1375#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13751376#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, fBookmarksBmk)
  1376 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
  13771377#. +> trunk
  13781378#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:239
   
  13891389msgstr "Treba koristiti regularne izraze u datoteku textname.bmk (ako je textname.txt ime datotekaa sa samim tekstom) za pretraÅŸivanje teksta za markerima. Pogledajte dokumentaciju za opis formata .bmk datotekaa."
  13901390
   1391#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget)
  13911392#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
  1392 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget)
  13931393#. +> trunk
  13941394#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:253
   
  14111411msgstr ""
  14121412
   1413#. i18n: ectx: property (title), widget (QButtonGroup)
  14131414#. i18n: ectx: property (title), widget (Q3ButtonGroup, fPCBookmarks)
  1414 #. i18n: ectx: property (title), widget (QButtonGroup)
  14151415#. +> trunk
  14161416#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:285
   
  14201420msgstr "Konvertuj markere"
  14211421
   1422#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton)
  14221423#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, radioButton8)
  1423 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton)
  14241424#. +> trunk
  14251425#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:291
   
  14481448msgstr ""
  14491449
   1450#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton)
  14501451#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, radioButton9)
  1451 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton)
  14521452#. +> trunk
  14531453#: conduits/docconduit/doc-setupdialog.ui:320
   
  18661866msgstr "&Koristi KPilot"
  18671867
   1868#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
  18681869#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
  1869 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
  18701870#. +> trunk
  18711871#: conduits/keyringconduit/keyringeditor/passworddialog.ui:21
   
  36463646msgstr ""
  36473647
   3648#. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, StartExitConfigWidget)
   3649#. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, BackupConfigWidget)
  36483650#. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, SyncConfigWidget)
  3649 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, BackupConfigWidget)
  3650 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, StartExitConfigWidget)
  36513651#. +> trunk
  36523652#: kpilot/config_page_backup.ui:15 kpilot/config_page_startup.ui:16
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.