Ignore:
Timestamp:
Feb 17, 2010, 11:42:50 PM (14 years ago)
Author:
Andrej Dundović
Message:

Ispravak - see #15

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • kde-croatia/kde4/summit/hr/summit/messages/kdebase/kfontinst.po

  r21 r30  
  164164"%1"
  165165msgstr ""
  166 "Jeste li sigurni da ÅŸelite obrisati:\n"
   166"Jeste li sigurni da ÅŸelite izbrisati:\n"
  167167"%1"
  168168
   
  170170#: kcmfontinst/DuplicatesDialog.cpp:225
  171171msgid "Are you sure you wish to delete:"
  172 msgstr "Jeste li sigurni da ÅŸelite obrisati:"
   172msgstr "Jeste li sigurni da ÅŸelite izbrisati:"
  173173
  174174#. +> trunk stable
   
  828828"<p>'<b>%1</b>'?</p>"
  829829msgstr ""
  830 "<p>Åœelite li zaista obrisati</p>"
   830"<p>Åœelite li zaista izbrisati</p>"
  831831"<p>'<b>%1</b>'?</p>"
  832832
   
  841841msgid "Do you really want to delete this font?"
  842842msgid_plural "Do you really want to delete these %1 fonts?"
  843 msgstr[0] "Åœelite li zaista obrisati ovo %1 pismo?"
  844 msgstr[1] "Åœelite li zaista obrisati ova %1 pisma?"
  845 msgstr[2] "Åœelite li zaista obrisati ovih %1 pisama?"
   843msgstr[0] "Åœelite li zaista izbrisati ovo %1 pismo?"
   844msgstr[1] "Åœelite li zaista izbrisati ova %1 pisma?"
   845msgstr[2] "Åœelite li zaista izbrisati ovih %1 pisama?"
  846846
  847847#. +> trunk stable
   
  12331233#: kio/KioFonts.cpp:495
  12341234msgid "Only fonts may be deleted."
  1235 msgstr "Samo pisma mogu biti obrisana."
   1235msgstr "Samo pisma mogu biti izbrisana."
  12361236
  12371237#. +> trunk stable
   
  29272927#~ " Do you wish to delete all of these?</p>"
  29282928#~ msgstr ""
  2929 #~ "<p>PokuÅ¡avate obrisati pismo koje se nalazi u datoteci zajedno sa ostalim pismima; da biste nastavili sa brisanjem, sva pisma će se morati obrisati. Riječ je o sljedećim pismima:</p>"
   2929#~ "<p>PokuÅ¡avate izbrisati pismo koje se nalazi u datoteci zajedno sa ostalim pismima; da biste nastavili sa brisanjem, sva pisma će se morati izbrisati. Riječ je o sljedećim pismima:</p>"
  29302930#~ " "
  29312931#~ "<ul>%1</ul>"
  29322932#~ " "
  29332933#~ "<p>\n"
  2934 #~ " Åœelite li obrisati sva navedena?</p>"
   2934#~ " Åœelite li izbrisati sva navedena?</p>"
  29352935
  29362936#~ msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.