Ignore:
Timestamp:
Jul 12, 2011, 6:07:34 PM (13 years ago)
Author:
marko@…
Message:

Prevođenje u kdebaseu

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • kde-croatia/kde4/summit/hr/summit/messages/kdebase/kcmlocale.po

  r1124 r1129  
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
  1414"POT-Creation-Date: 2011-07-10 07:56+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2011-05-03 01:03+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-07-12 17:05+0200\n"
  1616"Last-Translator: Marko Dimjašević <marko@dimjasevic.net>\n"
  1717"Language-Team: Croatian <kde-croatia-list@lists.sourceforge.net>\n"
   
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2121"Language: hr\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
   22"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
   23"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  2324"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
  2425"X-Environment: kde\n"
   
  2930msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
  3031msgid "Your names"
  31 msgstr "Dario Lah, Denis Lackovic, Vlatko Kosturjak, Oliver Mucafir, Andrej Dundović, Marko DimjaÅ¡ević"
   32msgstr ""
   33"Dario Lah, Denis Lackovic, Vlatko Kosturjak, Oliver Mucafir, Andrej Dundović, "
   34"Marko DimjaÅ¡ević"
  3235
  3336#. +> trunk stable
  3437msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
  3538msgid "Your emails"
  36 msgstr "lokalizacija@linux.hr, lokalizacija@linux.hr, lokalizacija@linux.hr, oliver.untwist@gmail.com, adundovi@gmail.com, marko@dimjasevic.net"
   39msgstr ""
   40"lokalizacija@linux.hr, lokalizacija@linux.hr, lokalizacija@linux.hr, oliver."
   41"untwist@gmail.com, adundovi@gmail.com, marko@dimjasevic.net"
  3742
  3843#. +> trunk stable
   
  7580#: kcmlocale.cpp:462
  7681#, kde-format
  77 msgid "You have the language with code '%1' in your list of languages to use for translation but the localization files for it could not be found. The language has been removed from your configuration. If you want to add it again please install the localization files for it and add the language again."
  78 msgstr "U VaÅ¡oj listi jezika za prijevod imate jezik s kÃŽdom '%1', no nije moguće pronaći lokalizacijske datoteke za dotični jezik. Taj je jezik uklonjen iz VaÅ¡e konfiguracije. Ako ga ÅŸelite ponovno dodati, instalirajte lokalizacijske datoteke za taj jezik i ponovno ga dodajte."
   82msgid ""
   83"You have the language with code '%1' in your list of languages to use for "
   84"translation but the localization files for it could not be found. The "
   85"language has been removed from your configuration. If you want to add it "
   86"again please install the localization files for it and add the language again."
   87msgstr ""
   88"U VaÅ¡oj listi jezika za prijevod imate jezik s kÃŽdom '%1', no nije moguće "
   89"pronaći lokalizacijske datoteke za dotični jezik. Taj je jezik uklonjen iz "
   90"VaÅ¡e konfiguracije. Ako ga ÅŸelite ponovno dodati, instalirajte lokalizacijske "
   91"datoteke za taj jezik i ponovno ga dodajte."
  7992
  8093#. +> trunk stable
   
  8497"To change the language of all programs, you will have to logout first."
  8598msgstr ""
  86 "Promijenjene jezične postavke primijenjuju se samo na novo pokrenute aplikacije.\n"
   99"Promijenjene jezične postavke primijenjuju se samo na novo pokrenute "
   100"aplikacije.\n"
  87101"Ako ÅŸelite promijeniti jezik u svim programima morate se prvo odjaviti."
  88102
   
  96110msgid ""
  97111"<h1>Country/Region & Language</h1>\n"
  98 "<p>Here you can set your localization settings such as language, numeric formats, date and time formats, etc.  Choosing a country will load a set of default formats which you can then change to your personal preferences.  These personal preferences will remain set even if you change the country.  The reset buttons allow you to easily see where you have personal settings and to restore those items to the country's default value.</p>"
   112"<p>Here you can set your localization settings such as language, numeric "
   113"formats, date and time formats, etc.  Choosing a country will load a set of "
   114"default formats which you can then change to your personal preferences.  "
   115"These personal preferences will remain set even if you change the country.  "
   116"The reset buttons allow you to easily see where you have personal settings "
   117"and to restore those items to the country's default value.</p>"
  99118msgstr ""
  100119"<h1>Zemlja i jezik</h1>\n"
  101 "<p>Ovdje moÅŸete postaviti vaÅ¡e lokalizacijske postavke kao Å¡to su jezik, brojčani formati, formati datuma i vremena itd. Odabir zemlje će učitati skup zadanih formata koje moÅŸete prilagoditi vlastitim ÅŸeljama i one će biti zapamćene i kad promijenite zemlju. Gumbi za povratak na uobičajeno omogućuju Vam da lako uočite gdje imate prilagođene postavke i da ih vratite na zadane vrijednosti za određenu zemlju.</p>"
   120"<p>Ovdje moÅŸete postaviti vaÅ¡e lokalizacijske postavke kao Å¡to su jezik, "
   121"brojčani formati, formati datuma i vremena itd. Odabir zemlje će učitati skup "
   122"zadanih formata koje moÅŸete prilagoditi vlastitim ÅŸeljama i one će biti "
   123"zapamćene i kad promijenite zemlju. Gumbi za povratak na uobičajeno omogućuju "
   124"Vam da lako uočite gdje imate prilagođene postavke i da ih vratite na zadane "
   125"vrijednosti za određenu zemlju.</p>"
  102126
  103127#. +> trunk stable
   
  233257#. +> trunk stable
  234258#: kcmlocale.cpp:1072
  235 msgid "<p>This is the country where you live.  The KDE Workspace will use the settings for this country or region.</p>"
  236 msgstr "<p>Ovo je drÅŸava u kojoj ÅŸivite.  KDE-ov radni prostor će koristiti postavke za ovu drÅŸavu ili regiju.</p>"
   259msgid ""
   260"<p>This is the country where you live.  The KDE Workspace will use the "
   261"settings for this country or region.</p>"
   262msgstr ""
   263"<p>Ovo je drÅŸava u kojoj ÅŸivite.  KDE-ov radni prostor će koristiti postavke "
   264"za ovu drÅŸavu ili regiju.</p>"
  237265
  238266#. +> trunk stable
   
  256284#. +> trunk stable
  257285#: kcmlocale.cpp:1132
  258 msgid "<p>This is the country subdivision where you live, e.g. your state or province.  The KDE Workspace will use this setting for local information services such as holidays.</p>"
  259 msgstr "<p>Ovo je podrazred drÅŸava gdje ÅŸivite, npr. savezna drÅŸava ili pokrajina.  KDE-ov radni prostor će koristiti ove postavke za servise za lokalne informacije kao Å¡to su praznici.</p>"
   286msgid ""
   287"<p>This is the country subdivision where you live, e.g. your state or "
   288"province.  The KDE Workspace will use this setting for local information "
   289"services such as holidays.</p>"
   290msgstr ""
   291"<p>Ovo je podrazred drÅŸava gdje ÅŸivite, npr. savezna drÅŸava ili pokrajina.  "
   292"KDE-ov radni prostor će koristiti ove postavke za servise za lokalne "
   293"informacije kao Å¡to su praznici.</p>"
  260294
  261295#. i18n: ectx: property (availableLabel), widget (KActionSelector, m_selectTranslations)
   
  267301#. +> trunk stable
  268302#: kcmlocale.cpp:1170
  269 msgid "<p>This is the list of installed KDE Workspace language translations not currently being used.  To use a language translation move it to the 'Preferred Languages' list in the order of preference.  If no suitable languages are listed, then you may need to install more language packages using your usual installation method.</p>"
  270 msgstr "<p>Ovo je lista instaliranih prijevoda KDE-ovog radnog prostora koji se trenutno ne koriste. Kako biste koristili neki jezik, premjestite ga u listu 'Preferirani jezici' na ÅŸeljeno mjesto. Ako nije naveden ni jedan Vama prikladan jezik, moÅŸda ćete trebati instalirati dodatne jezične pakete koristeći uobičajeni instalacijski postupak.</p>"
   303msgid ""
   304"<p>This is the list of installed KDE Workspace language translations not "
   305"currently being used.  To use a language translation move it to the "
   306"'Preferred Languages' list in the order of preference.  If no suitable "
   307"languages are listed, then you may need to install more language packages "
   308"using your usual installation method.</p>"
   309msgstr ""
   310"<p>Ovo je lista instaliranih prijevoda KDE-ovog radnog prostora koji se "
   311"trenutno ne koriste. Kako biste koristili neki jezik, premjestite ga u listu "
   312"'Preferirani jezici' na ÅŸeljeno mjesto. Ako nije naveden ni jedan Vama "
   313"prikladan jezik, moÅŸda ćete trebati instalirati dodatne jezične pakete "
   314"koristeći uobičajeni instalacijski postupak.</p>"
  271315
  272316#. i18n: ectx: property (selectedLabel), widget (KActionSelector, m_selectTranslations)
   
  278322#. +> trunk stable
  279323#: kcmlocale.cpp:1180
  280 msgid "<p>This is the list of installed KDE Workspace language translations currently being used, listed in order of preference.  If a translation is not available for the first language in the list, the next language will be used.  If no other translations are available then US English will be used.</p>"
  281 msgstr "<p>Ovo je lista instaliranih prijevoda KDE-ovog radnog prostora koji se trenutno koriste, navedenih ÅŸeljenim redoslijedom. Ako nije dostupan prijevod za prvi jezik u listi, koristit će se sljedeći jezik. Ako nije dostupan ni jedan drugi prijevod, koristit će se američki engleski.</p>"
   324msgid ""
   325"<p>This is the list of installed KDE Workspace language translations "
   326"currently being used, listed in order of preference.  If a translation is not "
   327"available for the first language in the list, the next language will be used. "
   328" If no other translations are available then US English will be used.</p>"
   329msgstr ""
   330"<p>Ovo je lista instaliranih prijevoda KDE-ovog radnog prostora koji se "
   331"trenutno koriste, navedenih ÅŸeljenim redoslijedom. Ako nije dostupan prijevod "
   332"za prvi jezik u listi, koristit će se sljedeći jezik. Ako nije dostupan ni "
   333"jedan drugi prijevod, koristit će se američki engleski.</p>"
  282334
  283335#. +> trunk stable
   
  304356#: kcmlocale.cpp:1300 kcmlocale.cpp:1754 kcmlocalewidget.ui:163
  305357#: kcmlocalewidget.ui:524
  306 #, fuzzy
  307358msgid "Digit grouping:"
  308 msgstr "svetlosna grupa"
   359msgstr "Grupiranje znamenki:"
  309360
  310361#. +> trunk stable
   
  312363#, fuzzy
  313364#| msgid "<p>Here you can define the digit group separator used to display numbers.</p><p>Note that the digit group separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  314 msgid "<p>Here you can define the digit grouping used to display numbers.</p><p>Note that the digit grouping used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  315 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnicu grupa znamenki za prikaz brojeva.</p><p>Primijetite da razdjelnik grupa znamenki za prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   365msgid ""
   366"<p>Here you can define the digit grouping used to display numbers.</p><p>Note "
   367"that the digit grouping used to display monetary values has to be set "
   368"separately (see the 'Money' tab).</p>"
   369msgstr ""
   370"<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnicu grupa znamenki za prikaz brojeva.</p><p>"
   371"Primijetite da razdjelnik grupa znamenki za prikaz novčanih vrijednosti treba "
   372"podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  316373
  317374#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelThousandsSeparator)
   
  325382#. +> trunk stable
  326383#: kcmlocale.cpp:1339
  327 msgid "<p>Here you can define the digit group separator used to display numbers.</p><p>Note that the digit group separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  328 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnicu grupa znamenki za prikaz brojeva.</p><p>Primijetite da razdjelnik grupa znamenki za prikaz novčanih vrijednosti treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   384msgid ""
   385"<p>Here you can define the digit group separator used to display numbers.</p>"
   386"<p>Note that the digit group separator used to display monetary values has to "
   387"be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
   388msgstr ""
   389"<p>Ovdje moÅŸete odrediti razdjelnicu grupa znamenki za prikaz brojeva.</p><p>"
   390"Primijetite da razdjelnik grupa znamenki za prikaz novčanih vrijednosti treba "
   391"podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  329392
  330393#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelDecimalSymbol)
   
  338401#. +> trunk stable
  339402#: kcmlocale.cpp:1396
  340 msgid "<p>Here you can define the decimal separator used to display numbers (i.e. a dot or a comma in most countries).</p><p>Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  341 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odrediti decimalnu razdjelnicu za prikaz brojeva (točka ili zarez u mnogim zemljama).</p><p>Primijetite da decimalna razdjelnica za prikaz novčanih vrijednosti valja definirati posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   403msgid ""
   404"<p>Here you can define the decimal separator used to display numbers (i.e. a "
   405"dot or a comma in most countries).</p><p>Note that the decimal separator used "
   406"to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
   407msgstr ""
   408"<p>Ovdje moÅŸete odrediti decimalnu razdjelnicu za prikaz brojeva (točka ili "
   409"zarez u mnogim zemljama).</p><p>Primijetite da decimalna razdjelnica za "
   410"prikaz novčanih vrijednosti valja definirati posebno (vidjeti karticu "
   411"'Novac').</p>"
  342412
  343413#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelDecimalPlaces)
   
  351421#. +> trunk stable
  352422#: kcmlocale.cpp:1447
  353 msgid "<p>Here you can set the number of decimal places displayed for numeric values, i.e. the number of digits <em>after</em> the decimal separator.</p><p>Note that the decimal places used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  354 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta za prikaz brojčanih vrijednosti, odnosno broj znamenki <em>nakon</em> decimalne razdjelnice.</p><p>Primijetite da decimalna mjesta za prikaz novčanih vrijednosti valja podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   423msgid ""
   424"<p>Here you can set the number of decimal places displayed for numeric "
   425"values, i.e. the number of digits <em>after</em> the decimal separator.</p><p>"
   426"Note that the decimal places used to display monetary values has to be set "
   427"separately (see the 'Money' tab).</p>"
   428msgstr ""
   429"<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta za prikaz brojčanih "
   430"vrijednosti, odnosno broj znamenki <em>nakon</em> decimalne razdjelnice.</p><"
   431"p>Primijetite da decimalna mjesta za prikaz novčanih vrijednosti valja "
   432"podesiti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  355433
  356434#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelPositiveFormat)
   
  362440#. +> trunk stable
  363441#: kcmlocale.cpp:1485
  364 msgid "<p>Here you can specify text used to prefix positive numbers. Most locales leave this blank.</p><p>Note that the positive sign used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  365 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će biti prefiks pozitivnim brojevima. Većina zemalja ima prazan tekst.</p><p>Primijetite da pozitivni predznak za prikaz novčanih vrijednosti valja postavitiposebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   442msgid ""
   443"<p>Here you can specify text used to prefix positive numbers. Most locales "
   444"leave this blank.</p><p>Note that the positive sign used to display monetary "
   445"values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
   446msgstr ""
   447"<p>Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će biti prefiks pozitivnim brojevima. "
   448"Većina zemalja ima prazan tekst.</p><p>Primijetite da pozitivni predznak za "
   449"prikaz novčanih vrijednosti valja postavitiposebno (vidjeti karticu 'Novac')."
   450"</p>"
  366451
  367452#. +> trunk stable
   
  379464#. +> trunk stable
  380465#: kcmlocale.cpp:1542
  381 msgid "<p>Here you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus (-).</p><p>Note that the negative sign used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  382 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će biti prefiks negativnim brojevima. Ovo ne bi smjelo biti prazno kako biste mogli razlikovati pozitivne od negativnih brojeva. Obično se postavlja minus (-).</p><p>Primijetite da negativni predznak za prikaz novčanih vrijednosti valja postaviti posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   466msgid ""
   467"<p>Here you can specify text used to prefix negative numbers. This should not "
   468"be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is "
   469"normally set to minus (-).</p><p>Note that the negative sign used to display "
   470"monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
   471msgstr ""
   472"<p>Ovdje moÅŸete navesti tekst koji će biti prefiks negativnim brojevima. Ovo "
   473"ne bi smjelo biti prazno kako biste mogli razlikovati pozitivne od negativnih "
   474"brojeva. Obično se postavlja minus (-).</p><p>Primijetite da negativni "
   475"predznak za prikaz novčanih vrijednosti valja postaviti posebno (vidjeti "
   476"karticu 'Novac').</p>"
  383477
  384478#. +> trunk stable
   
  399493#. +> trunk stable
  400494#: kcmlocale.cpp:1596
  401 msgid "<p>Here you can define the set of digits used to display numbers. If digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language of the application or the piece of text where the number is shown.</p> <p>Note that the set of digits used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).</p>"
  402 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz brojeva. Ako je izabran nearapski brojevni sustav, prikazat će se samo ako je koriÅ¡ten u jeziku aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p> <p>Primijetite da brojevni sustav za prikaz novčanih vrijednosti valja definirati posebno (vidjeti karticu 'Novac').</p>"
   495msgid ""
   496"<p>Here you can define the set of digits used to display numbers. If digits "
   497"other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language "
   498"of the application or the piece of text where the number is shown.</p> <p>"
   499"Note that the set of digits used to display monetary values has to be set "
   500"separately (see the 'Money' tab).</p>"
   501msgstr ""
   502"<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz brojeva. Ako je izabran "
   503"nearapski brojevni sustav, prikazat će se samo ako je koriÅ¡ten u jeziku "
   504"aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p> <p>Primijetite da "
   505"brojevni sustav za prikaz novčanih vrijednosti valja definirati posebno "
   506"(vidjeti karticu 'Novac').</p>"
  403507
  404508#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelCurrencyCode)
   
  410514#. +> trunk stable
  411515#: kcmlocale.cpp:1637
  412 msgid "<p>Here you can choose the currency to be used when displaying monetary values, e.g. United States Dollar or Pound Sterling.</p>"
  413 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odabrati valutu za prikaznovčanih vrijednosti, npr. dolar Sjedinjenih DrÅŸava ili funta Ujedinjenog Kraljevstva.</p>"
   516msgid ""
   517"<p>Here you can choose the currency to be used when displaying monetary "
   518"values, e.g. United States Dollar or Pound Sterling.</p>"
   519msgstr ""
   520"<p>Ovdje moÅŸete odabrati valutu za prikaznovčanih vrijednosti, npr. dolar "
   521"Sjedinjenih DrÅŸava ili funta Ujedinjenog Kraljevstva.</p>"
  414522
  415523#. +> trunk stable
   
  428536#. +> trunk stable
  429537#: kcmlocale.cpp:1698
  430 msgid "<p>Here you can choose the symbol to be used when displaying monetary values, e.g. $, US$ or USD.</p>"
  431 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odabrati simbol za prikaz novčanih vrijednosti, npr. $, US$ ili USD.</p>"
   538msgid ""
   539"<p>Here you can choose the symbol to be used when displaying monetary values, "
   540"e.g. $, US$ or USD.</p>"
   541msgstr ""
   542"<p>Ovdje moÅŸete odabrati simbol za prikaz novčanih vrijednosti, npr. $, US$ "
   543"ili USD.</p>"
  432544
  433545#. +> trunk stable
   
  435547#, fuzzy
  436548#| msgid "<p>Here you can define the decimal separator used to display monetary values.</p><p>Note that the decimal separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  437 msgid "<p>Here you can define the digit grouping used to display monetary values.</p><p>Note that the digit grouping used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  438 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalnu razdjelnicu za prikaz novčanih vrijednosti.</p><p>Primijetite da decimalnu razdjelnicu za prikaz drugih brojeva treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   549msgid ""
   550"<p>Here you can define the digit grouping used to display monetary values.</p>"
   551"<p>Note that the digit grouping used to display other numbers has to be "
   552"defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
   553msgstr ""
   554"<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalnu razdjelnicu za prikaz novčanih "
   555"vrijednosti.</p><p>Primijetite da decimalnu razdjelnicu za prikaz drugih "
   556"brojeva treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  439557
  440558#. +> trunk stable
  441559#: kcmlocale.cpp:1794
  442 msgid "<p>Here you can define the group separator used to display monetary values.</p><p>Note that the thousands separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  443 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete definirati razdjelnicu grupa za prikaz novčanih vrijednosti.</p><p>Primijetite da razdjelnica tisuća za prikaz drugih brojeva treba definirati posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   560msgid ""
   561"<p>Here you can define the group separator used to display monetary values.<"
   562"/p><p>Note that the thousands separator used to display other numbers has to "
   563"be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
   564msgstr ""
   565"<p>Ovdje moÅŸete definirati razdjelnicu grupa za prikaz novčanih vrijednosti.<"
   566"/p><p>Primijetite da razdjelnica tisuća za prikaz drugih brojeva treba "
   567"definirati posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  444568
  445569#. +> trunk stable
  446570#: kcmlocale.cpp:1849
  447 msgid "<p>Here you can define the decimal separator used to display monetary values.</p><p>Note that the decimal separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  448 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalnu razdjelnicu za prikaz novčanih vrijednosti.</p><p>Primijetite da decimalnu razdjelnicu za prikaz drugih brojeva treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   571msgid ""
   572"<p>Here you can define the decimal separator used to display monetary values."
   573"</p><p>Note that the decimal separator used to display other numbers has to "
   574"be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
   575msgstr ""
   576"<p>Ovdje moÅŸete definirati decimalnu razdjelnicu za prikaz novčanih "
   577"vrijednosti.</p><p>Primijetite da decimalnu razdjelnicu za prikaz drugih "
   578"brojeva treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  449579
  450580#. +> trunk stable
  451581#: kcmlocale.cpp:1902
  452 msgid "<p>Here you can set the number of decimal places displayed for monetary values, i.e. the number of digits <em>after</em> the decimal separator.</p><p>Note that the decimal places used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  453 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta za prikaz novčanih vrijednosti, odnosno broj znamenki <em>nakon</em> decimalne razdjelnice.</p><p>Primijetite da decimalna mjesta za prikaz drugih brojeva treba definirati posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   582msgid ""
   583"<p>Here you can set the number of decimal places displayed for monetary "
   584"values, i.e. the number of digits <em>after</em> the decimal separator.</p><p>"
   585"Note that the decimal places used to display other numbers has to be defined "
   586"separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
   587msgstr ""
   588"<p>Ovdje moÅŸete postaviti broj decimalnih mjesta za prikaz novčanih "
   589"vrijednosti, odnosno broj znamenki <em>nakon</em> decimalne razdjelnice.</p><"
   590"p>Primijetite da decimalna mjesta za prikaz drugih brojeva treba definirati "
   591"posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  454592
  455593#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelMonetaryPositiveFormat)
   
  461599#. +> trunk stable
  462600#: kcmlocale.cpp:1953
  463 msgid "<p>Here you can set the format of positive monetary values.</p><p>Note that the positive sign used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  464 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti format pozitivnih novčanih vrijednosti.</p><p>Primijetite da pozitivni predznak za prikaz drugih brojeva valja definirati posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   601msgid ""
   602"<p>Here you can set the format of positive monetary values.</p><p>Note that "
   603"the positive sign used to display other numbers has to be defined separately "
   604"(see the 'Numbers' tab).</p>"
   605msgstr ""
   606"<p>Ovdje moÅŸete postaviti format pozitivnih novčanih vrijednosti.</p><p>"
   607"Primijetite da pozitivni predznak za prikaz drugih brojeva valja definirati "
   608"posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  465609
  466610#. +> trunk stable
   
  496640#. +> trunk stable
  497641#: kcmlocale.cpp:2010
  498 msgid "Here you can select how a positive sign will be positioned. This only affects monetary values."
  499 msgstr "Ovdje birate kako će znak za pozitivno biti postavljen. Ovdje podeÅ¡eno će ujtecati samo na novčane vrijednosti."
   642msgid ""
   643"Here you can select how a positive sign will be positioned. This only affects "
   644"monetary values."
   645msgstr ""
   646"Ovdje birate kako će znak za pozitivno biti postavljen. Ovdje podeÅ¡eno će "
   647"ujtecati samo na novčane vrijednosti."
  500648
  501649#. +> trunk stable
   
  506654#. +> trunk stable
  507655#: kcmlocale.cpp:2014
  508 msgid "If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i.e. to the left of the value) for all positive monetary values. If not, it will be postfixed (i.e. to the right)."
  509 msgstr "Ako ovdje odaberete, znak valute će se pisati kao prefix (slijeva) za sve pozitivne vrijednosti novca. U suprotnom, on će biti zdesna."
   656msgid ""
   657"If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i.e. to the "
   658"left of the value) for all positive monetary values. If not, it will be "
   659"postfixed (i.e. to the right)."
   660msgstr ""
   661"Ako ovdje odaberete, znak valute će se pisati kao prefix (slijeva) za sve "
   662"pozitivne vrijednosti novca. U suprotnom, on će biti zdesna."
  510663
  511664#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelMonetaryNegativeFormat)
   
  517670#. +> trunk stable
  518671#: kcmlocale.cpp:2108
  519 msgid "<p>Here you can set the format of negative monetary values.</p><p>Note that the negative sign used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  520 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti format negativnih novčanih vrijednosti.</p><p>Primijetite da negativnih predznak za prikaz drugih brojeva valja definirati posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   672msgid ""
   673"<p>Here you can set the format of negative monetary values.</p><p>Note that "
   674"the negative sign used to display other numbers has to be defined separately "
   675"(see the 'Numbers' tab).</p>"
   676msgstr ""
   677"<p>Ovdje moÅŸete postaviti format negativnih novčanih vrijednosti.</p><p>"
   678"Primijetite da negativnih predznak za prikaz drugih brojeva valja definirati "
   679"posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
  521680
  522681#. +> trunk stable
  523682#: kcmlocale.cpp:2120
  524 msgid "Here you can select how a negative sign will be positioned. This only affects monetary values."
  525 msgstr "Ovdje moÅŸete odabrati smjeÅ¡taj znaka negativnosti. Ovo se odnosi samo na novačane vrijednosti."
   683msgid ""
   684"Here you can select how a negative sign will be positioned. This only affects "
   685"monetary values."
   686msgstr ""
   687"Ovdje moÅŸete odabrati smjeÅ¡taj znaka negativnosti. Ovo se odnosi samo na "
   688"novačane vrijednosti."
  526689
  527690#. +> trunk stable
  528691#: kcmlocale.cpp:2125
  529 msgid "If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i.e. to the left of the value) for all negative monetary values. If not, it will be postfixed (i.e. to the right)."
  530 msgstr "Ako ovdje omogućite, znak za valutu će biti stavljen ispred (slijeva) negativnih novčanih vrijednosti. U surotnom, biti će stavljen straga (zdesna)."
   692msgid ""
   693"If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i.e. to the "
   694"left of the value) for all negative monetary values. If not, it will be "
   695"postfixed (i.e. to the right)."
   696msgstr ""
   697"Ako ovdje omogućite, znak za valutu će biti stavljen ispred (slijeva) "
   698"negativnih novčanih vrijednosti. U surotnom, biti će stavljen straga (zdesna)."
  531699
  532700#. +> trunk stable
  533701#: kcmlocale.cpp:2215
  534 msgid "<p>Here you can define the set of digits used to display monetary values. If digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language of the application or the piece of text where the number is shown.</p><p>Note that the set of digits used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
  535 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odabrati brojevni sustav za prikaz novčanih vrijednosti. Ako je izabran nearapski brojevni sustav, pokazat će se ako je koriÅ¡ten u jeziku aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p><p>Primijetite da brojevni sustav za prikaz drugih brojeva treba podesiti posebno (vidjeti karticu 'Brojevi').</p>"
   702msgid ""
   703"<p>Here you can define the set of digits used to display monetary values. If "
   704"digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the "
   705"language of the application or the piece of text where the number is shown.<"
   706"/p><p>Note that the set of digits used to display other numbers has to be "
   707"defined separately (see the 'Numbers' tab).</p>"
   708msgstr ""
   709"<p>Ovdje moÅŸete odabrati brojevni sustav za prikaz novčanih vrijednosti. Ako "
   710"je izabran nearapski brojevni sustav, pokazat će se ako je koriÅ¡ten u jeziku "
   711"aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan broj.</p><p>Primijetite da "
   712"brojevni sustav za prikaz drugih brojeva treba podesiti posebno (vidjeti "
   713"karticu 'Brojevi').</p>"
  536714
  537715#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelCalendarSystem)
   
  544722#: kcmlocale.cpp:2258
  545723msgid "<p>Here you can set the Calendar System to use to display dates.</p>"
  546 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti kalendarski sustav koji će se koristiti za prikaz datuma.</p>"
   724msgstr ""
   725"<p>Ovdje moÅŸete postaviti kalendarski sustav koji će se koristiti za prikaz "
   726"datuma.</p>"
  547727
  548728#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, m_checkCalendarGregorianUseCommonEra)
   
  554734#. +> trunk stable
  555735#: kcmlocale.cpp:2314
  556 msgid "<p>This option determines if the Common Era (CE/BCE) should be used instead of the Christian Era (AD/BC).</p>"
  557 msgstr "<p>Ova opcija određuje da li se koristi \"NaÅ¡a era\" (CE/BCE) umjesto \"Kršćanska era\" (AD/BC).</p>"
   736msgid ""
   737"<p>This option determines if the Common Era (CE/BCE) should be used instead "
   738"of the Christian Era (AD/BC).</p>"
   739msgstr ""
   740"<p>Ova opcija određuje da li se koristi \"NaÅ¡a era\" (CE/BCE) umjesto "
   741"\"Kršćanska era\" (AD/BC).</p>"
  558742
  559743#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelShortYearWindow)
   
  572756#. +> trunk stable
  573757#: kcmlocale.cpp:2359
  574 msgid "<p>This option determines what year range a two digit date is interpreted as, for example with a range of 1950 to 2049 the value 10 is interpreted as 2010.  This range is only applied when reading the Short Year (YY) date format.</p>"
  575 msgstr "<p>Ova opcija određuje koje se razdoblje godina podrazumijeva za dvije znamenke, npr. u razdoblju od 1950. do 2049. vrijednost 10. predstavlja 2010. godinu.  Ovo se koristi samo pri formatu kratkog prikaza godine (YY).</p>"
   758msgid ""
   759"<p>This option determines what year range a two digit date is interpreted as, "
   760"for example with a range of 1950 to 2049 the value 10 is interpreted as 2010. "
   761" This range is only applied when reading the Short Year (YY) date format.</p>"
   762msgstr ""
   763"<p>Ova opcija određuje koje se razdoblje godina podrazumijeva za dvije "
   764"znamenke, npr. u razdoblju od 1950. do 2049. vrijednost 10. predstavlja 2010. "
   765"godinu.  Ovo se koristi samo pri formatu kratkog prikaza godine (YY).</p>"
  576766
  577767#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelWeekNumberSystem)
  578768#. +> trunk stable
  579769#: kcmlocale.cpp:2401 kcmlocalewidget.ui:938
  580 #, fuzzy
  581770#| msgid "Measure system:"
  582771msgid "Week number system:"
  583 msgstr "Mjerni sustav:"
   772msgstr "Sustav brojanja tjedana:"
  584773
  585774#. +> trunk
  586775#: kcmlocale.cpp:2402
  587 msgid "<p>This option determines how the Week Number will be calculated. There are four options available:</p> <ul><li><b>ISO Week</b> Use the ISO standard Week Number. This will always use Monday as the first day of the ISO week. This is the most commonly used system.</li><li><b>Full First Week</b> The first week of the year starts on the first occurrence of the <i>First day of the week</i>, and lasts for seven days.  Any days before Week 1 are considered part of the last week of the previous year. This system is most commonly used in the USA.</li><li><b>Partial First Week</b> The first week starts on the first day of the year. The second week of the year starts on the first occurrence of the <i>First day of the week</i>, and lasts for seven days. The first week may not contain seven days.</li><li><b>Simple Week</b> The first week starts on the first day of the year and lasts seven days, with all new weeks starting on the same weekday as the first day of the year.</li></ul>"
   776msgid ""
   777"<p>This option determines how the Week Number will be calculated. There are "
   778"four options available:</p> <ul><li><b>ISO Week</b> Use the ISO standard Week "
   779"Number. This will always use Monday as the first day of the ISO week. This is "
   780"the most commonly used system.</li><li><b>Full First Week</b> The first week "
   781"of the year starts on the first occurrence of the <i>First day of the week</i>"
   782", and lasts for seven days.  Any days before Week 1 are considered part of "
   783"the last week of the previous year. This system is most commonly used in the "
   784"USA.</li><li><b>Partial First Week</b> The first week starts on the first day "
   785"of the year. The second week of the year starts on the first occurrence of "
   786"the <i>First day of the week</i>, and lasts for seven days. The first week "
   787"may not contain seven days.</li><li><b>Simple Week</b> The first week starts "
   788"on the first day of the year and lasts seven days, with all new weeks "
   789"starting on the same weekday as the first day of the year.</li></ul>"
  588790msgstr ""
  589791
  590792#. +> stable
  591793#: kcmlocale.cpp:2402
  592 msgid "<p>This option determines how the Week Number will be calculated. There are four options available:</p> <ul><li><b>ISO Week</b> Use the ISO standard Week Number. This will always use Monday as the first day of the ISO week. This is the most commonly used system.</li><li><b>Full First Week</b> The first week of the year starts on the first occurrence of the <i>First day of the week</i>, and lasts for seven days.  Any days before Week 1 are considered part of the last week of the previous year. This system is most commonly used in the USA.</li><li><b>Partial First Week</b> The first week starts on the first day of the year. The second week of the year starts on the first occurrence of the <i>First day of the week</i>, and lasts for seven days. The first week may not contain seven days.</li><li><b>Simple Week</b> The first week starts on the first day of the year and lasts seven days, will all new weeks starting on the same weekday as the first day of the year.</li></ul>"
   794msgid ""
   795"<p>This option determines how the Week Number will be calculated. There are "
   796"four options available:</p> <ul><li><b>ISO Week</b> Use the ISO standard Week "
   797"Number. This will always use Monday as the first day of the ISO week. This is "
   798"the most commonly used system.</li><li><b>Full First Week</b> The first week "
   799"of the year starts on the first occurrence of the <i>First day of the week</i>"
   800", and lasts for seven days.  Any days before Week 1 are considered part of "
   801"the last week of the previous year. This system is most commonly used in the "
   802"USA.</li><li><b>Partial First Week</b> The first week starts on the first day "
   803"of the year. The second week of the year starts on the first occurrence of "
   804"the <i>First day of the week</i>, and lasts for seven days. The first week "
   805"may not contain seven days.</li><li><b>Simple Week</b> The first week starts "
   806"on the first day of the year and lasts seven days, will all new weeks "
   807"starting on the same weekday as the first day of the year.</li></ul>"
  593808msgstr ""
  594809
  595810#. +> trunk stable
  596811#: kcmlocale.cpp:2425
  597 #, fuzzy
  598812msgid "ISO Week"
  599 msgstr "1 tjedan"
   813msgstr "ISO tjedan"
  600814
  601815#. +> trunk stable
  602816#: kcmlocale.cpp:2427
  603 #, fuzzy
  604817msgid "Full First Week"
  605 msgstr "Broj"
   818msgstr "Puni prvi tjedan"
  606819
  607820#. +> trunk stable
  608821#: kcmlocale.cpp:2429
  609 #, fuzzy
  610822msgid "Partial First Week"
  611 msgstr "Parcijalni naboj"
   823msgstr "Djelomični prvi tjedan"
  612824
  613825#. +> trunk stable
  614826#: kcmlocale.cpp:2431
  615 #, fuzzy
  616827msgid "Simple Week"
  617 msgstr "Jednostavan test"
   828msgstr "Jednostavni tjedan"
  618829
  619830#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelWeekStartDay)
   
  625836#. +> trunk stable
  626837#: kcmlocale.cpp:2461
  627 #, fuzzy
  628838#| msgid "<p>This option determines which day will be considered as the first one of the week.</p> "
  629 msgid "<p>This option determines which day will be considered as the first one of the week.  This value may affect the Week Number System.</p> "
  630 msgstr "<p>Ova opcija određuje koji se dan smatra prvim danom tjedna.</p> "
   839msgid ""
   840"<p>This option determines which day will be considered as the first one of "
   841"the week.  This value may affect the Week Number System.</p> "
   842msgstr ""
   843"<p>Ova opcija određuje koji se dan smatra prvim danom tjedna. Ova vrijednost "
   844"moÅŸe utjecati na Sustav brojanja tjedana.</p> "
  631845
  632846#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelWorkingWeekStartDay)
   
  638852#. +> trunk stable
  639853#: kcmlocale.cpp:2496
  640 msgid "<p>This option determines which day will be considered as the first working day of the week.</p>"
  641 msgstr "<p>Ova opcija određuje koji dan se smatra prvim radnim danom u tjednu.</p>"
   854msgid ""
   855"<p>This option determines which day will be considered as the first working "
   856"day of the week.</p>"
   857msgstr ""
   858"<p>Ova opcija određuje koji dan se smatra prvim radnim danom u tjednu.</p>"
  642859
  643860#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelWorkingWeekEndDay)
   
  649866#. +> trunk stable
  650867#: kcmlocale.cpp:2530
  651 msgid "<p>This option determines which day will be considered as the last working day of the week.</p>"
  652 msgstr "<p>Ova opcija određuje koji se dan smatra zadnjim radnim danom u tjednu.</p>"
   868msgid ""
   869"<p>This option determines which day will be considered as the last working "
   870"day of the week.</p>"
   871msgstr ""
   872"<p>Ova opcija određuje koji se dan smatra zadnjim radnim danom u tjednu.</p>"
  653873
  654874#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelWeekDayOfPray)
   
  660880#. +> trunk stable
  661881#: kcmlocale.cpp:2564
  662 msgid "<p>This option determines which day if any will be considered as the day of the week for special religious observance.</p>"
  663 msgstr "<p>Ova opcija određuje koji će se dan u tjednu smatrati danom u tjednu za posebne vjerske obrede.</p>"
   882msgid ""
   883"<p>This option determines which day if any will be considered as the day of "
   884"the week for special religious observance.</p>"
   885msgstr ""
   886"<p>Ova opcija određuje koji će se dan u tjednu smatrati danom u tjednu za "
   887"posebne vjerske obrede.</p>"
  664888
  665889#. +> trunk stable
   
  677901#. +> trunk stable
  678902#: kcmlocale.cpp:2599
  679 msgid "<p>The text in this textbox will be used to format time strings. The sequences below will be replaced:</p><table><tr><td><b>HH</b></td><td>The hour as a decimal number using a 24-hour clock (00-23).</td></tr><tr><td><b>hH</b></td><td>The hour (24-hour clock) as a decimal number (0-23).</td></tr><tr><td><b>PH</b></td><td>The hour as a decimal number using a 12-hour clock (01-12).</td></tr><tr><td><b>pH</b></td><td>The hour (12-hour clock) as a decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The minutes as a decimal number (00-59).</td></tr><tr><td><b>SS</b></td><td>The seconds as a decimal number (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Either 'AM' or 'PM' according to the given time value. Noon is treated as 'PM' and midnight as 'AM'.</td></tr></table>"
  680 msgstr "<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristi se za oblikovanje oznaka vremena. Sljedeći nizovi bit će zamijenjeni:</p><table><tr><td><b>HH</b></td><td>Sat kao decimalni broj kod 24-satnog formata (00-23).</td></tr><tr><td><b>hH</b></td><td>Sat (24-satni prikaz) kao decimalni broj (0-23).</td></tr><tr><td><b>PH</b></td><td>Sat kao decimalni broj kod 12-satnog formata (01-12).</td></tr><tr><td><b>pH</b></td><td>Sat (12-satni prikaz) kao decimalni broj (1-12).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Minute kao decimalni broj (00-59).</td></tr><tr><td><b>SS</b></td><td>Sekunde kao decimalni broj (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Ili 'AM' ili 'PM' ovisno o danom vremenu. Podne je 'PM', a ponoć je 'AM'.</td></tr></table>"
   903msgid ""
   904"<p>The text in this textbox will be used to format time strings. The "
   905"sequences below will be replaced:</p><table><tr><td><b>HH</b></td><td>The "
   906"hour as a decimal number using a 24-hour clock (00-23).</td></tr><tr><td><b>"
   907"hH</b></td><td>The hour (24-hour clock) as a decimal number (0-23).</td></tr>"
   908"<tr><td><b>PH</b></td><td>The hour as a decimal number using a 12-hour clock "
   909"(01-12).</td></tr><tr><td><b>pH</b></td><td>The hour (12-hour clock) as a "
   910"decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The minutes as a "
   911"decimal number (00-59).</td></tr><tr><td><b>SS</b></td><td>The seconds as a "
   912"decimal number (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Either 'AM' or "
   913"'PM' according to the given time value. Noon is treated as 'PM' and midnight "
   914"as 'AM'.</td></tr></table>"
   915msgstr ""
   916"<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristi se za oblikovanje oznaka vremena. "
   917"Sljedeći nizovi bit će zamijenjeni:</p><table><tr><td><b>HH</b></td><td>Sat "
   918"kao decimalni broj kod 24-satnog formata (00-23).</td></tr><tr><td><b>hH</b><"
   919"/td><td>Sat (24-satni prikaz) kao decimalni broj (0-23).</td></tr><tr><td><b>"
   920"PH</b></td><td>Sat kao decimalni broj kod 12-satnog formata (01-12).</td></tr>"
   921"<tr><td><b>pH</b></td><td>Sat (12-satni prikaz) kao decimalni broj (1-12).<"
   922"/td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Minute kao decimalni broj (00-59).</td><"
   923"/tr><tr><td><b>SS</b></td><td>Sekunde kao decimalni broj (00-59).</td></tr><"
   924"tr><td><b>AMPM</b></td><td>Ili 'AM' ili 'PM' ovisno o danom vremenu. Podne je "
   925"'PM', a ponoć je 'AM'.</td></tr></table>"
  681926
  682927#. +> trunk stable
   
  735980#: kcmlocale.cpp:2709
  736981msgid "<p>Here you can set the text to be displayed for AM.</p>"
  737 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti tekst koji će se prikazati za prijepodne.</p>"
   982msgstr ""
   983"<p>Ovdje moÅŸete postaviti tekst koji će se prikazati za prijepodne.</p>"
  738984
  739985#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelPmSymbol)
   
  746992#: kcmlocale.cpp:2714
  747993msgid "<p>Here you can set the text to be displayed for PM.</p>"
  748 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete postaviti tekst koji će se prikazati za poslijepodne.</p>"
   994msgstr ""
   995"<p>Ovdje moÅŸete postaviti tekst koji će se prikazati za poslijepodne.</p>"
  749996
  750997#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, m_labelDateFormat)
   
  7561003#. +> trunk stable
  7571004#: kcmlocale.cpp:2819
  758 msgid "<p>The text in this textbox will be used to format long dates. The sequences below will be replaced:</p><table><tr><td><b>YYYY</b></td><td>The year with century as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>YY</b></td><td>The year without century as a decimal number (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The month as a decimal number (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>The month as a decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>SHORTMONTH</b></td><td>The first three characters of the month name.</td></tr><tr><td><b>MONTH</b></td><td>The full month name.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>The day of month as a decimal number (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>The day of month as a decimal number (1-31).</td></tr><tr><td><b>SHORTWEEKDAY</b></td><td>The first three characters of the weekday name.</td></tr><tr><td><b>WEEKDAY</b></td><td>The full weekday name.</td></tr><tr><td><b>ERAYEAR</b></td><td>The Era Year in local format (e.g. 2000 AD).</td></tr><tr><td><b>SHORTERANAME</b></td><td>The short Era Name.</td></tr><tr><td><b>YEARINERA</b></td><td>The Year in Era as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFYEAR</b></td><td>The Day of Year as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>ISOWEEK</b></td><td>The ISO Week as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFISOWEEK</b></td><td>The Day of the ISO Week as a decimal number.</td></tr></table>"
  759 msgstr "<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristit će se u formatiranju dugih datuma. NiÅŸe navedeni nizovi bit će zamijenjeni:</p><table><tr><td><b>GGGG</b></td><td>Godina sa stoljećem kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>GG</b></td><td>Godina bez stoljeća kao decimalni broj (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Mjesec kao decimalni broj (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>Mjesec kao decimalni broj (1-12).</td></tr><tr><td><b>KRATKIMJESEC</b></td><td>Prva tri slova iz naziva mjeseca. </td></tr><tr><td><b>MJESEC</b></td><td>Puni naziv mjeseca.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni broj (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni broj (1-31).</td></tr><tr><td><b>KRATKIDAN</b></td><td>Prva tri slova imena dana.</td></tr><tr><td><b>DANUTJEDNU</b></td><td>Puni naziv dana u tjednu.</td></tr><tr><td><b>ERAGODINA</b></td><td>Godina ere u lokalnom formatu (npr. 2000. AD).</td></tr><tr><td><b>KRATKINAZIVERE</b></td><td>Kratki naziv ere.</td></tr><tr><td><b>GODINAUERI</b></td><td>Godina u eri kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANGODINE</b></td><td>Dan u godini kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>ISOTJEDAN</b></td><td>ISO tjedan kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANISOTJEDNA</b></td><td>Dan ISO tjedna kao decimalni broj.</td></tr></table>"
   1005msgid ""
   1006"<p>The text in this textbox will be used to format long dates. The sequences "
   1007"below will be replaced:</p><table><tr><td><b>YYYY</b></td><td>The year with "
   1008"century as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>YY</b></td><td>The year "
   1009"without century as a decimal number (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><"
   1010"td>The month as a decimal number (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>"
   1011"The month as a decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>SHORTMONTH</b></td>"
   1012"<td>The first three characters of the month name.</td></tr><tr><td><b>MONTH<"
   1013"/b></td><td>The full month name.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>The day "
   1014"of month as a decimal number (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>The "
   1015"day of month as a decimal number (1-31).</td></tr><tr><td><b>SHORTWEEKDAY</b>"
   1016"</td><td>The first three characters of the weekday name.</td></tr><tr><td><b>"
   1017"WEEKDAY</b></td><td>The full weekday name.</td></tr><tr><td><b>ERAYEAR</b><"
   1018"/td><td>The Era Year in local format (e.g. 2000 AD).</td></tr><tr><td><b>"
   1019"SHORTERANAME</b></td><td>The short Era Name.</td></tr><tr><td><b>YEARINERA</b>"
   1020"</td><td>The Year in Era as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFYEAR<"
   1021"/b></td><td>The Day of Year as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>ISOWEEK<"
   1022"/b></td><td>The ISO Week as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>"
   1023"DAYOFISOWEEK</b></td><td>The Day of the ISO Week as a decimal number.</td><"
   1024"/tr></table>"
   1025msgstr ""
   1026"<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristit će se u formatiranju dugih datuma. "
   1027"NiÅŸe navedeni nizovi bit će zamijenjeni:</p><table><tr><td><b>GGGG</b></td><"
   1028"td>Godina sa stoljećem kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>GG</b></td><td>"
   1029"Godina bez stoljeća kao decimalni broj (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b><"
   1030"/td><td>Mjesec kao decimalni broj (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>"
   1031"Mjesec kao decimalni broj (1-12).</td></tr><tr><td><b>KRATKIMJESEC</b></td><"
   1032"td>Prva tri slova iz naziva mjeseca. </td></tr><tr><td><b>MJESEC</b></td><td>"
   1033"Puni naziv mjeseca.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>Dan u mjesecu kao "
   1034"decimalni broj (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>Dan u mjesecu kao "
   1035"decimalni broj (1-31).</td></tr><tr><td><b>KRATKIDAN</b></td><td>Prva tri "
   1036"slova imena dana.</td></tr><tr><td><b>DANUTJEDNU</b></td><td>Puni naziv dana "
   1037"u tjednu.</td></tr><tr><td><b>ERAGODINA</b></td><td>Godina ere u lokalnom "
   1038"formatu (npr. 2000. AD).</td></tr><tr><td><b>KRATKINAZIVERE</b></td><td>"
   1039"Kratki naziv ere.</td></tr><tr><td><b>GODINAUERI</b></td><td>Godina u eri kao "
   1040"decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANGODINE</b></td><td>Dan u godini kao "
   1041"decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>ISOTJEDAN</b></td><td>ISO tjedan kao "
   1042"decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANISOTJEDNA</b></td><td>Dan ISO tjedna "
   1043"kao decimalni broj.</td></tr></table>"
  7601044
  7611045#. +> trunk stable
   
  8581142#. +> trunk stable
  8591143#: kcmlocale.cpp:2953
  860 msgid "<p>The text in this textbox will be used to format short dates. For instance, this is used when listing files. The sequences below will be replaced:</p><table><tr><td><b>YYYY</b></td><td>The year with century as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>YY</b></td><td>The year without century as a decimal number (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The month as a decimal number (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>The month as a decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>SHORTMONTH</b></td><td>The first three characters of the month name.</td></tr><tr><td><b>MONTH</b></td><td>The full month name.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>The day of month as a decimal number (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>The day of month as a decimal number (1-31).</td></tr><tr><td><b>SHORTWEEKDAY</b></td><td>The first three characters of the weekday name.</td></tr><tr><td><b>WEEKDAY</b></td><td>The full weekday name.</td></tr><tr><td><b>ERAYEAR</b></td><td>The Era Year in local format (e.g. 2000 AD).</td></tr><tr><td><b>SHORTERANAME</b></td><td>The short Era Name.</td></tr><tr><td><b>YEARINERA</b></td><td>The Year in Era as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFYEAR</b></td><td>The Day of Year as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>ISOWEEK</b></td><td>The ISO Week as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFISOWEEK</b></td><td>The Day of the ISO Week as a decimal number.</td></tr></table>"
  861 msgstr "<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristit će se u formatiranju kratkih datuma. Na primjer, ovo se koristi pri izlistavanju datoteka. NiÅŸe navedeni nizovi bit će zamijenjeni:</p><table><tr><td><b>GGGG</b></td><td>Godina sa stoljećem kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>GG</b></td><td>Godina bez stoljeća kao decimalni broj (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Mjesec kao decimalni broj (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>Mjesec kao decimalni broj (1-12).</td></tr><tr><td><b>KRATKIMJESEC</b></td><td>Prva tri slova iz naziva mjeseca.</td></tr><tr><td><b>MJESEC</b></td><td>Puni naziv mjeseca.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni broj (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni broj (1-31).</td></tr><tr><td><b>KRATKIDAN</b></td><td>Prva tri znaka naziva dana u tjednu.</td></tr><tr><td><b>DANUTJEDNU</b></td><td>Puni naziv dana u tjednu.</td></tr><tr><td><b>ERAGODINA</b></td><td>Godina u eri u lokalnom formatu (npr. 2000. AD).</td></tr><tr><td><b>KRATKINAZIVERE</b></td><td>Kratki naziv ere.</td></tr><tr><td><b>GODINAUERI</b></td><td>Godina u eri kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANGODINE</b></td><td>Dan u godini kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>ISOTJEDAN</b></td><td>ISO tjedan kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANISOTJEDNA</b></td><td>Dan u ISO tjednu kao decimalni broj.</td></tr></table>"
   1144msgid ""
   1145"<p>The text in this textbox will be used to format short dates. For instance, "
   1146"this is used when listing files. The sequences below will be replaced:</p><"
   1147"table><tr><td><b>YYYY</b></td><td>The year with century as a decimal number.<"
   1148"/td></tr><tr><td><b>YY</b></td><td>The year without century as a decimal "
   1149"number (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The month as a decimal "
   1150"number (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>The month as a decimal "
   1151"number (1-12).</td></tr><tr><td><b>SHORTMONTH</b></td><td>The first three "
   1152"characters of the month name.</td></tr><tr><td><b>MONTH</b></td><td>The full "
   1153"month name.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>The day of month as a decimal "
   1154"number (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>The day of month as a "
   1155"decimal number (1-31).</td></tr><tr><td><b>SHORTWEEKDAY</b></td><td>The first "
   1156"three characters of the weekday name.</td></tr><tr><td><b>WEEKDAY</b></td><td>"
   1157"The full weekday name.</td></tr><tr><td><b>ERAYEAR</b></td><td>The Era Year "
   1158"in local format (e.g. 2000 AD).</td></tr><tr><td><b>SHORTERANAME</b></td><td>"
   1159"The short Era Name.</td></tr><tr><td><b>YEARINERA</b></td><td>The Year in Era "
   1160"as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFYEAR</b></td><td>The Day of "
   1161"Year as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>ISOWEEK</b></td><td>The ISO "
   1162"Week as a decimal number.</td></tr><tr><td><b>DAYOFISOWEEK</b></td><td>The "
   1163"Day of the ISO Week as a decimal number.</td></tr></table>"
   1164msgstr ""
   1165"<p>Tekst u ovom tekstualnom polju koristit će se u formatiranju kratkih "
   1166"datuma. Na primjer, ovo se koristi pri izlistavanju datoteka. NiÅŸe navedeni "
   1167"nizovi bit će zamijenjeni:</p><table><tr><td><b>GGGG</b></td><td>Godina sa "
   1168"stoljećem kao decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>GG</b></td><td>Godina bez "
   1169"stoljeća kao decimalni broj (00-99).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>"
   1170"Mjesec kao decimalni broj (01-12).</td></tr><tr><td><b>mM</b></td><td>Mjesec "
   1171"kao decimalni broj (1-12).</td></tr><tr><td><b>KRATKIMJESEC</b></td><td>Prva "
   1172"tri slova iz naziva mjeseca.</td></tr><tr><td><b>MJESEC</b></td><td>Puni "
   1173"naziv mjeseca.</td></tr><tr><td><b>DD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni "
   1174"broj (01-31).</td></tr><tr><td><b>dD</b></td><td>Dan u mjesecu kao decimalni "
   1175"broj (1-31).</td></tr><tr><td><b>KRATKIDAN</b></td><td>Prva tri znaka naziva "
   1176"dana u tjednu.</td></tr><tr><td><b>DANUTJEDNU</b></td><td>Puni naziv dana u "
   1177"tjednu.</td></tr><tr><td><b>ERAGODINA</b></td><td>Godina u eri u lokalnom "
   1178"formatu (npr. 2000. AD).</td></tr><tr><td><b>KRATKINAZIVERE</b></td><td>"
   1179"Kratki naziv ere.</td></tr><tr><td><b>GODINAUERI</b></td><td>Godina u eri kao "
   1180"decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANGODINE</b></td><td>Dan u godini kao "
   1181"decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>ISOTJEDAN</b></td><td>ISO tjedan kao "
   1182"decimalni broj.</td></tr><tr><td><b>DANISOTJEDNA</b></td><td>Dan u ISO tjednu "
   1183"kao decimalni broj.</td></tr></table>"
  8621184
  8631185#. +> trunk stable
   
  8811203#. +> trunk stable
  8821204#: kcmlocale.cpp:3073
  883 msgid "<p>This option determines whether possessive form of month names should be used in dates.</p>"
  884 msgstr "<p>Ova opcija određuje da li se u datumima koristi duÅŸi oblik imena mjeseca.</p>"
   1205msgid ""
   1206"<p>This option determines whether possessive form of month names should be "
   1207"used in dates.</p>"
   1208msgstr ""
   1209"<p>Ova opcija određuje da li se u datumima koristi duÅŸi oblik imena mjeseca.<"
   1210"/p>"
  8851211
  8861212#. +> trunk stable
  8871213#: kcmlocale.cpp:3114
  888 msgid "<p>Here you can define the set of digits used to display dates and times.  If digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language of the application or the piece of text where the date or time is shown.</p><p>Note that the set of digits used to display numeric and monetary values have to be set separately (see the 'Number' or 'Money' tabs).</p>"
  889 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz datuma i vremena. Ako je izabran nearapski brojevni sustav, prikazat će se samo ako je koriÅ¡ten u jeziku aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan datum ili vrijeme.</p><p> Primijetite da brojevni sustav za prikaz brojčanih i novčanih vrijednosti valja postaviti posebno (vidjeti kartice 'Brojevi' i 'Novac').</p>"
   1214msgid ""
   1215"<p>Here you can define the set of digits used to display dates and times.  If "
   1216"digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the "
   1217"language of the application or the piece of text where the date or time is "
   1218"shown.</p><p>Note that the set of digits used to display numeric and monetary "
   1219"values have to be set separately (see the 'Number' or 'Money' tabs).</p>"
   1220msgstr ""
   1221"<p>Ovdje moÅŸete odrediti brojevni sustav za prikaz datuma i vremena. Ako je "
   1222"izabran nearapski brojevni sustav, prikazat će se samo ako je koriÅ¡ten u "
   1223"jeziku aplikacije ili dijelu teksta u kojem je prikazan datum ili vrijeme.</p>"
   1224"<p> Primijetite da brojevni sustav za prikaz brojčanih i novčanih vrijednosti "
   1225"valja postaviti posebno (vidjeti kartice 'Brojevi' i 'Novac').</p>"
  8901226
  8911227#. +> trunk stable
   
  8961232#. +> trunk stable
  8971233#: kcmlocale.cpp:3152
  898 msgid "<p>Here you can define the default page size to be used in new documents.</p><p>Note that this setting has no effect on printer paper size.</p>"
  899 msgstr "<p>Ovdje moÅŸete definirati zadanu veličinu stranice koja će se koristiti u novim dokumentima.</p>  <p>Primijetite da ova postavka nema utjecaj na veličinu papira pisača.</p>"
   1234msgid ""
   1235"<p>Here you can define the default page size to be used in new documents.</p>"
   1236"<p>Note that this setting has no effect on printer paper size.</p>"
   1237msgstr ""
   1238"<p>Ovdje moÅŸete definirati zadanu veličinu stranice koja će se koristiti u "
   1239"novim dokumentima.</p>  <p>Primijetite da ova postavka nema utjecaj na "
   1240"veličinu papira pisača.</p>"
  9001241
  9011242#. +> trunk stable
   
  11121453#. +> trunk stable
  11131454#: kcmlocale.cpp:3290
  1114 msgid "<p>This changes the units used by most KDE programs to display numbers counted in bytes. Traditionally \"kilobytes\" meant units of 1024, instead of the metric 1000, for most (but not all) byte sizes.<ul><li>To reduce confusion you can use the recently standardized IEC units which are always in multiples of 1024.</li><li>You can also select metric, which is always in units of 1000.</li><li>Selecting JEDEC restores the older-style units used in KDE 3.5 and some other operating systems.</li></p>"
  1115 msgstr "<p>Ovo mijenja jedinice koje koristi većina KDE-ovih programa za prikaz brojeva u bajtovima. Tradicionalni \"kilobajt\" je značio 1024 jedinica, umjesto metričkih 1000 za većinu (ali ne svih) bajtnih veličina.<ul><li>Kako bi smanjili zbunjenost, moÅŸete koristiti nedavno standardizirane jedinice IEC-a koje su uvijek viÅ¡ekratnici od 1024.</li><li>Također moÅŸete odabrati metričke koje su uvijek u jedincama po 1000.</li><li>Odabiranjem JEDEC-a vraćate stare jedinice koje su se koristile u KDE-u 3.5 i u nekim drugim operacijskim sustavima.</li></p>"
   1455msgid ""
   1456"<p>This changes the units used by most KDE programs to display numbers "
   1457"counted in bytes. Traditionally \"kilobytes\" meant units of 1024, instead of "
   1458"the metric 1000, for most (but not all) byte sizes.<ul><li>To reduce "
   1459"confusion you can use the recently standardized IEC units which are always in "
   1460"multiples of 1024.</li><li>You can also select metric, which is always in "
   1461"units of 1000.</li><li>Selecting JEDEC restores the older-style units used in "
   1462"KDE 3.5 and some other operating systems.</li></p>"
   1463msgstr ""
   1464"<p>Ovo mijenja jedinice koje koristi većina KDE-ovih programa za prikaz "
   1465"brojeva u bajtovima. Tradicionalni \"kilobajt\" je značio 1024 jedinica, "
   1466"umjesto metričkih 1000 za većinu (ali ne svih) bajtnih veličina.<ul><li>Kako "
   1467"bi smanjili zbunjenost, moÅŸete koristiti nedavno standardizirane jedinice "
   1468"IEC-a koje su uvijek viÅ¡ekratnici od 1024.</li><li>Također moÅŸete odabrati "
   1469"metričke koje su uvijek u jedincama po 1000.</li><li>Odabiranjem JEDEC-a "
   1470"vraćate stare jedinice koje su se koristile u KDE-u 3.5 i u nekim drugim "
   1471"operacijskim sustavima.</li></p>"
  11161472
  11171473#. +> trunk stable
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.