Vodič kroz Ubuntu Desktop 12.04 - Podešavanje tipkovnice i miša

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Uz izgled tipkovnice izabran kod instaliranja svaki korisnik može si dodati i izgled tipkovnice za neki drugi jezik pa ih onda mijenjati prema potrebi (npr. prilikom tipkanja njemačkog teksta može se koristiti njemačka tipkovnica na kojoj su tipke razmještene po njemačkom standardu). Korisnik izabire izgled tipkovnice putem indikatora na panelu (traci uz gornji rub zaslona).

System Settings → Keyboard Layout – Grafički alat za podešavanje izgleda tipkovnice.

 • U lijevom dijelu prozora prikazan je popis izabranih izgleda tipkovnice a na dnu tog popisa nalaze se gumbi + i - kojima se dodaju odnosno uklanjaju tipkovnice, te gumbi ^ i v kojima se mijenja redoslijed tipkovnica na popisu. Tipkovnica koja je prva na popisu određuje pretpostavljeni izgled tipkovnice za tog korisnika. Prilikom dodavanja tipkovnice može se kliknuti na gumb Preview da se dobije prikaz njezinog izgleda.
 • U desnom dijelu prozora mogu se podesiti neke opcije za korištenje izabranih tipkovnica:
  • Use the same layout for all windows – Svi prozori istovremeno koriste zadnji izabrani izgled tipkovnice.
  • Allow different layouts for individual windows – U svakom prozoru može se zasebno izabrati izgled tipkovnice. Ovdje postoje još dvoje podopcije:
   • New windows use the default layout – Novi prozori koriste korisnikov pretpostavljeni izgled tipkovnice.
   • New windows use the previous window's layout – Novi prozori koriste izgled tipkovnice iz prethodnog prozora u kojem je korisnik radio.

System Settings → Keyboard – Dodatne postavke za korištenje tipkovnice podešavaju se u grafičkom alatu.

 • Kartica Typing omogućava promjene nekih opcija u vezi sa samim tipkanjem na tipkovnici.
 • Kartica Shortcuts omogućava podešavanje tipkovničkih prečaca.
U grafičkom korisničkom sučelju neke akcije mogu se izvršiti pritiskom na određenu kombinaciju tipki na tipkovnici umjesto da se mišem klika po izbornicima, što korisniku može ubrzati rad. Takve kombinacije tipki nazivaju se tipkovničkim prečacima. Npr. kombinacija tipki Ctrl, Alt i T, što se obično kraće piše Ctrl+Alt+T, pokreće terminalski prozor. (U takvim kombinacijama potrebno je navedenim redom pritiskati tipke i držati ih pritisnute a zadnju navedenu tipku treba samo kratko pritisnuti i zatim otpustiti sve ostale tipke.)
U lijevom dijelu ovog prozora navedene su kategorije akcija: izborom pojedine kategorije u desnom dijelu prozora pojavljuje se popis akcija i pripadnih tipkovničkih prečaca. Prečac za neku akciju mijenja se tako da se klikne u dotični redak i zatim pritisne željena kombinacija tipki. Ako se pritisne tipka Esc, prečac neće biti promijenjen, a ako se pritisne tipka Backspace, postojeći prečac bit će uklonjen.

System Settings → Mouse and Touchpad – Grafički alat putem kojeg korisnik može podesiti neke parametre bitne za korištenje miša i sličnih uređaja kojima se pomiče pokazivač na grafičkom sučelju.

 • Kartica Mouse
  • General – Miševi za osobna računala obično imaju dvije tipke čija je funkcija različita. Za osobe koje mišem upravljaju desnom rukom glavna tipka je lijeva tipka a sporedna tipka je desna tipka, dok je za ljevake obratno – taj izbor zadaje se opcijom Right-handed odnosno Left-handed.
  • Pointer Speed – Klizačima se postavlja ubrzanje i osjetljivost pokazivača na pomicanja miša.
  • Drag and Drop – Prilikom klika na tipku miša naša ruka obično malo pomakne miša što može biti prepoznato kao klik s istovremenim pomicanjem miša (akcija Drag). Ovim klizačem može se postaviti prag osjetljivosti miša na pomicanje prilikom klikanja.
  • Double-Click Timeout – Klizačem se postavlja maksimalno vrijeme unutar kojeg se može napraviti dvostruki klik.

System Settings → Universal Access – Ako zbog fizičkih poteškoća korisnik ne može koristiti miš ili tipkovnicu na uobičajeni način, može pokušati uključiti neke od sljedećih opcija.

 • Kartica Seeing nudi opcije za lakše čitanje sa zaslona. Npr. može se promijeniti kontrast za prikaz grafičkih elemenata prozora, veličina teksta u izbornicima ili uključiti program za automatsko čitanje teksta u prozorima.
 • Kartica Hearing nudi opciju kojom se zvukovi upozorenja naznačuju vizualno bljeskanjem naslovnog retka u prozoru ili bljeskanjem cijelog zaslona.
 • Kartica Typing nudi opcije za olakšanje rada s tipkovnicom, npr. može se uključiti tipkovnica na zaslonu (eng. screen keyboard) gdje se slova tipkaju klikanjem virtualnih tipki na prikazanoj tipkovnici.
 • Kartica Pointing and Clicking nudi opcije za olakšanje rada s mišem, npr. upravljanje pokazivačem miša putem 8 tipki (za 8 smjerova) na numeričkom dijelu tipkovnice.

Idi na: Sadržaj | < Prethodno poglavlje | Sljedeće poglavlje >