FreeDNS-afraid.org

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Afraid.org nudi usluge besplatnog DNS-a, dinamičkog DNS-a, statičkog DNS-a i sl.

Dinamički DNS

Primjer primjene: Korisnik ima osobno računalo kojem želi pristupiti s interneta. Za pristup mora znati njegov IP, ali je problem što pružatelji internet usluga ne daju statičke/stalne IP adrese svojim korisnicima već se IP mijenja minimalno svakih 24 sata. Rješenje je problema da se na nekoj stalno dostupnoj lokaciji na internetu zapisuje obnovljeni IP. Jedan je od najpoznatijih ponuđača takve usluge DynDNS iako svoju uslugu više ne nudi besplatno. Njegova je prednost što mnogi routeri dolaze s ugrađenom podrškom za DynDNS čime je dovoljno upisati podatke za prijavu u router i router će pri svakoj promjeni IP adrese obavijestiti DynDNS.

Istu stvar moguće je postići preko Afraidovog FreeDNS-a na način da se skine jedna od dostupnih skripti. Ovdje će se koristiti jednostavna Perlova skripta afraid-dyndns koja se periodički pokreće preko Crona i šalje FreeDNS-u novi IP ukoliko je došlo do njegove promjene.

Skripta se može instalirati "ručno" po uputstvima na gornjem linku ili iz repozitorija, npr. za Fedoru:

yum install -y afraid-dyndns

(Napomena: skripta je u repozitoriju pokidana i treba je ili modificirati ili je prebrisati s onom iz "ručne" instalacije.)

U konfiguracijsku datoteku skripte /etc/afraid-dyndns.conf potrebno je dodati AcountHash koji se dobije na ovaj način:

 echo -n 'username|password' | sha1sum

gdje su username i password podaci za prijavu na Afraidov FreeDNS.

U konačnici konfiguracijska datoteka izgleda ovako nekako:

AccountHash = ************************************
Notify = root@localhost # leave empty to suppress notifications
CacheFile = /var/cache/afraid-dyndns/IP

U konačnici potrebno je skriptu još staviti u Cron ako je ručno instalirana. Fedora je postavlja ovako i poziva je svakih 15 min:

# cat /etc/cron.d/afraid-dyndns 
*/15 * * * * root /usr/bin/afraid-dyndns --quiet